Kasvipohjaisten juomien täydentäminen kalsiumilla — merkitys ja vaikutukset

Maito on maailmalla tunnettu elintarvike, joka toimii hyvänä kalsiumin lähteenä. Kasvipohjaiset juomat ovat kuitenkin yleistyneet kalsiumlähteenä maidon tilalla; yhä useampi kuluttaja on siirtynyt kasvipainotteisempaan ruokavalioon ja alkanut hyödyntämään kasvipohjaisia juomia maidon korvikkeena. Maitotuotteiden jättäminen pois ruokavaliosta tai niiden käytön vähentäminen voivat johtua esimerkiksi maitoallergiasta tai laktoosi-intorelanssista. Myös veganismin yleistyminen ja huoli ilmastonmuutoksesta, jota lehmien metaanipäästöt kiihdyttävät, ovat osalla syitä maidon korvaamiseen kasvipohjaisilla juomilla.

Miksi elintarvikkeita täydennetään kalsiumilla?

Kalsium on merkittävä kivennäisaine, jota tarvitsevat sekä luusto, hampaat että elimistön aineenvaihdunta. Liian alhainen kalsiumin saanti voi aiheuttaa luuston terveysongelmien lisäksi muun muassa korkeaa verenpainetta raskauden aikana ja kolesteroliarvojen nousua. Tämän vuoksi on tärkeää, että kalsiumia saadaan riittävästi muista tuotteista, mikäli maitoa ei halua tai pysty käyttämään. Tietyn tuotteen täydentäminen kalsiumilla on väestön kannalta hyödyllistä erityisesti esimerkiksi silloin, kun suurin osa väestöstä ei saa riittävästi kalsiumia ja kyseistä tuotetta kulutetaan paljon.

Kalsiumin saanto, lisääminen ja säätely vaihtelevat eri maissa. Kalsiumin saanti on liian alhaista erityisesti matala- ja keskituloisissa maissa ja riskiryhmään kuuluvat nuoret, iäkkäämmät sekä pienituloisemmat ihmiset. Kalsiumia lisätään eniten viljoihin, kuten vehnään, riisiin ja maissiin sekä niistä johdettuihin tuotteisiin, joihin kuuluvat esimerkiksi viljapohjaiset juomat. Useimmissa maissa kalsiumin lisääminen on vapaaehtoista, mutta Isossa-Britanniassa kalsiumin lisääminen vehnäjauhoihin on ollut pakollista vuodesta 1942 asti.

Erilaisia kasvipohjaisia juomia ja niiden kalsiumpitoisuudet

Kasvipohjaisia juomia voidaan valmistaa monesta eri lähteestä, kuten esimerkiksi palkokasveista, viljoista, pähkinöistä, siemenistä sekä kookoksesta. Kaikkien kasvipohjaisten juomien valmistusperiaate on melko samanlainen: uutetaan kasvimateriaali veteen, tarvittaessa hienonnetaan, erotetaan siitä saatu neste ja formuloidaan halutuksi lopputuotteeksi. Taulukossa 1 on kuvattu maidon ja erilaisten kaupallisten kasvipohjaisten juomien kalsiumpitoisuudet, joiden perusteella voidaan todeta, että palkokasvi- ja viljapohjaiset juomat sisältävät enemmän kalsiumia kuin siemen-, pähkinä- ja kookospohjaiset juomat. Kalsiumpitoisuudet olivat peräisin useammasta kaupallisesta juomasta, joista noin puolet oli täydennetty kalsiumilla.

Juoma Kalsiumpitoisuus (mg)
Palkokasvipohjaiset juomat 134,2
Viljapohjaiset juomat 109,6
Pähkinä- ja siemenpohjaiset juomat 78,4
Kookosjuoma 15,3
Maito 118,0

Taulukko 1. Kalsiumin osuus milligrammoina 100 grammaa juomaa kohden. Kasvipohjaisten juomien (Drewnowski2022; Zhang ym. 2020) ja maidon kalsiumpitoisuudet on ilmoitettu kahden eri lähteen keskiarvona (Drewnowski2022; Fineli 2023). 

Kasvipohjaisten juomien lisätyn kalsiumin hyväksikäytettävyys ja vaikutukset ominaisuuksiin

Kasvipohjaisten juomien hyväksikäytettävyyteen voivat vaikuttaa monet eri tekijät. Kalsiumin imeytyminen saattaa riippua esimerkiksi siitä, missä muodossa kalsium on lisätty kasvipohjaiseen maidonkorvikkeeseen. Riisipohjaisessa juomassa kalsiumin on todettu imeytyvän paremmin kalsiumkarbonaatista kuin trikalsiumfosfaatista ja soijapohjaisessa juomassa kalsiumlaktaatista saatavalla kalsiumilla on hyvä hyväksikäytettävyys. Kalsiumin imeytymiseen vaikuttavat myös tietyissä kasvipohjaisissa juomissa luonnollisesti esiintyvät yhdisteet, kuten fytaatit, lektiinit, saponiinit sekä oksalaatit, jotka heikentävät kalsiumin imeytymistä. Kasvipohjaisten juomien kalsiumin hyväksikäytettävyyttä heikentävät myös huono liukoisuus ja sakkaantuminen. Kationiset kalsiumionit voivat muodostaa suolistossa rasvahappojen tai sappisuolojen kanssa kalsiumsaippuaa, minkä vuoksi osa kasvipohjaisen juoman kalsiumista ei imeydy. Lisäksi muodostunut kalsiumsaippua voi esimerkiksi sitoa D-vitamiinia rakenteensa sisälle ja tällä tavalla heikentää D-vitamiinin hyväksikäytettävyyttä.

Edellä mainittujen vaikutusten lisäksi kalsiumin hyväksikäytettävyys voi riippua myös tietyistä kasvijuoman prosessointivaiheista. Kuumakäsittelyn on todettu parantavan kalsiumin imeytymistä tietyillä kasvipohjaisilla juomilla esimerkiksi vähentämällä oksalaattien määrää. Myös soijapapujen hienotamismenetelmien vaikutuksia kalsiumin hyväksikäytettävyyteen soijajuoman valmistuksessa on tutkittu, mutta kalsiumin imeytymisessä ei havaittu muutoksia. Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että kasvipohjaisten juomien kalsiumpitoisuus vaihtelee ja sitä voidaan parantaa lisäämällä kalsiumia valmistusprosessin aikana, mutta tämä voi vaikuttaa kasvipohjaisten juomien muihin ominaisuuksiin.

Lähteet

Aydar EF, Tutuncu S, Ozcelik B (2022) Plant-based milk substitutes: Bioactive compounds, conventional and novel processes, bioavailability studies, and health effects. JFF 70: 8. doi: /10.1016/j.jff.2020.103975

Chalupa-Krebzdak S, Long CJ, Bohrer BM (2018) Nutrient density and nutritional value of milk and plant-based milk alternatives. Int. Dairy J. 87: 80-91. doi: doi.org/10.1016/j.idairyj.2018.07.018

Cormick G, Betrán AP, Metz F, Palacios C, Beltrán-Velazquez F, de las Nieves García-Casal M, Peña-Rosas JP, Hofmeyr GJ, Belizán JM (2020) Regulatory and Policy-Related Aspects of Calcium Fortification of Foods. Implications for Implementing National Strategies of Calcium Fortification. Nutrients 12(4): 2-3; 6. doi: 10.3390/nu12041022 

Drewnowski A (2022) Most Plant-Based Milk Alternatives in the USDA Branded Food Products Database Do Not Meet Proposed Nutrient Standards
or Score Well on Nutrient Density Metrics. Nutrients 14(22): 5. doi: 10.3390/nu14224767

Englund, K (2021) Kalsium – miksi sitä tarvitaan ja mistä sitä saa? Saatavilla: https://www.terveystalo.com/fi/tietopaketit/kalsium. Viitattu 4.4.2023

Kaharso VC, Muhoza B, Kong X, Hua Y, Zhang C (2021) Quality improvement of soymilk as influenced by anaerobic grinding method and calcium addition. Food Biosci. 42: 7-8. doi: 10.1016/j.fbio.2021.101210

Kuva: Designed by Freepik. <a href=”https://www.freepik.com/free-photo/vegetable-white-milk-made-cocnut-oat-hazelnut-pistachio-almond-ingredients-preparing-vegetarian-beverage-product-contains-good-amount-protein-vitamin-d-calcium-healthy-drink_13190954.htm#query=plant-based%20milk&position=1&from_view=search&track=ais”>Image by wayhomestudio</a> on Freepik. Viitattu 6.4.2023

Silva JGS, Rebellato AB, de Abreu JS, Greiner F, Pallone JAL (2022) Impact of the fortification of a rice beverage with different calcium and iron
sources on calcium and iron bioaccessibility. Food Res. Int. 161: 5. doi: 10.1016/j.foodres.2022.111830

Zhang YY, Hughes J, Grafenauer S (2020) Got Mylk? The Emerging Role of Australian Plant-Based Milk Alternatives as A Cow’s Milk Substitute. Nutrients 12(5): 6. doi: 10.3390/nu12051254

Zhou H, Zheng B, Zhang Z, Zhang R, He L, McClements DJ (2021) Fortification of Plant-Based Milk with Calcium May Reduce Vitamin D Bioaccessibility: An In Vitro Digestion Study. J. Agric. Food Chem 69(14): 4230-4232. doi: 10.1021/acs.jafc.1c01525

 

Yksi vastaus artikkeliin “Kasvipohjaisten juomien täydentäminen kalsiumilla — merkitys ja vaikutukset”

  1. Kiitoksia mielenkiintoisesta artikkelista! Sain uutta tietoa sekä prosessoinnin että lisätyn kalsiumin muodon vaikutuksista sen hyväksikäytettävyyteen. Erityisen mielenkiintoista on pohtia, miten kalsiuminsaanti toteutuu esimerkiksi pelkästään kasvipohjaisia maidonkorvikkeita käyttävillä lapsilla, joilla käsittääkseni osa vaihtoehdoista ei ole lainkaan suositeltuja käytettäväksi (esim. riisimaito?).

    Artikkeli oli hyvä avaus kasvipohjaisiin maidonkorvikkeisiin kalsiumin lähteenä, mutta jättää pohtimaan myös esimerkiksi sitä, millaisia valmiuksia kuluttajalla on valita kalsiuminsaannin kannalta optimaalinen tuote. Juomien mainonta vaikuttaa varmasti paljon mielikuviin siitä, miten hyviä kalsiuminlähteitä kuluttajat ajattelevat niiden olevan, ja olisi mielenkiintoista tietää, mitä tutkimus aiheesta sanoo.

Kommentit on suljettu.