Muistoja Suomenlinnakomiteasta

Antikvariaatista tarttui mukaan mielenkiintoinen palanen lähihistoriaa: Suomenlinnakomitean mietintö vuodelta 1972. Suomenlinna siirtyi pois Puolustusvoimain hallinnasta vuonna 1972, ja valtioneuvosto oli asettanut komitean laatimaan esityksen saarten siviilihallinnon järjestämiseksi.

Komiteamietintö luo suuntaviivat nykyiselle tilanteelle: Suomenlinna säilytetään historiallisena muistomerkkinä ja sitä hallinnoimaan perustetaan erityinen Suomenlinnna-hoitokunta. Mielenkiintoisin osio on kuitenkin komitean järjestämä ”yleinen asemakaavallinen aatekilpailu” Suomenlinnan kehittämiseksi. Mietinnössä referoidaan tämän kilpailun parhaita paloja.

Kilpailuehdotusten joukossa on paljon nokkelia ideoita. Pidin erityisesti ajatuksesta muuttaa Susisaaren telakka-alue merimuseoksi ja ankkuroida museolaivoja telakka-altaaseen. Merimuseon ja Sotamuseon sijoittamista saarille suositellaan ylipäänsä monessa ehdotuksessa; Sotamuseohan saarille myöhemmin siirtyikin, mutta vain pieneltä osin.

Kaikki kilpailuehdotukset sisältävät kuitenkin myös voimakasta uudisrakentamista. Kerrostaloalueet Ison Mustasaaren paraatikentällä tai asuntolaivayhdyskunnat Tykistölahdella näyttävät nykylukijan silmissä käsittämättömiltä ehdotuksilta. No, 70-luku oli 70-luku. Ainakin tavoite on hurskas, eli Suomenlinnan pitäminen elinvoimaisena asukaslukua lisäämällä – mutta silti saa olla tyytyväinen, ettei näitä ehdotuksia ryhdytty toteuttamaan.

Sen sijaan harmittoman hassuja ehdotuksia tulee aina, on vuosikymmen mikä tahansa:

Bastioni Hamiltonin kasematteja ehdotettiin käytettäväksi mm. matkailunähtävyytenä, julkisena tilana, museona, kerhona, pelikasinona, diskona [!] ja ravintolana.

Vetotelakan säilyttäisi 17 kilpailijaa alusten talvisäilytyspaikkana. Muut ehdottivat alueen muuttamista puistoksi (leirintäalueeksi, hevoshaaksi) tai huoltotoimintojen sijoituspaikaksi. Komitean mielestä alue tulisi muuttaa puistoksi, johon mahdollisesti voitaisiin sijoittaa polttohautausmaa (uurnalehto).

Ison Mustasaaren tykistömaneesia C 77 voidaan käyttää ratsastusmaneesina. Mittasuhteiltaan se kuitenkin soveltunee lähinnä nuorison kouluratsastukselle. Maastoratsastus muodostaisi Suomenlinnan viheralueille liian suuren rasituksen, mutta ratsastuspolkuja voitaneen osoittaa. Ratsastus voitaneen näin ollen liittää Suomenlinnan toimintamuotoihin.