Vesiliukoisten vitamiinien hävikki marjojen ja kasvisten pakastamisen, sulatuksen sekä kuumennuksen aikana

Vesiliukoisiin vitamiineihin lukeutuvat kaikki eri B-vitamiinit sekä C-vitamiini. B-vitamiinien pääasiallisena lähteenä voidaan pitää eläinperäisten tuotteiden kuten lihan, maksan, maidon ja kanamunien lisäksi täysviljatuotteita, vihreitä kasviksia, pähkinöitä sekä palkokasveja. Koska lähteitä on useita, useimpien B-vitamiinien hävikki kasvisten ja marjojen pakastuksen, sulatuksen sekä kuumennuksen aikana ei ole kansanravitsemuksellisesti kovin merkittävää niin seka- kuin kasvissyöjillekään, mutta asia on hyvä huomioida. Kasviksissa ja marjoissa eniten esiintyviä B-vitamiineja ovat tiamiini (B1), riboflaviini (B2), niasiini (B3), B6-vitamiini sekä folaatti (B9). Näistä etenkin folaattia ja myös tiamiinia saadaan liian vähän saantisuosituksiin nähden, koska niiden parhaisiin lähteisiin eivät kuulu kovin monet eläinkunnan tuotteet. Tämän vuoksi niiden hävikillä prosessoinnissa voi olla merkitystä esimerkiksi mikäli ruokavaliossa on hyvin vähän kasviksia ja ne ovat vain pakasteina.

C-vitamiinin hyviä lähteitä ovat sitrushedelmien lisäksi monet vihannekset, kuten paprika ja ruusukaali, sekä marjat, kuten ruusunmarja ja tyrnimarja. Koska C-vitamiinia on hyvin niukasti eläinkunnan tuotteissa, sen hävikki pakastemarjojen ja -vihannesten prosessoinnissa voi olla hieman merkittävämpää kuin B-vitamiinien kohdalla. Teollisuusmaissa voidaankin havaita lievää C-vitamiinin puutosta, jos ruokavaliossa on vain vähän vihanneksia, hedelmiä ja marjoja. C-vitamiini toimii kehossa antioksidanttina eli hapettumisenestoaineena, kun taas eri B-vitamiinit vaikuttavat useisiin kehon elintoimintoihin, kuten aineenvaihduntaan, hermoston toimintaan ja vastustuskykyyn.

Taulukko 1: Vesiliukoisten vitamiinien pysyvyys eri olosuhteissa. 

Pakastuksen vaikutus vitamiinipitoisuuksiin

Pakastuksessa tärkeintä vitamiinien säilymisen kannalta on saada raaka-aineet mahdollisimman nopeasti pellolta tai metsästä pakastimeen. Tällöin minimoidaan valon ja hapen vaikutus tuotteiden vitamiinipitoisuuksiin. Erityisesti C-vitamiini ja folaatti tuhoutuvat sekä hapen, että valon vaikutuksesta. Riboflaviini ja B6-vitamiini ovat herkkiä vain valolle, kun taas tiamiini on herkkä vain hapen vaikutukselle. Pakastimessa säilytyksen aikana tapahtuvan hävikin vuoksi on tärkeää saada pidettyä vitamiinipitoisuudet mahdollisimman korkealla ennen pakastusta. Kasvisten C-vitamiinipitoisuudet eivät juurikaan ehdi laskea kolmen kuukauden pakastuksen aikana, mutta kuuden kuukauden jälkeen voidaan havaita jo merkittävämpää laskua. Toisaalta vuoden pakastuksen jälkeen C-vitamiinipitoisuus voi pudota jopa puoleen alkuperäisestä. Folaatti puolestaan säilyy pakastettuna hyvin ainakin puolisen vuotta, sillä siinä ajassa pitoisuus ei merkittävästi vähentynyt erään härkäpavuilla tehdyn tutkimuksen mukaan. Vuoden mittainen pakastus saattaa kuitenkin hävittää jopa kolmasosan folaatista, mutta edelleen suurin osa on tallella. Samanlainen vaikutus voidaan havaita myös tiamiinin kohdalla. Tarhapapuja käsittelevän tutkimuksen mukaan vuoden kestävän pakkassäilytyksen jälkeen pavut sisälsivät jopa 58 % vähemmän tiamiinia kuin heti pakastuksen jälkeen. 

Lähde: https://fi.newsner.com/ruoka/ethan-sorru-naihin-virheisiin-pakastevihannesten-kanssa/

Sulatuksessa menetetään osa vitamiineista

Pakastusta jopa kriittisempää on pakasteiden sulatus ja säilytyksen kesto ennen tuotteen syömistä. Sulatuksen aikana solurakenteet rikkoutuvat herkästi, mikä voi johtaa vesiliukoisten vitamiinien hävikkiin, sillä ne liukenevat sulatuksen aikana syntyvään nesteeseen. Tämän vuoksi olisi paras käyttää marjat ja kasvikset suoraan jäisinä tai sisällyttää sulatuksessa syntyvä neste ruoanlaitossa. Samoin kuin ennen pakastusta, valon sekä hapen vaikutus jääkaapissa ja huoneenlämmössä hävittää useimpia vesiliukoisia vitamiineja sitä enemmän, mitä pidempään altistuminen jatkuu. Esimerkiksi C-vitamiinipitoisuudet voivat laskea jopa 25–30 % jo vuorokauden kuluttua sulatuksesta.

Kuumennus vaikuttaa lähes kaikkiin vesiliukoisiin vitamiineihin

Niasiinia lukuun ottamatta kaikki B-vitamiinit sekä C-vitamiini ovat herkkiä lämmölle. Tämä väistämättä tarkoittaa näiden vitamiinien hävikkiä pakastekasvisten ja -marjojen kuumennuksen aikana. Menetettyihin vitamiinimääriin vaikuttavat kuitenkin oleellisesti kuumennustapa, lämpötila sekä kesto. C-vitamiinin osalta suurin hävikki voidaan havaita keittämisen yhteydessä, jolloin noin puolet C-vitamiinista voidaan menettää. Mikroaaltouunissa kypsentämisen yhteydessä hävikki on noin 20 %, kun taas höyryttämisellä hävikki on vain 10 %. Folaattia puolestaan voi tuhoutua keittämisessä lähes 70 %, mutta höyryttämisellä saadaan säilytettyä folaattipitoisuus hyvin korkeana. Tiamiinin tuhoutuminen taas voi olla 10–65 % menetelmästä riippuen. Vesiliukoiset vitamiinit myös liukenevat keitinveteen eli minimoidessa kosketus veden kanssa kypsentäessä voidaan vähentää vitamiinien hävikkiä.

Jokainen voi itse vaikuttaa vitamiinihävikkeihin

Pakastus, sulatus ja kuumennus tuhoavat vitamiineja jokaisessa vaiheessa jonkin verran. Kuumennus tuhoaa vitamiineja keskimäärin eniten, kun taas pakastus ja sulatuskin voivat olla tehokkaasti tehtynä melko harmittomia. Jos mietitään esimerkiksi jonkin pakastevihannessekoituksen lopullisia vitamiinimääriä pakastuksen, sulatuksen sekä kypsennyksen jälkeen, valituilla menetelmillä on melko suuri merkitys. Mikäli tuote on ollut pakkasessa yli vuoden ja sulatus tehdään hitaasti vuorokauden kuluessa ja vielä kypsennysmenetelmäksi valitaan keittäminen, voivat vitamiinihävikit olla erittäinkin suuria. C-vitamiinia sekä folaattia voi pahimmillaan tuhoutua arviolta yhteensä jopa 80 % alkuperäisestä. Sen sijaan, jos tuote on ollut vain kolme kuukautta pakastettuna ja se kypsennetään esimerkiksi paistamalla suoraan jäisenä tai höyryttämällä, vesiliukoisten vitamiinien hävikit jäävät pieniksi. Keittäminenkin voi olla hyvä vaihtoehto, mikäli keitinvesi hyödynnetään myös esimerkiksi kasvissosekeiton valmistukseen. Kypsennyksen jälkeen oleellista on myös se, kuinka nopeasti kypsennetty ruoka syödään vai jätetäänkö se pidemmäksi aikaa altistumaan valolle ja hapelle.

Pakastevihannesten ja -marjojen käyttö on mahdollisista vitamiinihävikeistä huolimatta erittäin suositeltavaa etenkin, jos ruokavaliossa muistaa pitää mukana myös tuoreita kasviksia.

Lähde: https://www.health.harvard.edu/nutrition/how-many-fruits-and-vegetables-do-we-really-need

 

LÄHTEET:

https://ucanr.edu/datastoreFiles/608-742.pdf 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/NFS-11-2012-0123/full/html 

https://www.terveystalo.com/fi/tietopaketit/c-vitamiini#C-vitamiini%20%e2%80%93%20l%c3%a4hteet

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01300

https://www.terve.fi/artikkelit/folaatti-tasta-vitamiinista-on-suomalaisilla-puutetta  

https://www.apu.fi/kysymykset/tuhoaako-pakastaminen-ravintoaineet-apu-klinikka-vastaa#response (asiantuntijahaastattelu) 

Hefni ME, Shalaby MT, Witthöft CM. Folate content in faba beans (Vicia faba L.)-effects of cultivar, maturity stage, industrial processing, and bioprocessing. Food Sci Nutr. 2015 Jan;3(1):65-73. doi: 10.1002/fsn3.192. Epub 2015 Jan 1. PMID: 25650294; PMCID: PMC4304564. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25650294/  

Pan Z, Sun Y, Zhang F, Guo X, Liao Z. Effect of Thermal Processing on Carotenoids and Folate Changes in Six Varieties of Sweet Potato (Ipomoes batata L.). Foods. 2019 Jun 17;8(6):215. doi: 10.3390/foods8060215. PMID: 31213019; PMCID: PMC6616652. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6616652/ 

Rickman, J. C., Barrett, D. M., & Bruhn, C. M. (2007). Nutritional comparison of fresh, frozen and canned fruits and vegetables. Part 1. Vitamins C and B and phenolic compounds. Journal of the Science of Food and Agriculture, 87(6), 930-944. DOI: 10.1002/jsfa.2825  

https://onlinelibrary-wiley-com.libproxy.helsinki.fi/doi/full/10.1002/jsfa.2825 

Słupski, J. (2012). Effect of freezing and canning on the thiamine and riboflavin content in immature seeds of five cultivars of common bean (Phaseolus vulgaris L.). International journal of refrigeration, 35(4), 890-896. 

https://www-sciencedirect-com.libproxy.helsinki.fi/science/article/pii/S0140700711003021?via%3Dihub#bib30 

Miten maitotuotteiden ja maitotuotteita korvaavien kasvipohjaisten tuotteiden täydentäminen eroaa toisistaan?

Kuva: GettyImages-Elena Medoks (muokattu: lisätty molekyylit(Wikipedia))

Markkinoilla olevia maitotuotteita, kuten maitojuomia, jugurtteja ja viilejä täydennetään usein D-vitamiinilla. Samaa täydennystä tehdään vastaaville kasvipohjaisille tuotteille. Niihin lisätään usein myös muita maidon sisältämiä mikroravintoaineita, kuten B2- ja B12-vitamiinia, kalsiumia ja jodia. Maito itse sisältää näitä ravintoaineita luontaisesti niin paljon, että ne saa mainita maidon koostumustiedoissa. D-vitamiinia lisätään tuotteisiin lähinnä siksi, että sen saanti ja synteesi kehossa on kansallisella tasolla liian vähäistä tarpeeseen nähden. Suomessa vähintään 10µg/vrk D-vitamiinilisää suositellaan nautittavaksi ympäri vuoden.

Euroopan Unioni on tehnyt viimeksi vuonna 2006 asetuksen, joka säätelee elintarvikkeiden täydentämistä. Asetusta alettiin soveltaa käytäntöön vuonna 2007. Täydentämisasetuksen mukaan kuluttajaa ei saa johtaa harhaan. Tuotteesta ei saa esimerkiksi sanoa, että nauttimatta jättäminen tuottaisi kuluttajalle haittaa tai että monipuolisesta ruuasta ei olisi mahdollista saada riittävästi kyseisiä ravintoaineita. Täydentäminen on vapaaehtoista, mutta saattaa auttaa esimerkiksi tuotteen ravintosisällön optimoinnissa ja markkinoinnissa.

Mitä maitotuotteita korvaaviin kasvipohjaisiin tuotteisiin saa lisätä ja kuinka paljon?

Nestemäisten maitotuotteiden, eli maitojuoman, piimän, viilin, rahkan ja jugurtin kasvipohjaisiin versioihin saa EU:n asetuksen (EY N:o 1925/2006) mukaan lisätä kalsiumia ja eri vitamiineja. Näitä ravintoaineita voidaan lisätä esimerkiksi kun kasvipohjaisen version halutaan olevan ravitsemuksellisesti lähempänä jäljiteltävää tuotetta. Lisättävillä ravintoaineilla on monia lain asettamia säädöksiä. Vitamiinien ja kivennäisaineiden tulee olla puhtaita, eli ne eivät saa sisältää muita aineita. Lisäksi ne tulee lisätä tuotteeseen bioaktiivisessa muodossa. Bioaktiivisuudella tarkoitetaan sitä, että aineen on mahdollista imeytyä ihmisen ruuansulatuksessa.

Entä luomutuotteet?

Vaikka maitotuotteisiin ja niitä korvaaviin kasvipohjaisiin elintarvikkeisiin saakin lisätä ravintoaineita, luomulainsäädäntö kieltää niiden lisäämisen luomutuotteisiin (EY N:o 2018/848). D-vitamiinin osalta lainsäädäntöä on sovellettu Maa- ja metsätalousministeriön toimesta. MMM on säätänyt asetuksen, joka sallii D-vitamiinitäydennyksen rasvattomaan luomumaitoon. Rasvaton maito on siis ainoa luomutuote, jota saa ja jopa velvoitetaan täydennettäväksi D-vitamiinilla. Ainakaan vielä ei muihin maitotuotteisiin tai maitotuotteita korvaaviin tuotteisiin saa lisätä D-vitamiinia tai muita vitamiineja.

Tuotevertailu

Tuotevertailusta voi nähdä, että D-vitamiinia lisätään maitotuotteisiin ja vastaaviin kasvipohjaisiin tuotteisiin lähes poikkeuksetta. Taulukossa vain Valion PROfeel proteiinirahkaan ei ole lisätty D-vitamiinia. Muuten kasvipohjaisiin tuotteisiin täydennettävät aineet jäljittelevät pitkälti maitotuotteiden ravintoainekoostumusta. Lisäksi Pohjolan Meijerin Kaurajuomaan ja Plantin Soygurttiin on lisätty foolihappoa, jota maitotuotteet eivät luontaisesti sisällä.

Sallitut ravitsemusväitteet

Kun elintarvikkeen yhteydessä – esimerkiksi etiketissä – esitetään ravitsemusväite, on väitteeseen liittyvän ravintoaineen määrä ilmoitettava pakkauksen ravintosisällössä. Erilaisten väitteiden käyttöön liittyy tiettyjä vähimmäismääriä, esimerkiksi jos väitetään että tuote “sisältää x”, on vitamiinia tai mineraalia x oltava tuotteessa vähintään 15% päivittäisestä saannin vertailuarvosta. Päivittäisen saannin vertailuarvo pohjaa suosituksiin. Väite “sisältää runsaasti” vaatii tuekseen vitamiinin tai kivennäisaineen 30% määrän päivittäisen saannin vertailuarvosta. Vastaava luku juomien kohdalla on 15%.

Samoin jos tuotteen voidaan sanoa sisältävän vitamiinia tai kivennäisainetta, sen voidaan sanoa olevan myös kyseisen aineen lähde. Luontaisen ja täydennetyn elintarvikkeen ero tulee esiin pakkauksen tiedoista “sisältää luontaisesti” tai “täydennetty” -väitteistä. Jotta näitä väitteitä voidaan käyttää, tuotteen tulee taas sisältää vähintään 15% lisättyä hivenainetta, juomien tapauksessa 7,5%. 

Lyhyesti

Nestemäisiä maitotuotteita usein täydennetään D-vitamiinilla. Myös maituotuotteiden kasvipohjaisia versioita täydennetään yleensä D-vitamiinilla. Kasvipohjaisia maitotuotteiden korvikkeita täydennetään usein kalsiumilla, B12-vitamiinilla ja riboflaviinilla, koska kyseisiä kivennäisaineita ja vitamiineja on luontaisesti maitotuotteissa. Maitotuotteessa voi olla jodia, jos sitä on lisätty lehmän rehuun. Osaan kasvipohjaisista korvikkeista on lisätty foolihappoa, jota ei ole tapana lisätä maitotuotteisiin. Luomutuotteista vain rasvattomaan maitoon saa ja pitää lisätä D-vitamiinia.

 

Kirjoittanut: Milla ja Kerttu

Lisätietoa aiheesta

EY N:o 1924/2006. Ravitsemus- ja terveysväiteasetys. Saatavilla: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1924:20121129:FI:HTML

EY N:o 1925/2006. Täydentämisasetus. Saatavilla: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1925&from=EN

Fogelholm M, Hakala P, Kara R, Kiuru S, Kurppa S, Kuusipalo H, Laitinen J, Marniemi A, Misikangas M, Roos E, Sarlio-Lähteenkorva S, Schwab U, Virtanen S. Suomalaiset Ravitsemussuositukset 2014. Painos 5/2018. Helsinki: Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN); 2018.

 

Miten leivän ravitsemukselliseen arvoon voidaan vaikuttaa?

Kuva: Wesual Click / Unsplash

Keskiverto suomalainen syö noin neljä palaa leipää päivässä. Vuodessa tämä tarkoittaa noin 40 kiloa leipää, josta suurin osa on vaaleaa leipää. Mutta onko ravitsemuksen kannalta väliä, millaisen leipäpussin ruokakaupasta valitsee?

Leivän pääraaka-aineet ovat jauhot, vesi, suola ja leivinhiiva. Näistä tärkein raaka-aine ovat jauhot. Leivän jauhot ovat suurimmalta osin hiilihydraatteja, eli tärkkelystä ja kuitua, mutta niissä on myös kasviproteiinia ja erilaisia vitamiineja ja kivennäisaineita. Leivän ravitsemuksellista arvoa voidaan parantaa muuttamalla näiden pääraaka-aineiden laatua tai määrää, lisäämällä muita raaka-aineita tai muuttamalla valmistusprosessia. Esimerkiksi leivän suolalla on tärkeä merkitys ravitsemukselle, sillä noin kolmasosa suomalaisten syömästä suolasta tulee leipomotuotteista. Suola on leivässä lähinnä maun vuoksi, joten totuttelemalla vähäsuolaiseen leipään voi vähentää suolan saantiaan.  

Kuva: Wesual Click / Unsplash

Jauhot 

Niinkin yksinkertaisella muutoksella kuin leivän viljan laadulla voidaan huomattavasti vaikuttaa leivän ravitsemukselliseen arvoon. Leivän viljan ravintokuitu parantaa suoliston terveyttä ja kansanravitsemuksellisesti se ehkäisee suolistosyöpiä ja muita suolisto-oireyhtymiä. Sulavat viljat, kuten kaura ja ohra, lisäksi hidastavat glukoosin imeytymistä, vähentävät veren plasman kolesterolitasoa sekä auttavat diabeteksen ja sydänsairauksien hoitoa. Ruis, ohra ja kaura ovat terveellisiä viljoja myös, koska ne sisältävät lysiiniä. Lysiini on välttämätön aminohappo, joka usein puuttuu leivästä. Vaikka leipä on tärkeä proteiininlähde, erilaiset antinutrientit ja runsas kuidun määrä vähentävät proteiinin hyödynnettävyyttä leivässä. Antinutrientit ovat ravintoaineiden imeytymistä haittaavia yhdisteitä, joita löytyy viljoista luontaisesti. Lisäksi leivän sisältämät välttämättömät rasvahapot ja lipidit sekä niiden määrä vaihtelevat viljan laadun mukaan. 

Viljoista saa monia eri vitamiineja. Täysjyväviljat sisältävät runsaasti B-vitamiineja. Vehnässä, ohrassa, rukiissa ja kaurassa on foolihappoa, ja ruista lukuun ottamatta ne sisältävät hyvän määrän biotiinia. Foolihapolla on positiivisia terveysvaikutuksia, se esimerkiksi voi auttaa sydänsairauksien ehkäisyssä. Sen saanti on erityisen tärkeää kehittyville lapsille ja äideille. Mineeraaleista leivässä esiintyy eniten fosforia, jota saa erityisesti vehnästä, rukiista ja kaurasta. Vehnä, ruis, kaura ja ohra ovat myös kalsiumin, magnesium, raudan, sinkin ja kuparin lähteitä. Vehnä on lisäksi tärkeä seleeninlähde.  

Osa leivän jauhoista voidaan korvata vihannesraasteella, perunalla, siemenillä tai pähkinöillä. Pähkinät ja siemenet lisäävät leivän terveellisten rasvojen ja rasvahappojen määrää, kun taas vihannekset ja peruna lisäävät leipään vitamiineja ja vähentävät sen hiilihydraatti- ja energiamäärää. Siemenleivät ovat erityisen suosittuja ketogeenistä ja alhaista FODMAP-ruokavaliota noudattavien ihmisten keskuudessa niiden vähäisten hiilihydraattien ja tärkkelysten ansiosta. 

Ravintoaine Täysjyvä vehnäjauho Valkoinen vehnäjauho
Tärkkelys ja sokeri (%) 69,90 82,90
Proteiini (%) 14,20 13,50
Rasva (%) 2,7 1,4
Ravintokuitu (%) 12,1 2,8
B1-vitamiini (tiamiini) (μg/g) 5,8 2,2
B2-vitamiini (riboflaviini) (μg/g) 0,95 0,39
B3-vitamiini (μg/g) 25,2 5,2
B6-vitamiini (μg/g) 7,5 1,4
B7-vitamiini (μg/g) 116 46
Foolihappo (μg/g) 0,57 0,11
Rauta (ppm) 35 13
Sinkki (ppm) 29 8

Taulukossa täysjyvä- ja valkoisen vehnäjauhon ravintoainepitoisuuksien erot. Koko taulukko luettavissa Dewettinck ym. (2008) artikkelista, (alkuperäislähde Pederson ym. 1989).

Leivän prosessointi 

Viljojen mylläämis- ja jauhotusprosessi vähentää useiden viljan hyödyllisten ravitsemuksellisten ominaisuuksien määrää ja laatua; etenkin kuidun, B-vitamiinien, fytaatin ja mineraalien määrät vähenevät mylläysprosessissa huomattavasti. Mylläyksen lisäksi leiväntekoprosessissa sekä leivän jauhojen säilytyksen aikana leivän ravitsemukselliset arvot muuttuvat. 

Leivän pH-arvolla on suuri merkitys tiamiinin säilyvyyteen leivän valmistusprosessissa. Tiamiini eli B1-vitamiini on vitamiini, joka on erittäin herkkä lämmittämiselle, minkä takia leipä menettää tiamiinia paistoprosessissa yleensä 10–30%. PH-arvoon voi vaikuttaa esimerkiksi sokerin lisäämisellä leipään. Sen lisäksi leipäviljan laadulla on merkitystä; täysjyvävilja säilyttää tiamiinia enemmän kuin vaalea leipä. Tarvittaessa  vitamiineja voidaan myös lisätä leipään. Lisätyt vitamiinit ovat erityisen hyödyllisiä esimerkiksi vanhusten tai sellaisten ihmisten ravitsemuksessa, joiden ravinnon monipuolisuus on köyhää ja perustuu lähinnä leipään.  

Taulukko tiamiinin säilyvyydestä leivässä paiston aikana. Kuva: Pulkki, L. H., Puutula, K., & Laurila, U. R. (1950). Suomalaisessa leivonnassa tapahtuvista tiamiinihäviöistä. s. 169.

Hapanjuurileivonta on viime vuosina suosiota kasvattanut tapa valmistaa leipää. Hapanjuurileivonta itsessään on kuitenkin erittäin vanha ja perinteinen tapa valmistaa leipää. Hapanjuurileivonnassa käytetään leivinhiivan sijaan leivän kohotukseen ja maun luomiseen hapanjuurta. Hapanjuuri on elävä, hyödyllisiä mikrobeja täynnä oleva veden ja jauhojen seos. Juuressa kasvaa taikinan happamaksi muuttavia maitohappobakteereja ja taikinaa kohottavia hiivoja. Jokainen juuri on kuitenkin uniikki, joten kotikeittiöstä löytyvällä hapanjuurella voi olla hyvin erilaiset ominaisuudet kuin tutkimuslaboratoriossa kasvavalla juurella.  

Monille suomalaisille hapanjuurileivonta on tuttua ruisleivän valmistuksesta. Perinteistä ruisleipää ei ole mahdollista valmistaa ilman hapanjuurta. Yksi hapanjuurileivonnan hyöty onkin se, että herkullisia tuotteita voidaan valmistaa erilaisista, uusista ja terveellisistä raaka-aineista. Hapanjuurileivontaa voidaan käyttää esimerkiksi gluteenittomien vaihtoehtojen valmistamiseen.  

Kuva: Ruta Celma /Unsplash

Hapanjuurileivonta

Hapanjuurileivän mikrobit muokkaavat leivän raaka-aineita kasvaessaan eli fermentoinnin aikana. Mikrobit voivat syödä ja poistaa yhdisteitä raaka-aineista, tuottaa uusia yhdisteitä tai muokata muuten taikinaa niin, että sen ravitsemus muuttuu. Esimerkiksi maitohappobakteerien tuottama happamuus vaikuttaa oleellisesti siihen, miten hyödynnettävissä jauhojen eri ravintoaineet ovat leivässä.   

Hapanjuuritaikinalla saattaa olla monenlaisia hyötyjä leivinhiivalla leivottuun leipään verrattuna. Vehnäjauhojen hiilihydraatit imeytyvät hitaammin hapanjuurileivässä, niin tavallisilla kuin täysjyväjauhoilla leivottaessa. Tämä johtuu lähinnä leivän happamuudesta ja esimerkiksi maitohapoista. Kuidun määrä saattaa myös muuttua. Suurin osa tutkimuksista aiheesta kertoo, että erityisesti liukoisen kuidun määrä kasvaa hapanjuurta käytettäessä.  

Hapanjuurileivonnassa proteiini saattaa pilkkoutua pienemmiksi osiksi. Ravitsemuksen kannalta tämä tarkoittaa, että välttämättömiä aminohappoja on vapaana saatavilla enemmän kuin tavallisessa leivässä. Esimerkiksi leusiinia, isoleusiinia ja histidiinia on tästä syystä hapanjuurileivässä enemmän kuin leivinhiivalla leivotussa. Samalla hapanjuuritaikinaan voi muodostua terveyttä edistäviä peptidejä.  

Kivennäisaineiden ja vitamiinien määrä on hapanjuurileivässä usein tavallista leipää korkeampi. Tämä johtuu niiden käytettävyyden paranemisesta, antinutrienttien määrän vähenemisestä ja siitä, että mikrobit itsessään voivat tuottaa vitamiineja. Kivennäisaineiden käytettävyyttä viljatuotteissa haittaa erityisesti fytaatti, eräs antinutrientti. Hapanjuurileivän happamuus ja mikrobien entsyymit pilkkovat fytaattia tehokkaasti, jolloin esimerkiksi magnesium, rauta ja sinkki ovat helpommin hyödynnettävissä. Vitamiinien määrä taas on hapanjuuritaikinassa tavallista taikinaa suurempi, sillä maitohappobakteerit voivat tuottaa esimerkiksi riboflaviinia, tiamiinia ja folaattia. Lopullinen vitamiinien määrä kuitenkin vähenee paiston aikana, sillä osa vitamiineista tuhoutuu kuumuuden takia.  

Hapanjuurileivällä voisi myös olla hyödyllisiä vaikutuksia suolistomikrobistoon. Hapanjuurileivän ravintokuitu ja sen mikrobien tuottamat prebioottiset yhdisteet, kuten glukaani ja fruktaani, voivat edistää hyödyllisten suolistomikrobien kasvua. Mutta tarvitaan lisää tutkimusta ennen kuin hapanjuuren todelliset vaikutukset suolistomikrobeihin tunnetaan. 

Kokonaisuus on tärkein

Vaikka itse leivän terveysominaisuuksiin voi vaikuttaa useilla eri tavoilla, ehkä yksi tärkeimmistä asioista leivän ravitsemuksessa on se, mitä leivän kanssa syödään. On ihan eri asia laittaa leivän päälle voita, korkearasvaista juustoa ja voimakassuolaista, paljon tyydyttyneitä rasvoja sisältävää makkaraa kuin esimerkiksi hummusta, lehtisalaattia ja tomaattia.  

Ei kannata kuitenkaan ahdistua, jos suosikkileipäsi ei tämän tekstin perusteella vaikuta olevan ravitsemuksellisesti optimaalinen. Niin kuin yleisestikin ruokavalioita tarkasteltaessa, on tärkeä muistaa kokonaiskuva. Yksittäinen erityisen terveellinen leipäpala ei pelasta muuten kehnoa ruokavaliota – eikä toisaalta herkutteluleivän nauttiminen silloin tällöin ole pahasta. Kannattaa siis muistaa kohtuullisuus ja monipuolisuus myös leipähyllyllä.  

Teksti: Vera Tattari ja Mimosa Misikangas

Lähteet

Dewettinck, K., Van Bockstaele, F., Kühne, B., Van de Walle, D., Courtens, T. M., & Gellynck, X. (2008). Nutritional value of bread: Influence of processing, food interaction and consumer perception. Journal of Cereal Science, 48(2), 243-257.

Fernández-Peláez, J., Paesani, C., & Gómez, M. (2020). Sourdough technology as a tool for the development of healthier grain-based products: An update. Agronomy, 10(12), 1962.

Galli, F., Venturi, F., Bartolini, F., Gava, O., Zinnai, A., Chiara, S., … & Brunori, G. (2017). Shaping food systems towards improved nutrition: A case study on Tuscan Bread Protected Designation of Origin. International Food and Agribusiness Management Review, 20(4), 533-552.

Pulkki, L. H., Puutula, K., & Laurila, U. R. (1950). Suomalaisessa leivonnassa tapahtuvista tiamiinihäviöistä. Agricultural and Food Science, 22(1), 164-172.

Rosell, C. M. (2019). Trends in science of doughs and bread quality. In Flour and breads and their fortification in health and disease prevention (pp. 333-343). Academic Press.

Schultz, A. S., Atkin, L., & Frey, C. N. (1942). The stability of vitamin B1 in the manufacture of bread. Cereal Chemistry, 19, 532-538.

Sidari, R., Martorana, A., Zappia, C., Mincione, A., & Giuffrè, A. M. (2020). Persistence and effect of a multistrain starter culture on antioxidant and rheological properties of novel wheat sourdoughs and bread. Foods, 9(9), 1258.

Souza, S. V., Borges, N., & Vieira, E. F. (2022). Vitamin d-fortified bread: Systematic review of fortification approaches and clinical studies. Food Chemistry, 372, 131325.
Winkels, R. M., Brouwer, I. A., Clarke, R., Katan, M. B., & Verhoef, P. (2008). Bread cofortified with folic acid and vitamin B-12 improves the folate and vitamin B-12 status of healthy older people: a randomized controlled trial. The American journal of clinical nutrition, 88(2), 348-355.