Loimu, vad är det?

Hej alla svunkeiter!

Som biologi- och miljövetenskapsstuderanden vid Helsingfors Universitet hör ni till den yrkesgrupp där fackföreningen Loimu fungerar som intressebevakare. Bland Loimus ca 15 000 medlemmar finns experter inom naturvetenskaper, biovetenskaper, miljövetenskaper och skogsvetenskaper. Stort sett alla våra medlemmar arbetar inom områden som har avgörande betydelse för mänsklighetens och hela jordens framtid. Till Loimus medlemskår hör folk som arbetar inom den offentliga sektorn (universitet, stat, kommun), privata sektorn (företag och industri) samt tredje sektorn (föreningar).  Fackföreningen Loimus syften är att bevaka våra medlemmars intressen i arbetslivet, erbjuda information om arbetsmarknaden och stöd vid arbetslöshet, fungera som ett professionellt nätverk och bygga upp våra medlemmars yrkesidentitet.

Varför man som studerande borde bli medlem

För studerande kan fackföreningar kännas främmande och oviktiga, särskilt om arbetslivet inte ännu känns aktuellt. Men faktumet är att arbetslivets realiteter smyger på en snabbare än man anar, och bästa sättet att försäkra sig om en arbetsplats i framtiden är att öva på arbetslivsfärdigheter och bilda professionella nätverk redan under studietiden. För att stöda studeranden på vägen mot arbetslivet har fackföreningen aktivt samarbete med ämnesföreningarna inom våra ämnen: vi deltar i studerandeevenemang, sponsorerar arbetslivrelaterade excursioner, sprider information via ämnesföreningarnas kanaler och ordnar infotillfällen och workshops om olika arbetslivsrelaterade ämnen speciellt för studeranden. Som studerandemedlem i Loimu får du för 24 euro/år använda alla våra medlemstjänster och -förmåner samt delta i alla våra utbildningar och evenemang.

Varför det lönar sig att gå med i arbetslöshetskassan

Till studerandemedlemsskapet hör inte medlemskap i arbetslöshetskassan. Vill du bli medlem i kassan kostar medlemskap+kassa sammanlagt 99 euro/år för studeranden. Genom att vara medlem i kassan redan under studietiden försäkrar du dig ett högre arbetslöshetsstöd än du skulle få från Fpa, och kan koncentrera dig helt och hållet på att hitta ett jobb som motsvarar din utbildning då du tagit ut din examen. Inom Loimus branscher är man arbetslös i medeltal 3 månader efter att ha tagit ut examen.  För att bli medlem i kassan måste du ha en anställning, arbetet behöver inte vara något inom den egna branschen. För att sedan få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan ifall du blir arbetslös, måste du ha fyllt i arbetsvillkoret (26 veckor jobb, minst 18 h/vecka). Vi på Loimu rekommenderar att du blir medlem senast då 3. årets sommarjobb börjar. Då hinner du samla in arbetsvillkoret, vilket är ca. 6 månader jobb med minst 18 timmar i veckan, före du blir färdig magister. Om du arbetar vid sidan om studierna räknas det också, mera info om detta kan man fråga direkt från Erko.

Vad Loimu erbjuder sina medlemmar

Loimus medlemsförmåner kan grovt delas in i personliga förmåner och kollektiva förmåner. Till personliga förmåner hör: 

Rådgivning i anställningsfrågor, bl.a.

 • Kontroll av arbetsavtal och kommentarer om avtalet
 • Uppsägningar och permitteringar
 • Arbetslöshetsersättningsfrågor
 • Arbete i utlandet
 • Arbetstid och semestrar
 • Familjeledigheter
 • Samarbetsförfarandet
 • Förtroendemannaverksamheten 

Lönerådgivning för löneanspråk

Karriärtjänster för individuella behov

 • Karriärutbildning via utbildningsföretaget UpPartners
 • Respons på din CV och jobbansökan på finska och engelska
 • Respons på din profil på LinkedIn
 • Mentorsverksamhet
 • Lediga tjänster

 Utbildningar, t.ex.

 • utveckla din personliga kompetens
 • utveckla dina färdigheter i att förhandla om dina anställningsvillkor eller
 • hjälpa dig att komma i gång med en ny karriär 

Försäkringar

 • Loimu har försäkrat sina medlemmar hos försäkringsbolaget Turva.
 • Resenärsförsäkring på fritiden
 • Ansvars- och rättsskyddsförsäkring vid yrkesutövning
 • Reseförsäkring i organisationsuppgifter

Arbetslöshetsskydd

 • Loimus ordinarie medlemmar är arbetslöshetsförsäkrade hos de specialutbildades arbetslöshetskassa Erko.
 • Även en studerandemedlem kan gå med i arbetslöshetskassan om han eller hon har ett gällande arbets- eller tjänsteförhållande.

… och mycket mer.

 • Juridisk rådgivning i privata frågor per telefon hos advokatbyrån JB Eversheds Oy.
 • Medlemstidningen Loimu 6 gånger om året hem per post.
 • Akava-kalendern
 • Mobilmedlemskortet
 • Förmåner och rabatter för resor och fritid. För mer ingående information se intranätsidorna för medlemmar på Loimus webbplats.

Till kollektiva medlemsförmåner kan man räkna nätverket av experter som vår medlemskår tillsammans bildar samt byggandet av yrkesidentiteten inom fackföreningen. Man kan även se på orsakerna till att vara med i en fackförening som något kollektivt; med hjälp av medlemsavgifterna som betalas av de som redan är i arbetslivet och har bra anställningar, kan fackföreningen erbjuda viktiga tjänster till studerande, arbetslösa och andra grupper inom det professionella nätverket som behöver extra stöd med att komma in och få nytt fotfäste i arbetslivet.

Slutligen vill jag och alla andra anställda inom Loimu önska SvNK:s medlemmar en lärorik höst med flitiga studier, och glöm inte heller att ha det roligt och nätverka 😉 Ni kan alltid kontakta oss om ni har något ni undrar!

Jessica Nielsen
Loimus kampuspromotor i Åbo
promoottori.turku@loimu.fi
mobil 040 9365 633