Dagens födelsedagsbarn: Fabian Casimir Wrede (1724-1795)

Födelsedagsbarn den 29.1. är Fabian Casimir Wrede, som i sin ungdom tjänstgjorde både på Sveaborg och i Lovisa. Han kom till Helsingfors år 1749 som kvartersmästare för fortifikationen, men fick så småningom ansvaret för byggarbetena på Svartholm och i Lovisa.

Från perioden i Lovisa är en intressant brevväxling bevarad mellan Augustin Ehrensvärd och Fabian Casimir Wrede. Den ger en inblick i det dagliga arbetet, de dagliga bekymren och den kroniska bristen på pengarna. Ibland skymtar också konflikter med generalguvernören och kungen, samt till och med bitar av herrarnas privata liv och tankar. Det här är en av de få källor, där man kan se vad Ehrensvärd privat tänkte om de ständig politiska bråken. Ehrensvärd delar också med sig faderliga råd till den yngre Wrede, som var känd för sitt häftiga temperament.

Fabian Casimir Wrede lämnade Finland efter drygt tio år och återvände till Stockholm, där han fungerade som verkställande chef för fortifikationen. Han studerade senare utomlands och lämnade så småningom den militära banan och slog sig ner på sitt lantgods för att ägna sig åt jordbruk.  På 1760-talet lär han också tillsammans med Carl Johan Cronstedt ha varit uppfinnaren för den moderna kakelugnen, vilken kanske kom till mer allmän glädje än befästningsverken.

One Reply to “Dagens födelsedagsbarn: Fabian Casimir Wrede (1724-1795)”

  1. Intressant läsning. Vart hittar jag breven mellan Wrede och Ehrensvärd? Min släkting var i Lovisa 1751-1754 och byggde på fortifikationen.

Comments are closed.