Päivänsankari: Uusi lucu

Tämän päivän sankari ei tavallisuudesta poiketen ole henkilö, mutta yhtä kaikki hyvin huomionarvoisa.

Vuonna 1753 siirryttiin Ruotsin valtakunnassa juliaanisesta kalenterista gregoriaaniseen ja otettiin suurin osa muuta katolis-protestanttista Eurooppaa kiinni jättämällä helmikuusta pois yksitoista päivää. Eli helmikuun 17. päivästä loikattiin suoraan maaliskuun 1. päivään.

Muutokseen orientoituminen aloitettiin jo vuonna 1749, jolloin yliopiston almanakassa oli jo näkyvissä ”Wanhan luvun” rinnalla ”Uusi lucu”. Tällaista kaksoismerkintää jatkettiin almanakassa aina vuoden 1792 loppuun asti. (Ja sama käytäntö aloitettiin almanakassa jälleen kahdeksantoista vuotta myöhemmin vuonna 1810, koska Suomen suuriruhtinaskunta eli eri ajassa muun keisarikunnan kanssa, ja hallinnon tarpeisiin oli käytännöllistä nähdä yhdellä silmäyksellä sekä vanha että uusi luku.)