Isoveliasenne ja suurvaltamentaliteetti Venäjän hyökkäyksen takana

Jatkan tässä teemaa, jota käsittelin tekstissäni Venäläisten totuus ja totuus venäläisistä ja joka oli esillä Markus Leikolan vieraillessa podcastissani. Yritän selventää, mikä merkitys isoveliasenteella on venäläisten ja ukrainalaisten välisiin suhteisiin ja miten Venäjän hyökkäykseen on vaikuttanut venäläisille ominainen suurvalta-ajattelu.

Lue loppuun