Soldiers, traders and engineers. Military and urban society in early modern Europe (1500-1800)

Since  Roman times, militarization has played a central role in the foundations of urban Europe.  According to what is referred to as the new military history and its leading authors, Michael Roberts and Geoffrey Parker, militarization was a major factor behind the rise of the early modern states.  Innovations in firearms and new tactics also led to more sophisticated, technically oriented training and to the rise of large standing  armies. In the public sector, increasing military expenses brought about reorganization in administration (e.g. a population census) to strengthen  taxation. Furthermore, temporary recruited mercenaries were replaced by professionals with technical education. Continue reading “Soldiers, traders and engineers. Military and urban society in early modern Europe (1500-1800)”

Stora Träskö ja Kyrkogårdslandet Porkkalassa

Vanhoissa Suomenlahden kartoissa on vain muutama nimeltä mainittu saari ja niemi. Melkoisella varmuudella tähän joukkoon kuluu myös Stora Träskön saari Porkkalan kärjen tuntumassa. Träskö ei ollut navigoinnin kannalta kaikkein tärkein kohde alueella, ei uloin saari, josta ulkoväylä olisi muuttunut sisäväyläksi eikä myöskään avomereltä selkeästi erottuva kiintopiste (tässä mielessä tärkeämpiä olivat Mäkiluoto ja Rönnskär, viime mainitulle rakennettiin majakkakin vuonna 1800).  Stora Träskö oli merkittävä siksi, että sen sisällä oli makeavetinen järvi. Tähän viittaa jo nimikin (träsk, järvi). Continue reading “Stora Träskö ja Kyrkogårdslandet Porkkalassa”

Aprillipäivän erikoistutkimus: Kenraalikuvernööri von Rosenin arvoitus

Kenraalikuvernööri Gustaf Fredrik von Rosen (1688 – 1769) on yksi Viaporin rakennushistorian mielenkiintoisimpia hahmoja. Tämä vanha karoliiniupseeri, joka nimitettiin 1747 Suomen kenraalikuvernööriksi ja Suomen puolustuksen ylimmäksi valvojaksi, hönki Viaporin rakentajien niskaan ja vaati heiltä jatkuvaa raportointia työn etenemisestä. Augustin Ehrensvärdin ja hänen lähimmän upseerinsa Fabian Casimir Wreden kirjeet ovat täynnä tuskastuneita purkauksia kenraalikuvernööriä ja tämän “niljakasta konttorisielua” kohtaan. Continue reading “Aprillipäivän erikoistutkimus: Kenraalikuvernööri von Rosenin arvoitus”