Langnet-kuulumisia, tammikuu 2022 / Langnet news, January 2022

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Langnetin uusi koordinaattori – ole yhteydessä ja vaikuta!
 2. Lähde mukaan teemaryhmien toimintaan
 3. Langnetin mentorointiohjelma 2022: ilmianna potentiaalinen mentori!
 4. Tulevia Langnet-tapahtumia: Bodo Winterin työpaja 11.5. sekä Langnetin väitöskirjatutkijoiden ja ohjaajien kokoukset 12.5. klo 17–19 (XLVIII Kielitieteen päivien yhteydessä), Langnet-kesäkoulu alustavasti 15.–16.8.2022 (Åbo Akademi).
 5. Väitös tulossa tai väittelit jo?
 6. Muistuta kollegaa Langnetista!

* * *

 1. Langnetin uusi koordinaattori – ole yhteydessä ja vaikuta!

Langnetin uudeksi koordinaattoriksi ja Aino Liiran (FT) seuraajaksi on valittu Lotta Aarikka (FM), joka viimeistelee suomalaisen murteentutkimuksen historiaa käsittelevää väitöskirjaansa Turun yliopistossa.

Jos juuri Sinulla on ideoita esimerkiksi siitä, millaisia sisältöjä toivoisit Langnetin kesäkouluun, keitä kutsupuhujia haluaisit päästä kuulemaan tai millaiselle projektille Langnetin tulisi hakea rahoitusta, ole matalalla kynnyksellä yhteydessä Lottaan. Kaikenlaiset ajatukset ja ideat Langnetin toimintaan liittyen ovat erittäin tervetulleita!

Lotan tavoitat sähköpostitse osoitteesta lotta.aarikka@abo.fi.

 1. Lähde mukaan teemaryhmien toimintaan

Oletko tuore väitöskirjatutkija, post doc-tutkija tai ohjaaja ja haluat verkostoitua tieteellisen keskustelun merkeissä? Tutustu Langnetin teemaryhmiin, liity sähköpostilistalle ja lähde mukaan toimintaan. Lisätietoja teemaryhmistä löydät Langnetin verkkosivuilta.

 1. Langnetin mentorointiohjelma 2022: ilmianna potentiaalinen mentori!

Langnet järjestää nyt neljännen kerran mentorointiohjelman, jossa jo väitelleet toimivat mentoreina väitöskirjatutkijoille ja hiljattain väitelleille. Ilmoittautuminen mentorointiin sekä mentoreille että aktoreille (mentoroitaville) käynnistyy maaliskuussa 2022. Luottamuksellisissa ryhmämentorointitapaamisissa osallistujat saavat vertaistukea ja vinkkejä ja pääsevät keskustelemaan mieltä askarruttavista asioista syvällisesti.

Langnetin joulukoulun urapäivässä 3.12.2021 käsiteltiin mm. väitöksen jälkeistä uraa akatemian ulkopuolella. Toivommekin nyt vinkkejä kiinnostavista kielitieteilijöistä, jotka ovat väittelemisen jälkeen lähteneet rakentamaan uraansa yksityisellä, julkisella tai kolmannella sektorilla yliopistomaailman sijaan. Jos mieleenne juolahtaa joku tällainen henkilö, jota voisi kiinnostaa nuorten tutkijoiden mentorointi, kertokaa siitä koordinaattori-Lotalle (lotta.aarikka@abo.fi)!

 1. Tulevia Langnet-tapahtumia

XLVIII Kielitieteen päivien plenaristi Bodo Winter pitää keskiviikkona 11.5. työpajan, johon kaikkien langnetlaisten on mahdollista osallistua. Tietoa työpajan sisällöstä sekä ilmoittautumisohjeet toimitetaan kevään aikana.

Langnetin väitöskirjatutkijoiden ja ohjaajien kokoukset järjestetään XLVIII Kielitieteen päivien (12.–14.5.2022 Turussa) yhteydessä 12.5. klo 17–19. Postdoc-tutkijat voivat osallistua oman valintansa mukaan joko väitöskirjatutkijoiden tai ohjaajien kokoukseen.

Save the date: Langnetin kesäkoulu järjestetään alustavasti 15.–16.8.2022 Åbo Akademissa. Sisältöjen suunnittelu on vireillä! Jos juuri sinulla on ajatus, millaista ohjelmaa kesäkoulussa olisi hyvä olla, tai ajatus timanttisesta kutsupuhujasta, ole yhteydessä Langnet-koordinaattori Lottaan (lotta.aarikka@abo.fi).

Nämä ja muut Langnetin ja/tai kielitieteelliset tapahtumat löytyvät Langnetin tapahtumakalenterista. Jos haluat oman tapahtumasi Langnetin tapahtumakalenteriin, ole yhteydessä Langnet-koordinaattori Lottaan (lotta.aarikka@abo.fi). Tapahtumia suunnitellessa kannattaa myös hyödyntää tapahtumakalenteria, jotta vältytään ikäviltä päällekkäisyyksiltä!

 1. Väitös tulossa tai väittelit juuri?

Ohjaaja: Kun ohjattavasi väitös on varmistunut, tiedota siitä Langnetin sähköpostilistoilla (ja sosiaalisessa mediassa).

Väitellyt: Puuttuuko nimesi Langnetin sivulla olevasta väitelleiden listasta? Lähetä koordinaattorille (lotta.aarikka@abo.fi) sähköpostia, niin sinut lisätään listaan!

 1. Muistuta kollegaa Langnetista!

Langnet on tohtorikoulutusverkosto, joka yhdistää kaikkien Suomen yliopistojen kielialojen yksiköt. Verkostoon kuuluvat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi.

Langnet edistää kielentutkimusta ja alan jatkokoulutusta yli yliopistorajojen. Langnet luo yhteyksiä yliopistojen, tutkimuskeskusten ja yksittäisten tutkijoiden välille, ja sen toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki kieliaineiden väitöskirjatutkijat, postdoc-tutkijat ja ohjaajat. Langnet olemme me kaikki.

Jos et ole varma, onko kollegasi jo mukana Langnetin toiminnassa, niin kehota häntä liittymään Langnetin sähköpostilistalle: ohjeet löytyvät Langnetin verkkosivuilta.

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 1. Langnet’s new coordinator – get in touch and make a difference!
 2. Join Langnet’s theme groups
 3. Langnet Mentoring Program 2022: Let us know a potential mentor!
 4. Upcoming Langnet Events: Workshop by Bodo Winter (11th May) and meetings of Langnet doctoral researchers and supervisors 12th May 5 pm–7 pm (at The XLVIII Finnish Conference of Linguistics 12–14th May), Langnet Summer School tentatively 15–16th August (Åbo Akademi University)
 5. Upcoming and recent PhD defenses
 6. Remind your colleagues to join Langnet!

****

 1. Langnet’s new coordinator – get in touch and make a difference!

Lotta Aarikka (MA) has been chosen as Langnet’s new coordinator and successor to Aino Liira (PhD). She is finalizing her dissertation on the history of Finnish dialect study at the University of Turku.

If you have ideas, what kind of content you would like to have at Langnet’s summer school, which researcher’s lecture/workshop you would like Langnet to organize, or what kind of project Langnet should apply funding for, contact Lotta. Any thoughts and ideas regarding Langnet’s activities are very welcome!

You can reach Lotta by e-mail at lotta.aarikka@abo.fi.

 1. Join Langnet’s theme groups

Are you a new doctoral researcher, post doc researcher or supervisor? Do you want to network for scientific discussion? Check out Langnet’s theme groups, join the mailing list and get involved. More information on the theme groups can be found on the Langnet-website.

 1. Langnet Mentoring Program 2022: Let us know a potential mentor!

Langnet is carrying out for the fourth time a mentoring program this spring in which senior PhDs will act as mentors for doctoral researchers and new post docs. Registration for mentoring for both mentors and actors will begin in March 2022. In confidential group mentoring meetings, participants will receive peer support and tips and will have the opportunity to discuss issues of concern in depth.

At the Langnet Christmas School career day on December 3, 2021 post-dissertation career outside the Academia was a topic of conversation. Due to that conversation, we are now looking for interesting linguists who after their PhD have set out to build their careers in the private, public or third sector instead of the Academia. If you know of such a person who might be interested in mentoring young researchers, please tell Lotta (lotta.aarikka@abo.fi)!

 1. Upcoming Langnet events

The plenarist of The XLVIII Finnish Conference of Linguistics, Bodo Winter will hold a workshop on Wednesday 11th May. The workshop will be open to all Langnet-folk. Information on the content of the workshop and registration instructions will be provided during the spring.

Meetings of Langnet’s doctoral researchers and supervisors will be held at The XLVIII Finnish Conference of Linguistics on 12th May 5 pm–7pm. Postdoctoral researchers may choose to attend either the meeting for doctoral researchers or the meeting for the supervisors.

Save the date: Langnet Summer School will be tentatively held at Åbo Akademi University from 15–16th August 2022. The content of the summer school is pending! If you have an idea of ​​what kind of program it would be interesting to have in the summer school, or an idea of ​​a compelling speaker, contact Langnet’s coordinator Lotta (lotta.aarikka@abo.fi).

These and other Langnet and/or Linguistic events can be found in the Langnet calendar of events. If you want your own event in Langnet’s event calendar, contact Langnet coordinator Lotta (lotta.aarikka@abo.fi). When planning events, you can also take advantage of the event calendar to avoid event overlaps!

 1. Upcoming and recent PhD defenses

Supervisors: When the date of your supervisee’s PhD defense has been set, remember to advertise the upcoming defense on Langnet’s email lists (and social media).

Recent PhDs: Is you name missing from the list of the PhDs on the Langnet webpage? Email the coordinator (lotta.aarikka@abo.fi) to have your name added to the list!

 1. Remind your colleagues to join Langnet! 

Langnet is a network for Finnish doctoral programmes in language studies. The members of the network are the Universities of Eastern Finland, Helsinki, Jyväskylä, Oulu, and Turku, and the Tampere and Åbo Akademi Universities.

The purpose of Langnet is to advance language studies and doctoral training across university boundaries. Langnet creates connections between the universities, research units and researchers. All doctoral candidates, PhD supervisors and post docs in the field of language studies are welcome to take part in the Langnet activities. Langnet is us.

If you are not sure whether your colleagues are already actively taking part in Langnet activities, please ask them to join the Langnet mailing list: so they can stay up to date on future events: instructions can be found on the Langnet website.