Mötesprotokoll

Protokoll månadsmöte 5/2024

Protokoll månadsmöte 4/2024

Protokoll extramöte 2/2024

Syrelsemöte 1/2024

Protokoll månadsmöte 3/2024

Protokoll månadsmöte 2/2024

Protokoll årsmöte 2024

Protokoll extramöte 1/2024

Protokoll månadsmöte 1/2024

Protokoll månadsmöte 9/2023

Valmöte 2023

Protokoll månadsmöte 8/2023

Protokoll månadsmöte 7/2023

Protokoll månadsmöte 6/2023

Protokoll månadsmöte 5/2023

Protokoll extramöte 17.4.23

Protokoll månadsmöte 4/2023

Protokoll månadsmöte 3/2023

Protokoll årsmöte 2023

Protokoll månadsmöte 2/2023

Protokoll månadsmöte 1/2023

Protokoll styrelsemöte 1/2023

Protokoll månadsmöte 9/2022

Protokoll valmöte 2022

Protokoll månadsmöte 8/2022

Protokoll månadsmöte 7/2022

Protokoll månadsmöte 6/2022

Protokoll styrelsemöte 3/2022

Protokoll månadsmöte 5/2022

Protokoll extraordinärt föreningsmöte 1/22

Protokoll månadsmöte 4/2022

Protokoll månadsmöte 3/2022

Protokoll årsmöte 2022

Protokoll månadsmöte 2/2022

Protokoll styrelsemöte 2/2022

Protokoll månadsmöte 1/2022

Protokoll styrelsemöte 1/2022

Protokoll styrelsemöte 3/2021

Protokoll månadsmöte 9/2021

Valmöte 2021

Protokoll månadsmöte 8/2021

Protokoll månadsmöte 7/2021

Protokoll månadsmöte 6/2021

Protokoll styrelsemöte 2/2021

Protokoll månadsmöte 5/2021

Protokoll månadsmöte 4/2021

Protokoll månadsmöte 3/2021

Årsmöte 2021

Protokoll månadsmöte 2/2021

Protokoll månadsmöte 1/2021

Protokoll styrelsemöte 1/2021

Protokoll månadsmöte 9/2020

Valmöte 2020

Protokoll månadsmöte 8/2020

Protokoll månadsmöte 7/2020

Protokoll månadsmöte 6/2020

Protokoll styrelsemöte 2/2020

Protokoll månadsmöte 5/2020

Protokoll månadsmöte 4/2020

Protokoll styrelsemöte 1/2020

Protokoll extraordinärt föreningsmöte 1/2020

Protokoll årsmöte 2020

Protokoll månadsmöte 3/2020

Protokoll månadsmöte 2/2020

Protokoll månadsmöte 1/2020

Protokoll Valmöte 2019

Protokoll Extraordinärt föreningsmöte 2/19

Protokoll Extraordinärt föreningsmöte 1/19

Protokoll 9/19

Protokoll 8/19

Protokoll 7/19

Protokoll 6/19

Protokoll 5/2019 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte

Datum:                         08.05.2019

Plats och tidpunkt:        Klubben, Kyrkogatan 10, kl. 18.15

Närvarande,

styrelsen:                      Aino Peltola, Ella Nippala, Viktor Olander,
Susan Lindgren,  Torgny Backman, Madeleine Lackman, Fanny Brännback

övriga:                          Sebastian Österman, Aidi Lindgren, Sandra Nyström, Agneta Boxström, Ossian Witting

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande
  Mötet öppnades 18:00
 2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
  Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.
 3. Godkännande av föredragningslistan
  Föredragningslistan godkändes utan ändringar
 4. Val av två protokolljusterare för mötet
  Ella Nippala och Torgny Backman
 5. E-beslut
  Beslut om fotbollsmatch mot Spektrum 09.05.
 6. Anmälningsärenden
  Öppningskarnevalen 02.09.
  Seminariet föreningarna i sommarskick 20.05.
 7. Post
 8. Ekonomi
  a. Godkännande av räkningar
  i. Räkning för deltagande på Spektrums årsfest 37,50€
  ii. Räkning för deltagande på Agro-Forsts årsfest samt årsfestgåva 37,50€
  iii. Räkning för Alina-salens uthyrning för Svunkens vårfest 190€
  b. Svunken har beviljats föreningsbidrag på 903€
  c. Svunken har för tillfället 60 medlemmar som betalat medlemsavgift
 9. Klubben
  a. Klubbenmöte ordnades 09.04.
  b. Svunken har ett nytt underhyreskontrakt
 10. Biosfären
  a. Jämställdhetsansvarigas möte.
  b. Fuksipassi, gulispass samt därtillhörande evenemang diskuterades
  c. Ordförandemöte 10.04.
 11. Samarbete med andra föreningar
 12. Studie- och intressebevakninsärenden
  a. HUS
  i. Servicedesignstillställning 07.05. Workshop där HUS tjänster diskuterades. Möjlighetare för svenskspråkig utbildning diskuterades, både i form av ”närundervisning” och videor.
  ii. Unicafés koldioxidkompensation. Man kan nu vid kassan i Unicafé koldioxidkompensera sin mat för en liten extra summa.
  b. SNÄf
  i. SNÄf:s vårbrunch ordnades 28.04.
  c. Kandiseminariekurs
  i. Ella och Madeleine var och diskuterade med Helena
  d. Kannanotto eläinfysiologian kandivaiheen tieteenalaopinnoista.
  i. Utlåtande om fysiologins kandidatskedes kurser. Kursernas arbetsmängd anses inte motsvara mängden studiepoäng.
  e. Grani III-mässa för 9-klassister
  i. Svunken kommer inte att kunna delta
  f. Övrigt
  i. Studeranderepresentanter kommer att väljas på hösten till olika beslutande organ inom Helsingfors universitet
  ii. Feedback för magisterprogrammen i biologi har det skickats ut en blankett för.
  iii. Torgny ordnar på hösten en vilt- och mångfaldsexkursion som är värd 1sp. Kursen är menad för andra årets studerande framåt.
 13. Pupu
  a. Ella deltog på möte 17.04. Reglemente för lokalen godkändes. Städning planerades för vecka 17, men den ordnas senare.
 14. Årsfest
  a. Lokalen
  i. Pupu bokad för 18-19.04.
  ii. Utbildning om försäljning för föreningar 09.04. kl 18-20 på Think Company i Vik
  iii. 2000€ har fåtts i understöd från stiftelsen Tre smeder för årsfesten.
 15. Sångbok och historik
  a. 500€ har beviljats för historiken av Konstsamfundet
  b. Sångboksgruppen hade ett möte 16.04. och ska hålla ett nytt 16.05.
 16. Qwaque
  a. Idéer för Qwaque diskuterades, t.ex. gulisåret och skojiga vetenskapliga artiklar
 17. Whatsapp-grupp för SvNK
  a. Det skapas en gemensam grupp för alla SvNK medlemmar.
 18. Gulisevenemang
  a. Gulisintagning 10.09.
  b. Gulissits 13.09.
 19. Hänt sedan sist
  a. 03.04. Viikki GP 6 deltagare
  b. 05.04. Helsingfors klimatstrejk 4
  c. 06.04. Klimatmarsch 9
  d. 07.04. Klättring med Myy 16
  e. 08.04. Vårfest 35
  f. 12.04. Tradbörs 56
  g. 15.04. Sykväll på Klubben 30
  g. 24.04. Bastukväll 3
  h. 30.04. Valborgsfirandet på Klubben 110
  i. 01.05. Första maj-picknik i Kajsaniemiparken 30
 20. Kommande program
  a. 09.05. Fotboll med Spektrum
  b. 10-12.05. Vårfågelexkursion
  c. 13.05. Kotipizza-sits
  d. xx.06. Blodgivningsexkursion
  e. xx.xx. Sommarträff
  f. Under sommaren Sup
  g. xx.08. Sommarevenemang
  h. 06-08.09. Vilt- och mångfaldsexkursion
  i. 10.09. Gulisintagning
  j. 13.09. Gulissits
  k. 20.09. Inledande sits.
  l. 22.10. Campussits
 21. Övriga ärenden
 22. Mötets avslutande
  Mötet avslutades kl. 19.30

Protokoll 4/2019 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte

Datum:                         01.04.2019

Plats och tidpunkt:        Klubben, Kyrkogatan 10, kl. 18.00

Närvarande,

styrelsen:                      Aino Peltola, Ella Nippala, Viktor Olander,
Susan Lindgren,  Torgny Backman, Madeleine Lackman, Fanny Brännback

övriga:                          –

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande
  Mötet öppnades 18:00
 2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
  Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.
 3. Godkännande av föredragningslistan
  Föredragningslistan godkändes utan ändringar
 4. Val av två protokolljusterare för mötet
  Fanny Brännback och Susan Lindgren
 5. E-beslut
  Inga e-beslut har gjorts
 6. Anmälningsärenden
  15.04 ordnas HUS jämlikhetsutbildning
  20.05 föreningarna i sommarskick seminarium
 7. Post
  Inbjudning till Natur och Miljö:s förbundsmöte 27.04 och Modulens nyaste nummer har kommit
  Post till Sorken: Önskas mera halarevenemang och fotbollsmatch mot Spektrum på sommaren
 8. Ekonomi
  a. Godkännande av räkningar
  Spektrums årsfestgåva samt supékort 14€+37,5€
 9. Klubben
  a. Klubbenmöte 09.04. kl. 18.
  Styrelsen deltar
 10. Biosfären
  Vappenveckan och Biosfärens styrelsechill diskuterades
 11. Samarbete med andra föreningar
  Tradbörs 12.04
  Campussits i oktober
  Viikki GP 03.04. kl.16-20
 12. Studie och intressebevakningsärenden
  a. HUS
  Rättskyddsguide hämtad till Bingo-skåpet
  b. SNÄf

  c. Kandiseminariekurs
  Madeleine och Ella ska träffa Helena Åström angående svenskspråkiga kandiseminariekursen
  d. Studera i Helsingfors
  Svunken tillade flera inlägg på deras Instagram-konto under vecka 13.
  e. Svenska lunchen
  Aino och Ella deltog på svenska lunchen 28.03
  Diskuterades möjlighet för kaffemöten för campusgruppen Vik-Gumtäkt.
 13. Arbetsliv
  Arbetsplatsbesök diskuterades
 14. Pupu
  Möte ska hållas
  Helgolvsmattsvättmaskin har införskaffats
 15. Årsfest
  a. Lokalen
  Efterfesten ordnas preliminärt på Nypolen och sillisen på Pupu
  Pupu bokat till 19.04.
  b. Sponsorer sökes
  26.03 hölls ett möte
  10.04. kl 10 i ett grupprum
 16. Sångbok och historik
  2 000€ fås från Svenska kulturfonden som understöd för historiken
 17. Qwaque
  Robin skriver om öltastingen
  Ella håller på med sitt inlägg om mental hälsa och kommer att skriva om sitt sommarjobb. Dessutom eventuellt inlägg om miljövänligare liv.
 18. Hänt sedan sist
  Trattsits 15.03. – 30 deltagare
  Exku till Viikki-speksi 20.03 .- 8 deltagare
  Exku till Viikki-speksi 22.03. – 8 deltagare
  Öltasting 26.03. -9 deltagare
  Biosfäärin hallitushengailut – 22 deltagare
  Uggle-exkursion – 18 deltagare
 19. Kommande program
  05.04. Studerandenas klimatstrejk, start till centrum från Vik kl. 11
  06.04. Klimatmarsch, samling vid klubben 13:45
  07.04. Klättring med MYY
  08.04. Vårfest
  12.04. Tradbörs
  24.04. Bastukväll
  25.04 Vappenveckan (sykväll på Klubben) 2€ per deltagare (inkluderar halarmärke)
  30.04. Valborgsfirandet på Klubben
  01.05. Första maj-picknik i Kajsaniemiparken
  08.05. Månadsmöte 5
  13.05. Gratis-inträdeappro kl. 12
  13.05. Sits
 20. Övriga ärenden
 21. Mötets avslutande
  Mötet avslutades 19:25

Protokoll 3/2019 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte

Datum:                         12.03.2019

Plats och tidpunkt:        Klubben, Kyrkogatan 10, kl. 18.00

Närvarande,

styrelsen:                      Aino Peltola, Ella Nippala, Viktor Olander,
Susan Lindgren,  Torgny Backman, Madeleine Lackman, Fanny Brännback

övriga:                          Aidi Lindgren

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande
  Mötet öppnades 18:01
 2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
  Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.
 3. Godkännande av föredragningslistan
  Föredragningslistan godkändes utan ändringar
 4. Val av två protokolljusterare för mötet
  Ella Nippala och Madeleine Lackman
 5. E-beslut
  a. Fanny och Aino deltog på SNÄf:s årsmöte 28.02
  b. Aino och Ella deltog på Spektrums årsfest 30.03
 6. Anmälningsärenden
  a. Aino deltog i HUS trimningsdag.
 7. Post
  a. Ibjudning til Spektrums, TF:s och Nylands Nations årsfester samt Naturvetenskapliga föreningens 105-årsjubileum,
 8. Ekonomi
  a. Godkännande av räkningar.
  Natur och miljö-räkning 150e.
  Prenumeration på Finlands natur 14e.
  Exkursion till Viikkispeksi (gruppbiljett).
  b. Medlemsavgifter: 55st betalda
  c. Verksamhetsbidrag
  Har ansökts från HUS
 9. Klubben
  a. Uppdatering av underhyresavtal aktuellt
  b. Möjliga riktlinjer för regler för gemensamma evenemang diskuterades
 10. Biosfären
  a. Ordförandemöte 13.03
  b. Ella och Agneta Boxström deltog på årsmöte
 11. Samarbete med andra föreningar
  a. Tradbörs 12.04
  b. Klättring med Myy
  c. Campussits i oktober: SvNK fixar lokal
  d. Suomi Night på hösten
  e. Viikki GP 03.04, SvNK håller en punkt
 12. Studie- och intressebavkningsärenden
  a. HUS
  b. SNÄf – Stadgeändring på gång
  c. Kandidatseminariekurs: Ett sammandrag av svaren på förfrågan har gjorts och studieansvariga ska diskutera det vidare med Helena Åström
  d. Studera i Helsingfors: Vecka 13 har SvNK deras Instagramkonto
  e. Helsingfors klimatstrejk- Opiskelijoiden ilmastolakko, SvNK deltar på något sätt
  f. Campusgruppens möte 28.03: Tvåspråkiga kurser i Vik och Gumtäkt diskuterades, arbetslivskurs för alla svenskspråkiga i Vik diskuterades. Nästa svenska lunch 28.03, önskas att studerande deltar.
 13. Arbetsliv:
  a. Arbetslivsevenemang
  b. Helsingfors universitets alumnförening skickade reklam om utbud för hjälp från alumner till studerande
 14. Pupu
  a. Föreningarna får själv välja om någon deltar i den inofficiella styrelsen
 15. Årsfest
  a. Lokalen: Restaurang Sipuli
  Sillisen ordnas på Pupu
  Efterfestlokal sökes
  b. Sponsorer sökes
 16. Sångbok och historik
  a. Inget nytt
 17. Qwaque
  a. Robin skrev om Thorax spex
 18. Hänt sedan sist
  a. Chillkväll 26.02 – 4 deltagare
  b. Blodgivningsexkursion 25.02 -2 deltagare
  c. Årsmöte 27.02 – 7 deltagare
  d. Fastlagsfirande på Klubben 05.03 – 50 deltagare
 19. Kommande program
  xx.03. Klättringsexkursion med MYY
  15.03. Trattsits
  20.03,21.03. Exkursion till Viikki-speksi
  xx.03. Programkväll
  29-31.03. Uggle-exkursion
  01.04. Månadsmöte
  05.04. Klimatstrejk
  08.04. Vårfest
  12.04. Tradbörs
  30.04. Valborgsfirandet på Klubben
  01.05. Första majpicknik i Kajsaniemiparken
  xx.04/05. Temasits
 20. Övriga ärenden
  Inga övriga ärenden diskuterades
 21. Mötets avslutande
  Mötet avslutades kl 20:05

Protokoll 2/2019 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte

Datum:                         12.02.2019

Plats och tidpunkt:        Klubben, Kyrkogatan 10, kl. 18.00

Närvarande,

styrelsen:                      Aino Peltola, Ella Nippala, Viktor Olander,
Susan Lindgren,  Torgny Backman, Madeleine Lackman, Fanny Brännback

övriga:                          Agneta Boxström

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande
  Mötet öppnades 18:16
 2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
  Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.
 3. Godkännande av föredragningslistan
  Föredragningslistan godkändes utan ändringar
 4. Val av två protokolljusterare för mötet
  Fanny Brännback och Torgny Backman
 5. E-beslut
  Fanny representerar SvNK på Agro-forst årsfest 22.02
 6. Anmälningsärenden
  Aino och Ella deltog på Alina skolning 22.01. HUS trimningsdag ordnas 27.02 8:30 framåt. Mera info finns på Facebook
 7. Post
  Ibjudan till Thorax årsfest 9.3., Åbo Nations årsfest 16.3., och Historicus årsfest 16.3.
 8. Ekonomi
  a. Godkännande av räkningar. Godkänns räkning för uppdatering av styrelseinformation till patent- och registerstyrelsen.
  b. Tahlo-understöd från HUS ska ansökas under februari. HUS ordnar bidragsansökningsinfo 22.02 kl.17.
 9. Klubben
  a. Dryga 300l vatten på golvet
  b. Spektrum börjar fixa ett nytt underhyreskontrakt för SvNK
  c. Arbetsfördelning på Valentinsitsen. Fundering för framtida lokal för Valentinsitsen då 30 platser för 2 föreningar blir ganska lite
 10. Biosfären
  a. Årsmöte 19.02. Ella och Agneta deltar
  b. Biosfärens medlemsorganisationers ordförande hade ett möte. Diskuterades om eventuell styrelsechill 27.03. Gemensam sits/evenemang för hela Biosfären diskuterades också.
  c. Biosfärens gemensamma kalender, Susan har koll på det.
  d. Har diskuterats att använda Slack som plattform för Biosfärens administrativa verksamhet
 11. Samarbete med andra föreningar
  a. Tradbörs 12.04
  b. Eventuell klättringsexkursion tillsammans med Myy.
 12. Studie- och intressebevakningsärenden
  a. HUS valpåverkan
  b. HUS rättskyddsguide
  c. Aino deltog på tvåspråkighetsutskottets möte 22.01. Önskas att SvNK skulle ha en representant på möten. Kaffe med prorektor skulle tänkas ordnas 2 ggr per år. Exku till t.ex. Svenska YLE kommer att ordnas.
  HUS skulle kunna delta också i Kajsaniemiparken på första maj.
  En svenskspråkig valpanel med studerande och en svenska dagen sits har planerats.Ansökningstiden för att bli tutor tog slut 12.02.2019
  Kandidatseminariekursfeedbacksenkät gjordes. Sammanställs som helhet senare.Studera i Helsingfors, HUS och Uni på svenska instagram-kontona finns det möjlighet att använda. Susan kontaktar Studera i Helsingfors och Svenska Ärenden.Sommarens fältkurs diskuterades.
  Stipendieansökning tar slut 28.02.
  Campusgruppen har möte 28.02 09.00
 13. Arbetsliv
  a. Ella deltog på möte i Think Company.
  b. Aino deltog på möte med LOIMU och biosfärens LOIMU-ansvariga. Eventuell CV-kväll ordnas på hösten.
 14. Pupu
  a. Understöd på 2891€ från HUS för möblering
  b. Möte 09.01. Inofficiella styrelsen valdes. 1-2 representanter per styrelse. Stadgarna godkändes på finska, översätts av Ella till svenska. Även en invigningsfest ordnades samma dag.
 15. Årsfest
  a. Valkoinen sali ska granskas 13.02. Val mellan 2 lokaler för årsfesten.
  b. 50€ sponsorering har fixats till. Flera personer som kan ansöka om sponsorering sökes.
 16. Sångbok och historik
  Arbetet pågår.
 17. Qwaque
  a. Recept på Runebergstårtor och ett inlägg om utbyte i Frankrike har publicerats
  b. Inlägg om mental hälsa eventuellt på kommande.
  c. Recension av Thorax spex möjligtvis på kommande.
  d. Planer på jubileumsnummer av Qwaque till årsfesten. Möjlighet till tidningsstöd från HUS. Måste sökas i tid. Möjligheter undersöks.
  e. Förslag om e-postlista för Qwaquen har kommit. Diskuteras vidare.
 18. Hänt sedan sist
  a. Exku till Contact forum 24.01, 2 deltagare
  b. Sits 25.01, 24 deltagare
  c. TvEx-sits 01.02, 14 deltagare
  d. Sykväll 04.02. 13 deltagare
 19. Kommande program
  a. Brainstorming över kommande program, förslag bl.a. klädbytardag, frågesport, vintasting, Heureka, filmkväll.Mötet blev här avbrutet för ca 30 min pga servicebolagets person som kom gällande vatten på Klubbens golv.b. Sportexku, planer på klättring. Madeleine kontaktar Myy gällande eventuellt samarbete
  c. Valentinsits 15.02.
  d. Programkväll ordnas 26.02.
  e. Blodgivningsexku till Sanomatalo 25.02.
  f. Årsmöte 27.02.
  g. Fastlag 05.03.
  h. Månadsmöte 11.03
  i. Sits med Myy 12.03.
  j. Trattsits 15.03.
  k. Vårfest 08.04.
  l. Valborgsfirandet på klubben 30.04.
  m. Första maj-picknick i Kajsaniemiparken 01.05.
  n. Sits xx.04/05.
  o. Exku till Viikki-speksi
 20. Övriga ärenden
  Helpdesk kontaktad gällande e-postlistans problem, inget kan göras åt filtren som inte fungerar. Infomejl om e-postlistans problem sak skickas ut till listans prenumeranter.
 21. Mötets avslutande
  Mötet avslutades kl.20.30

Protokoll 1/2019 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte

Datum:                         21.01.2019

Plats och tidpunkt:        Klubben, Kyrkogatan 10, kl. 17.30

Närvarande,

styrelsen:                      Aino Peltola, Ella Nippala, Viktor Olander,
Susan Lindgren, Anna Their, Torgny Backman, Madeleine Lackman

övriga:                          Sabina Selenius, Agneta Boxström, Emmie Salmelin, Aidi Lindgren

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande
  Mötet öppnades 17:45
 2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
  Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.
 3. Godkännande av föredragningslistan
  Föredragningslistan godkändes utan ändringar
 4. Val av två protokolljusterare för mötet
  Ella Nippala och Susan Lindgren
 5. Konstaterande av styrelsens sammansättning
  Ordförande: Aino Peltola
  Vice ordförande: Ella Nippala
  Sekreterare: Viktor Olander
  Kassör: Madeleine Lackman
  Programchef: Susan Lindgren
  Värdinna: Fanny Brännback
  Klubbmästare: Torgny Backman
  Årsfestmästare: Anna Their
 6. Rätt att teckna föreningens namn
  Ordförande, kassör, sekreterare har namnteckningsrätt. Vice ordförande tillsammans med annan styrelsemedlem
 7. E-beslut
  Styrelsen har beslutat att ordna sits 25.01
 8. Anmälningsärenden
  Styrelsen uppdaterad till patent- och registerstyrelsen
  Ella och Fanny har deltagit på Alinaskolning, Aino och Susan deltar 22.01
  Biodiversitetsspelen 04.10.2019
  Helix 50-års årsfest 02.10.2019
 9. Post
  Inbjudan till Östra Finlands Nations 95-årsjubileum 23.02.2019
  Inbjudan till Politicus årsfet 23.02.2019
  Förfrågan om halarmärken
  Inbjudan till Borderlines XI-årsfest 26.01.2019
  Terra Nova 4/2018
  Modulen 4/2018
  Liber 4/2018
  Yliopisto-tidningen 10/2018
  Nordea, värdepappersutdrag
  Ingen post till sorken
 10. Ekonomi
  Inga räkningar
  Medlemsavgifterna faktureras
 11. Kontotäckningsrätt åt kassören
  Beviljar kontotäckningsrätt åt Madeleine Lackman
 12. Klubben
  Under kommande klubben-möte diskuteras underhyreskontrakt och fördelning av ansvar/uppgifter
 13. Biosfären
 14. Samarbete med andra föreningar
  1. Tradbörs
   SvNK ordnar Tradbörs i år tillsammans med Thorax, Agro-Forst, HoSK, och Octavia på Annexet.
  2. Sits med Myy
   Ordnas i mars. Madeleine kollar vidare.
  3. Vappenveckan
   Biosfären brukar koordiner evenemang för alla dess medlemmar. Möjligtvis även i år.
 15. Studie och intressebevakningsärenden
  HUS kommer att förnya sin strategi tills slutet av året. HUS strategi är det högsta styrdokumentet för studentkåren.
  Tvåspråkighetsutskottets första möte ordnas 22.01.
  Think Company ordnar ett möte för samarbete 23.01
  Kandidatseminarium ordnas på finska vilket leder till att bl.a. finskspråkiga måste opponera svenskspråkiga och vice-versa. Någon sorts ändring skulle behövas för att möjliggöra opponering på eget språk. Madeleine kommer att ta upp detta på kandidatprogrammets workshop för studieansvariga.
 16. Pupu
  Möten
  13.12.2018 Ella Nippala och Emmie Salmelin
  17.01.2018 Ella Nippala
  Har diskuterats regler och stadgar som riktlinjer för en inofficiell styrelse för utrymmet.
  Ca 3000€ kan fås till möblering av HUS.
  De som använder Pupu mer och de större föreningarna bidrar med 100€ och de mindre med 50€ för möblering.
  Invigningsfest ordnas 9.02.2019 kl.19 för föreningarnas styrelser.
  Före festen ordnas ett möte för att bestämma en inofficiell styrelse för Pupu.
  Passertillstånd kan skaffas till utrymmet på t.ex. studiekort gratis eller på en skild nyckel för en liten summa.
  SvNK:s styrelse (Aino Peltola, Ella Nippala, Madeleine Lackman, Viktor Olander, Susan Lindgren, Fanny Brännback, Torgny Backman och Anna Their) beviljas passertillstånd.
  2 e-postlistor grundas. En för dem med passertillstånd till Pupu och en för Pupu:s inofficiella styrelse. 
 17. Årsfest
  Årsfestutskottets första möte har hållits 15.01.
  Madeleine kollar upp lokaler och Fanny ansvarar för koordineringen av sponsoransökningarna.
  Två svar gällande lokal har kommit hittills. Madeleine gör upp en excel -tabell för att underlätta jämförandet av lokaler.
  Preliminärt datum för årsfesten 18.04.2020
 18. Sångbok och historik
  Aino och Alvar har gjort upp en tidtabell för projektet. Gamla ordföranden ska kontaktats under januari-februari och de skulle kunna skriva en del av historiken. Sångbokens bilder kommer att vara färdiga i februari.
 19. Qwaque
  Thorax har skickat en förfrågan om vi vill skriva en text om Thoracala Medicinarspexet ”Capone – ett gangsterspex”.
  Anna kan skriva om sitt utbyte efter att hon varit på utbyte.
  Emmie kan kanske också skriva om sitt.
  Sabina kan skriva om sitt sommarjobb 2018.
  Eventuellt inlägg om att jobba som lärare.
 20. Hänt sedan sist
  Styrelseskifte 19.01.
  14 deltagare.
 21. Kommande program
  • Exku till Contact forum 24.01
   Arbetslivsmässa på mässcentret var olika företag berättar om sin verksamhet. Evenemanget är gratis. SvNK:en ordnar en exkursion kl. 10:00.
  • Sits 25.01.
   Ella Nippala och Madeleine Lackman som ordningsvakter
  • Programkväll xx.01.
   Hinner inte ordnas
  • Tvex-sits 01.02.
   Tvex-tutorerna ordnar
  • Månadsmöte 12.02
   17:00
  • Programkväll 04.02
   Sykväll på klubben
  • Sportexku
   Klättringsexkursion till Hertonäs. 12€/pers. Datum bestäms senare.
  • Valentinsits 15.02
   Spektrum lagar mat
  • Blodgivningsexku xx.02
   Datum bestäms senare
  • Årsmöte 27.02.
   17:30
  • Fastlagstisdag 05.03.
  • Exkursion till Thorax spex
   Datum bestäms senare
  • Exkursion till Viikki-speksi
   20.03 Teater Forum
  • Trattsits 15.03
   Eller någon annan fredag/lördag i mars. Viktor kontaktar Agro-Forst
  • Sits med Myy xx.03
   Madeleine kollar vidare
  • Vårfest 08.04.
   Alina-salen.
  • Valborgsfirande på klubben 30.04
  • Första maj picknick i Kajsaniemiparken 01.05.
  • Sits xx.04/05.
   Bestäms senare
 22. Övriga ärenden
  Årsfestrepresentation diskuterades
 23. Mötets avslutande
  Mötets avslutades kl. 19:06

____________________                                                    ____________________

Aino Peltola                                                                                                  Viktor Olander

Ordförande                                                                                                   Sekreterare

 

 

___________________                                                       ___________________

Ella Nippala                                                                                                 Susan Lindgren

Protokolljusterare                                                                                    Protokolljusterare

 


Protokoll 10/2018 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte

Datum:                                         12.12.2018

Plats och tidpunkt:                 Byholmsgränden 7 B 91, kl. 18.00

Närvarande,

styrelsen:                                   Aino Peltola, Emmie Salmelin, Aidi Lindgren, Sabina Selenius,                                                                          Fanny Brännback, Torgny Backman

övriga:                                         Agneta Boxström, Ella Nippala, Viktor Olander, Anna Their

 

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 18.08.

 1. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 1. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

 1. Val av två protokolljusterare för mötet

Torgny Backman och Fanny Brännback valdes som protokolljusterare för mötet.

 1. E-beslut

Inga e-beslut.

 1. Anmälningsärenden

Aino Peltola och Ella Nippala deltog i ordförandeseminariet 13.11.2018

Aino Peltola deltog i TKO-Äly:s årsfest 10.11.2018

Aino Peltola deltog i HUS årsfest 24.11.2018

Alvar Hildén och Agneta Boxström deltog i Biosfärens årsmöte 21.11.2018

Ella Nippala deltog i Pupu mötet 21.11.2018

Loimun opiskelijat – Viikki valmötet hölls 28.11.2018, SvNK:s Loimu ansvariga deltog i mötet.

 1. Post

Inbjudan till Historicus r.f.:s julfest 15.12.2018

Inbjudan till Agro-Forst Förening r.f.:s 100-årsjubileum 22.3.2019 (anmälan före 31.1.2019).

Inbjudan till Lyrans och Akademens julkonsert två st. föreningsrepresentanter (fyra föreställningar 14.1, 18.12, 2x 21.12).

Modulen 03/18, Finlands Natur 4/2018.

 1. Ekonomi

Godkännande av räkningar:

-Hyran och elen för Klubben 365,06€ godkändes.

-Räkning för Nakkibileet maten 6,87€ godkändes.

-TKO-Äly:s årsfestgåva 16,69€ godkändes, betalas till Aino Peltola.

-HUS årsfestrepresentation 52,5€ godkändes, betalas till Aino Peltola.

-HUS årsfestgåvan 20€ godkändes, betalas till Aino Peltola.

 

Anskaffning av Nordea insättningskort godkändes.

 1. Qwaque

Sabina Selenius inlägg om blodgivning finns uppe på bloggen.

Sabinas Selenius sommarjobbsserie inlägg under arbete.

Idé: Informationsblad om ansökan till utbyte, Emmie Salmelin.

 1. Biosfären

Biosfärens årsmöte har hållits 21.11.2018

 1. Studie-och intressebevakningsärenden

Snäf:

Nya delegationen har kommit igång.

Snäf har valmöte 12.12.2018.

Ny styrelse för HUS har valts. HUS-gruppens budget godkänns imorgon på mötet 13.12.2018.

 1. Klubben

Uppdatera arbetsfördelning mellan SvNK och Spektrum gällande klubben.

 1. Ulrika i Domus Gaudium/ Hedda Gabler

Ella Nippala deltog i Pupu mötet 21.11.2018. På mötet har diskuterats:

-Förvaringsfördelning mellan föreningarna. Förvaringsmöjligheter finns inte tillräckligt måste skaffas hyllor etc.

-Gemensamma regler föreningarna emellan; SvNK har som önskemål att reglerna även finns på svenska.

-Ansökan om understöd för möbler har diskuterats. SvNK har önskemål angående anskaffning av möbler; skaffas tillräckligt med stolar och bord. Städning 4 gånger per år och varje förening deltar i ett av städningstillfällena.

 1. Årsfest

Första årsfestsmötet har gått av stapel 27.11.2018.

Hedersmedlemmar; utdelning av silvermedaljer under nästa julfest, guldmedaljer under årsfestfirandet.

Hitta kandidater för hedersmedlemmar, av eviga medlemmar. Årsfestgruppen hittar en ansvarig som väljer ut kandidater.

 1. Sångbok och historik

Understöd har sökts från Svenska kulturfonden.

 1. Benämningen av värdinneposten

Börja använda Värdinna/Värd och vilket ger valmöjlighet mellan begreppen. Förslag på nya begrepp (könsneutrala) tas emot och hittas ett passande begrepp finns chansen om att byta begreppet lämnas öppen.

 1. Hänt sedan senast

– Höstmöte 15.11.2018. Deltagarantal 19

– Pampas sits 16.11.2018. Deltagarantal 26

– Kerstsisitsit 17.11.2018. Deltagarantal 4

– Rush 28.11.2018. Deltagarantal 10

-Tvex julfest 3.12.2018. Deltagarantal 18

– Självständighetsdagens festtåg 6.12.2018. Deltagarantal 6

– Julmys 10.12.2018. Deltagarantal 7

– Julfest 11.12.2018. Deltagarantal 80

 1. Kommande program

– Måmö xx.1.2019, under vecka 4

– Stysseskifte preliminärt 19.1.2019

-Vårfest 8.4.2019

-Sport exku klättring eller bouldring

 1. Övriga ärenden

Epostlistans spam Torgny Backman har testat olika lösningar som fortfarande inte fungerat. Han fortsätter försöka lösa problemet.

 1. Mötets avslutande

Mötets avslutades kl. 19.57

 

____________________               ____________________

Aino Peltola                                                             Aidi Lindgren

Ordförande                                                              Sekreterare

 

 

____________________               ____________________

Torgny Backman                                                  Fanny Brännback

Protokolljusterare                                                Protokolljusterare


Protokoll från Svenska Naturvetarklubbens ordinarie valmöte

Datum:                                         15.11.2018

Plats och tidpunkt:                 Klubben, Kyrkogatan 10, kl. 17.30

Närvarande,

styrelsen:                                    Aino Peltola, Emmie Salmelin, Aidi Lindgren, Sabina Selenius,                                                                         Alvar Hildén, Fanny Brännback, Torgny Backman

övriga:                                         Agneta Boxström, Viktor Olander, Elsa Österåker, Susan Lindgren,                                                                Anna Their, Petteri Pounti, Jani Lehto, Alma Seppälä, Kira Virtanen,                                                              Ella Nippala, Robin Sjöblom, Sonja Still (Robin och Sonja anlände                                                                  kl. 17.42 under punkt 4. Godkännande av föredragningslistan),                                                                        Madeleine Lackman (Madeleine anlände kl. 17.45 punkt 6. Byte av                                                                  Benämningen av styrelsepost)

 

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 17.41

 1. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Aino Peltola valdes som ordförande och Aidi Lindgren som sekreterare för mötet.

 1. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes efter tillägg av punkt 6. Byte av benämningen av styrelseposten.

Robin Sjöblom och Sonja Still anlände under denna punkt.

 1. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

Kira Virtanen och Sabina Selenius valdes som rösträknare för mötet. Emmie Salmelin och Fanny Brännback valdes som protokolljusterare för mötet.

 1. Byte av benämningen av styrelsepost

Byte av begreppet värdinna till ett mera könsneutralt begrepp har kommit på frågan. Förslaget och överenskommet att diskussionen om möjlig benämningsförändring tas upp under följande månadsmöte 10/2018. Idé att ta emot åsikter om benämningsförändringen och förslag på en ny benämning via SvNK:s plattformar för kommunikation t.ex. via sorkpost och Facebook.

Madeleine Lackman anlände under denna punkt.

 1. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör samt högst fyra övriga styrelsemedlemmar för år 2019

De övriga styrelsemedlemmarna är värdinna, klubbhövding, programchef och årsfestmästare.

Ordförande för år 2019: Intresserad är Aino Peltola

Till ordförande valdes Aino Peltola

Viceordförande för år 2019: Intresserad är Ella Nippala

Till viceordförande valdes Ella Nippala

Sekreterare för år 2019: Intresserad är Viktor Olander

Till sekreterare valdes Viktor Olander

Kassör för år 2019: Intresserad är Madeleine Lackman

Till kassör valdes Madeleine Lackman

Värdinna för år 2019: Intresserad är Fanny Brännback

Till värdinna valdes Fanny Brännback

Klubbhövding för år 2019: Intresserad är Torgny Backman

Till klubbhövding valdes Torgny Backman

Programchef för år 2019: Intresserad är Susan Lindgren

Till programchef valdes Susan Lindgren

Årsfestmästare för år 2019: Intresserad är Anna Their

Till årsfestmästare valdes Anna Their

 1. Val av föreningens övriga funktionärer för år 2019

-Pro-värdinnor: Agneta Boxström, Aidi Lindgren

-Årsfestmästare: Jason Rissanen

-Sångbok- och historikansvarig: Alvar Hildén

-Värdinneri: Kira Virtanen, Aino Peltola, Alvar Hildén, Elsa Österåker, Emmie Salmelin, Ella Nippala, Jani Lehto

-Klubberi: Agneta Boxström, Emmie Salmelin, Fanny Brännback, Viktor Olander, Alvar Hildén

-Programkommitté: Kira Virtanen, Anna Their, Emmie Salmelin, Ella Nippala

-Historik- och sångbokskommitté: Kira Virtanen, Sonja Still, Robin Sjöblom, Aino Peltola, Viktor Olander, Anna Their

-Studieansvariga: Elsa Österåker, Madeleine Lackman

-Qwaquens redaktion: Robin Sjöblom, Ella Nippala

-Hemsideansvarig: Robin Sjöblom

-Epostlista ansvarig: Torgny Backman

-Bibliotekarie: Alvar Hildén

-Loimuansvaig: Aino Peltola

-Sångledare: Agneta Boxström, Viktor Olander, Emmie Salmelin, Anna Their

-Hedda Gabler ansvarig: Ella Nippala

-Biosfärenansvarig: Madeleine Lackman

-Kulturansvarig: Agneta Boxström, Fanny Brännback

-Sportansvarig: Emmie Salmelin, Torgny Backman, Anna Their

-Jämställdhetsansvarig: Susan Lindgren, Pauliina Saviaro

-Miljöansvarig: Agneta Boxström, Aidi Lindgren

-HUS-ansvarig: Viktor Olander

-Tvex-ansvarig: Aino Peltola

-Instagramansvarig: Fanny Brännback, Emmie Salmelin, Aidi Lindgren, Robin Sjöblom, Sonja Still

-Kertsiansvarig: Alvar Hildén

-Årsfestkommitté: Aino Peltola, Emmie Salmelin, Sonja Still, Madeleine Lackman, Agneta Boxström, Fanny Brännback, Susan Lindgren, Elsa Österåker, Alvar Hildén

-Årets tema ansvarig: Kira Virtanen

-Årets sorkbarn: Viktor Olander

-Årets sorkförälder: Agneta Boxström

-Årets diskare: Alvar Hildén och Torgny Backman

-Årets bortsprungne: Sabina Selenius

-Årets blåmärke: Fanny Brännback

-Årets Robin ansvarig Still going strong: Sonja Still

-Årets borttappade: Jani Lehto, Alma Seppälä, Petteri Pounti

-Årets dj: Rafaela ”DJ Rafku” Owusu

-Årets beerpongpar: Anna Their och Kira Virtanen

 1. Val av två verksamhets granskare samt deras suppleanter för år 2019

Kira Virtanen och Robin Sjöblom valdes som verksamhetsgranskare. Sonja Still valdes som Robin Sjöbloms suppleant och Lydia Sagath valdes som Kira Virtanens suppleant.

 1. Fastställande av verksamhetsplan för år 2019

Verksamhetsplanen för år 2019 med dess ändringar godkändes.

 1. Fastställande av medlemsavgift för år 2019

Medlemsavgiften för år 2019 fastställdes till 6€/år och 25€/5 år

 1. Fastställande av budget för år 2019

Budgeten för år 2019 godkändes.

 1. Fastställande av de institutioner och avdelningar på vilka Svenska Naturvetarklubbens anslag om möteskallelse skall finnas år 2019

Facebook sidan, Epostlistan, SvNK:s hemsida, ämnesföreningarnas anslagstavla i Biocenter 3.

 1. Mötets avslutande

Mötets avslutades kl. 20.17

 

____________________               ____________________

Aino Peltola                                                             Aidi Lindgren

Ordförande                                                               Sekreterare

 

 

____________________               ____________________

Emmie Salmelin                                                   Fanny Brännback

Protokolljusterare                                               Protokolljusterare


Protokoll 9/2018 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte

Datum:                                         7.11.2018

Plats och tidpunkt:                 Klubben, Kyrkogatan 10, kl. 18.00

Närvarande,

styrelsen:                                     Aino Peltola, Emmie Salmelin, Sabina Selenius, Aidi Lindgren,                                                                          Alvar Hildén, Fanny Brännback, Torgny Backman

övriga:                                           Susan Lindgren, Agneta Boxström, Viktor Olander (Viktor anlände                                                                kl. 18.01 under punkt 4. Val av två protokolljusterare för mötet)

 

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 18.00

 1. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 1. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänd.

 1. Val av två protokolljusterare för mötet

Emmie Salmelin och Fanny Brännback valdes som prokolljusterare för mötet.

 1. E-beslut

Överenskommet och bekräftat att SvNK betalar 5€ för maten på Nakkifest.

 1. Anmälningsärenden

-Tvex-tutorverksamheten i Vik har vunnit tvåspråkighetsutskottets tvåspråkighetsbragden.

-Ordförande seminarium hålls 13.11.2018.

-Utbildning i säkra evenemang hölls 8.10.2018, Aino Peltola deltog.

-Viikkiareena hålls 13-14.11.2018.

-Föreningsgala hålls 21.11.2018.

 1. Post

-Nordea värdebrev.

-Inbjudan till Nylands nations discosits 30.11.2018.

-Liber 3/2018 medlemstidning.

-Terra Nova 3/2018 Nylands nations medlemstidning.

 1. Ekonomi

Godkännande av räkningar:

-Biosfärens medlemsavgift  räkning (30€) godkändes.

-Vappenmärkes räkning (15€) godkändes.

 1. Qwaque

Sommarjobbsseriens inlägg under arbete.

Sabina Selenius skriver Inlägg om blodgivning.

Idéer:

-Fråga om nån äldre svunkeit vill skriva inlägg om sitt arbete eller var de befinner sig nu.

-Fråga om gulisar är intresserade av att skriva om varför de sökte till biologin, studierna eller dylikt.

 1. Biosfären

Val av två mötesrepresentanter till Biosfärens höstmöte 21.11.2018. Agneta Boxström och Alvar Hildén valda som svunkens representanter för mötet.

Biosfären söker svenskspråkig informatör.

 1. Studie-och intressebevakningsärenden

HUS delegationsval har varit i farten.

Aino Peltola deltog i Campusgruppens möte.

Stipendier för slutförandet av pro gradu-avhandlingen. Deadline för stipendiesökning 22.11.2018. Emmie Salmelin informerar på facebook sidan och epostlistan om möjligheten att söka stipendiet.

Loimu söker en Loimu ansvarig från svunken.

Emmie Salmelin har skickat ut info på facebook sidan och epostlistan angående möjlighet att ansöka som Halloped till Bio- och Miljövetenskapliga fakultetens ledningsgrupper.

Emmie Salmelin kontaktades i frågan om svunken har aktiva alumner intresserade att delta i en alumnfest. SvNK alumner som möjligtvis sku vilja delta kontaktas angående intresse att delta.

 1. Klubben

Vattenskada på klubben på grund av läcka i rörsystemet. Klubben igen i användning.

 1. Ulrika i Domus Gaudium

Nya föreningslokalen Hedda Gabler. Aino Peltola har undertecknat avtalet. Myy skickar bilder av lokalen. Alla föreningar som använder lokalen ska komma överens om praktiska saker som rör lokalen (bokning, gemensamma regler osv.) deadline 1.3.2019.

 1. Sångbok och historik

Sångboks och historik ansvarig väljs på höstmötet.

Idé att rekrytera tidigare svunkeiter från olika årtionden (till exempel tidigare ordföranden) att skriva om sin tid i svunken till historiken.

 1. Blodgrupp

Blodgivningsgrupp med namnet svunken har grundats. Vem som helst kan ge blod när som helst. Blodgivningsexkun kommer att ordnas framöver.

Sabina skriver ett informativt inlägg om blodgivning och till Qwaquen. Informerar om blodgruppen även på facebook sidan och epostlistan.

 1. Hänt sedan sist

– Gulisplättkväll 4.10.2018. Deltagarantal 32

– Höstfågelexkursion 5.-7.10.2018. Deltagarantal 16

– Sähly 8.10.2018 och 22.10.2018. Deltagarantal 11 och 10

– Biodiversiteettipeli 12.10.2018. Svunken deltog

– Campussits 17.10.2018. Deltagarantal 63

– Kräftis med Helix 21.10.2018. Deltagarantal 36

– Blodgivning 25.10.2018. Deltagarantal 5

– Nakkifest med Biosfären, Helix, Symbioosi och Myy 1.11.2018. Deltagarantal 40

-Exku till StudOrgs spex 5.11.2018. Deltagarantal 5

 1. Kommande program

-Merkkimarkkinat 8.11.2018

-Sähly 8.11.2018

-Viikin kampusfestarit 13.11.2018

– Höstmöte 15.11.2018

-Pampas sits 16.11.2018

-Kertsisitsit 17.11.2018

-Rush 26/27/28.11.2018?

-Självständighetsadagens fackeltåg 6.12.2018

-Julmys och bakning inför julfesten 10.12.2018

– Julfest 11.12.2018

-Månadsmöte 12.12.2018

-Vårfest 8.4.2019

 1. Övriga ärenden

Epostlistans spam, Torgny Backman kontaktar Joni Ollonen för att höra hur Symbioosi sköter spamfiltret.

 1. Mötets avslutande

Mötets avslutades kl. 19.28

 

____________________               ____________________

Aino Peltola                                                             Aidi Lindgren

Ordförande                                                              Sekreterare

 

 

____________________               ____________________

Emmie Salmelin                                                   Fanny Brännback

Protokolljusterare                                               Protokolljusterare

 


Protokoll 8/2018 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte 

Datum:                                       2.10.2018 

Plats och tidpunkt:               Klubben, Kyrkogatan 10, kl. 18.00  

Närvarande,  

styrelsen:                                  Aino Peltola, Emmie Salmelin, Aidi Lindgren , Sabina Selenius,                                                                         Fanny Brännback,  Torgny Backman, Alvar Hildén  

övriga:                                        Susan Lindgren, Agneta Boxström 

 

Föredragningslistans punkter 
 1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 18.00 

 1. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet  

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 

 1. Godkännande av föredragningslistan  

Föredragningslistan godkändes. 

 1. Val av två protokolljusterare för mötet 

Torgny Backman och Alvar Hildén valdes som protokolljusterare för mötet. 

 1. E-beslut 

Aino Peltola representerar svunken på HUS årsfest. 

 1. Anmälningsärenden 

Utbildning i säkra evenemang 8.10.2018. 

Fest 1 13.10.2018. 

Tvåspråkighetsutskottets svenska dagen sits, svunken är inbjuden. 

Tvåspråkighetsutskott belönar årligen en person eller organisation som har gjort något stort för tvåspråkigheten i studievärlden.  

 1. Post 

-StudOrgs årsfestinbjudan 26.10.2018. Emmie Salmelin preliminärt intresserad av att representera svunken. 

-Nylands Nation inbjudan till inspektorsskiftet och gäddfesten 20.10.2018 

-Finlands natur 3/18 

-TKO-äly årsfestinbjudan. Aino Peltola representerar, svunken sponsrar gåvan. 

 

Ingen post till sorken.

 1. Ekonomi 

Godkännande av räkningar: 

-Betalning av styrelsens gulisintagnings punkts avgifter till Emmie Salmelin godkändes. 

Bankbyte läggs på is, inte mycket mera lönsamt att byta från Nordea till Aktia för tillfället. 

Spektrum har inte ännu fått alla sina tvex-sits pengar. 

 1. Qwaque 

Robins inlägg om vresrosen har lagts upp på bloggen. 

Kommande inlägg: Recension om den nya Nordiska Floran av Mossberg och Stenberg. 

Sommarjobbs serien under arbete. 

 1. Biosfären 

Aino Peltola deltog på ordförandemöte 26.9.2018. 

Biosfären kaappientyhjennysbileet/järjestötoiminnan ABC 2.11.2018. 

 1. Studie-och intressebevakningsärenden 

Höstfågelexkursionen ordnas. 

 1. Klubben 

Klubbenmöte hölls 16.9.2018. 

-fortsätter med ordningsvakt på sitser. 

-en lista på vem som varit ordningsvakt och när ska införas.  

-nedsatt pris på följande sits för den som fungerat som ordningsvakt. 

 1. Ulrika i Domus Gaudium 

Ljudisolering ska fixas. 

 1. Sångbok och historik 

Sonja har börjat fixa skisser. 

Ainos pappa kan möjligtvis fixa layouten.  

Epostmeddelande om intresse för att fungera som ny ansvarig för sångbok och historik ska skickas ut. 

 1. Hänt sedan senast 

– Fotboll 7.9.2018. Deltagarantal 15 

– Gulisintagning 11.9.2018. Deltagarantal 47 

– Gulissits 14.9.2018. Deltagarantal 26 

-Svampexku 20-23.9.2018. Deltagarantal 11 

– Inledande sits 21.9.2018. Deltagarantal 40 

– Spektrums filmkväll 22.9.2018 

– Kräftis med Spektrum 26.9.2018. Deltagarantal 30 

 1. Kommande program 

– Gulisplättkväll 4.10.2018 

– Höstfågelexkursionen 5-7.10.2018 

– Sähly 8.10.2018 

-Tvex speeddating 10.10.2018

– Biodiversitetsspel 12.10.2018

– Campussits 17.10.2018 

– Kräftis med Helix 21.10.2018. Möte angående kräftisen hålls 9.10 kl. 12 

– Blodgivnings exku? HUS har en blodgivningskampanj HYYmättömät 

-Månadsmöte 7.11.2018 

– Höstmöte 15.11.2018 

– Programkväll, Rush? Preliminärt vecka 48 

– Sport/kultur xx.11.2018 

-Pampas/Närpes sits 16.11.2018 

– Julfest 11.12.2018  

 1. Övriga ärenden 

Förekomst av extra mycket spam på epostlistan, Torgny kollar upp saken. 

 1. Mötets avslutande 

Mötets avslutades kl. 19.37 

 

___________________              ___________________ 

Aino Peltola                                                        Aidi Lindgren  

Ordförande                                                          Sekreterare 

 

 

___________________              ___________________

Torgny Backman                                              Alvar Hildén  

Protokolljusterare                                            Protokolljusterare

 


Protokoll 7/2018 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte

Datum:                                         5.9.2018

Plats och tidpunkt:                 Byholmsgränden 7 B 91, kl. 17.30

Närvarande,

styrelsen:                                    Aino Peltola, Emmie Salmelin, Sabina Selenius, Aidi Lindgren,                                                                         Alvar Hildén, Torgny Backman

övriga:                                          Agneta Boxström, Sonja Still, Jon Rikberg (Jon anlände under punkt                                                             12. Studie- och intressebevakning kl. 18.13), Madeleine Lackman,                                                                   Mathilda Carpelan och Sophia Bodner (Madeleine, Mathilda och                                                                     Sophia anlände under punkt 13.Klubben kl. 18.18)

 

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 17.35

 1. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 1. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

 1. Val av två protokolljusterare för mötet

Emmie Salmelin och Fanny Brännback valdes som protokolljusterare.

 1. E-beslut

 1. Anmälningsärenden

Emmie Salmelin och Aidi Lindgren deltog i kaffe med prorektorn 18.5.2018.

 1. Post

Nordea värdepappersutdrag, Nordea införes om dataskyddsförordningen, beskattningsbeslut 2017 för SvNK, Natur och Miljö medlemsbrev, Modulen 2/18, Finlands natur 2/18, Tetra Nova 2/18, Medborgarbladet

E-post:

-Uni på väg har skickat e-post angående utbildning för Uni på väg föreläsare. Aidi Lindgren skickar vidare mejlet på SvNK:s epostlista.

-inbjudan till studentbladets möte.

 1. Ekonomi

Godkännande av räkningar:

-Alvar Hildéns del av Thorax årsfestgåva (13,98€) godkändes.

Bankbyte:

-byte till Aktia fortfarande öppet.

-Emmie Salmelin kontaktar Tre smeder och frågar om möjlighet till att få stipendie. Ansökan om stipendiet kan göras inom månaden eller nästa gång i januari.

Kassör Sabina Selenius ska fixa ett möte och diskutera SvNK:s aktier.

Tvexsits betalningen har kommit.

 1. Qwaque

Sophia inlägg om hennes första studieår har lagts upp på bloggen.

Framtida inlägg:

-Robin Sjöblom inlägg om vresrosen

-Sommarjobbs inlägg; Sonja Still, Sabina Selenius

 1. Biosfären

Ordförandemöte hålls 26.9.2018.

Biosfären söker ny tvåspråkig informationsförmedlare.

 1. Matlu

Beslutet att SvNK ska lämna Matlu.

 1. Studie-och intressebevakningsärenden

Exkursion till Lammi, Höstfågelexkursion, svampexkursion, uggle-exkursion och vårfågelexkursion:

-rekrytering av deltagare till kurserna då intresse varit lågt. Minskat intresse för kurserna kan leda till att kurserna i framtiden inte ordnas.

Svenskspråkig service i Vik:

-Upplevelser och feedback angående den svenska servicen i Vik skickas via e-post till Helena Åström

Delegationsvalet, ordnas ost och vinkväll 10.9.2018

Kontrakten för Jarmo Saarikivi, Mika Kotilainen förlängs inte.

 1. Klubben

Ett klubbenmöte med Spektrum ska ordnas.

På grund av återkommande klagomål från grannarna över oväsende, diskuterades införing av en ordningsvakt under sitser på Klubben.

 1. Ulrika i Domus Gaudium

SvNK kommer bli tilldelade en ny föreningslokal.

 1. Sångbok och historik

Val av ny sångboks och historik ansvarig. Alvar Hildén vald som ansvarsperson.

Sångboken:

-boken till stor del färdig

-behövs skötas: tryck, sponsorer, layout

Historiken:

-behövs skötas: historiken ska skrivas, sponsorer, tryck

 1. Hänt sedan senast

-Fotboll med spektrum 17.5.2018. Deltagarantal 33

-Storsits 24.5.2018. Deltagarantal 24

-Suppande i Tölöviken. Deltagarantal 12

-Infotorget 29.8.2018

-Fuksi-Kaski 29.8.2018

-Per-orienterande dagen på Sveaborg 24.8.2018. Deltagarantal 13

-Öppningskarnevalen 3.9.2018

-Tvex-spelkväll 4.9.2018. Deltagarantal 30

 1. Kommande program

-Fotboll 7.9.2018

-Gulisintagning 11.9.2018

-Gulissits 14.9.2018

-Svampexkursion 20-23.9.2018

-Inledande sits 21.9.2018

-Kräftis med Spektrum 26.9.2018

-Programkväll/plättkväll med gulisar 4.10.2018

-Höstfågelexkursion 5.-7.10.2018

-Sportevenemang 8.10.2018

-SvNK:s punkt i Biodiversitetsspelet 12.10.2018

-Campussits 17.10.2018

-Kräftis med Helix 21.10.2018

-Temasits 16.11.2018

-Julfest 11.12.2018?

Evenemangidéer: ditt gulisdjur sits, badminton, Linnanjuhlat knytkalas, vete/vegan sits, volleyboll, gymkväll/SvNK zumba, spelkväll, megazone.

 1. Övriga ärenden

Ny sångledare behövs fixas.

 1. Mötets avslutande

Mötets avslutades kl. 19.28

 

___________________              ___________________

Aino Peltola                                                        Aidi Lindgren

Ordförande                                                         Sekreterare

 

 

___________________              ___________________

Emmie Salmelin                                               Fanny Brännback

Protokolljusterare                                           Protokolljusterare


Protokoll 6/2018 från Svenska Naturvetarklubbens extra möte

Datum:                                         7.6.2018

Plats och tidpunkt:                 svnk-s-epostlista, kl. 00.00-20.00

Närvarande,

styrelsen:                                    Aino Peltola, Sabina Selenius, Ester Lundsten,Emmie Salmelin,                                                                       Fanny Brännback, Alvar Hildén, Aidi Lindgren

övriga:

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 00.03

 1. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 1. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänd.

 1. Protokolljusterare för mötet

Alvar Hildén och Sabina Selenius valda som protokolljusterare.

 1. Ekonomi

Godkännande av räkning för storsitshalarmärken (21,00€) som betalas åt Resonanssi ry.

 1. EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR)

SvNKs dataskyddspolicy och dataskyddsbeskrivningar; Medlemsregister, anmälningsregistret för evenemang, register över Svenska Naturvetarklubbens ordförande, register över utdelade förtjänsttecken, register för historik och matrikeln godkändes.

 1. Mötets avslutande

Mötets avslutades kl.20.00

 

___________________              ___________________

Aino Peltola                                                        Aidi Lindgren

Ordförande                                                         Sekreterare

 

 

___________________              ___________________

Alvar Hildén                                                       Sabina Selenius

Protokolljusterare                                           Protokolljusterare


Protokoll 5/2018 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte

Datum:                                         9.5.2018

Plats och tidpunkt:                 Klubben, Kyrkogatan 10, kl. 17.15

Närvarande,

styrelsen:                                  Aino Peltola, Emmie Salmelin, Sabina Selenius, Aidi Lindgren,                                                                         Ester Lundsten, Alvar Hildén, Torgny Backman, Fanny Brännback                                                                 anlände kl.17.53 under punkt 11. Matlu

övriga:                                        Sonja Still, Pinja Levonen, Mathilda Carpelan, Sophia Bodner,                                                                           Madeleine Lackman

 

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 17.15

 1. Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 1. Godkännande av föredragningslistan

Tillägg av en punkt, punkt 10. Gulisintagning. Godkändes.

 1. Val av två protokolljusterare för mötet

Emmie Salmelin, Sabina Selenius

 1. E-beslut

 1. Anmälningsärenden

 1. Post

Post:

-Nordeas värdepappersutdrag

-Faktura för Natur och miljö medlemsavgifts + Finlands Natur prenumerationsavgift

Post till sorken:

-ingen post.

 1. Ekonomi

HYY bidraget inbetalt på kontot.

Godkännande av räkningar:

-Natur och miljös medlemsavgift och avgift för tidningsprenumeration (164€), godkänd.

-Alvar Hildéns räkning för representation av Thorax årsfest (45€), godkänd.

-Alina pantbetalning tillbakabetalning åt Alvar Hildén (100€), godkänd.

Bankbyte:

-Nordea billigaste kontouppehålls avgifter, Handelsbanken och Aktia dyrare. Från Aktia har vi möjlighet att få understöd från Tre Smeder fonden. Emmie Salmelin ska kontakta Tre Smeder angående SvNKs möjlighet att få understöd som skulle väga upp de dyrare konto uppehållsavgifterna. Möjligt bankbyte till Aktia ifall vi har chans till Tre Smeder understöd.

Tvex-sits:

Väntar på betalning av sitskostnadernas faktura, förfallodag 31.5.2018

Värdinnekassan:

-Diskuterat uppdatering av kassans behandlingssätt.

 1. Biosfären, andra föreningar

Biosfärens vappenvecka:

-Vappenfirandet på Klubben inbringade mera folk än tänkt. Om Biosfären ordnar vappenpass nästa år igen måste annat program ersätta Klubbens vappenfirande, som förslag en sykväll eller liknande.

Samarbete gällande storsits:

-SvNK bakar muffinsar/cupcakes till Sursitsit. Alvar Hildén, Emmie Salmelin och Pinja Levonen har ansvaret.

HUS 150 årsfest, inkommande höst.

Vikdagen 13.11.2018 temat är herkut. Nämnt, diskuteras noggrannare närmare evenemanget

Helix kräftskiva 21.10.2018. Helix har tagit kontakt och undrar ifall SvNK vill sammarbeta i ordnandet av kräftisen. SvNK är preliminärt intresserade av ett samarbete, fortsätter vidare kommunikation med Helix angående evenemanget och SvNKs möjliga medverkan.

 1. Gulisevenemang

Preliminära datum:

-Gulissits 14.9.2018

-Gulisintagning 11.9.2018

Gulissitsen och gulisintagningen ska vara öppen för finskspråkiga tvex gulisar.

 1. Matlu

Utgång ur Matlu diskuterades. Återkommer på hösten.

 1. EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR)

Ifyllning av dokument angående den nya förordningen under arbete.

Personbeteckningar finns med i SvNKs matrikel, i och med den nya förordningen borde de inte få finnas med. Måste skrivas in i GDPR dokumenten. I framtiden skrivs personbeteckningar inte in.

 1. Studie-och intressebevakningsärenden

Tvex-feedbackstillfälle 9.5.2018

Infotorg 29.8.2018. SvNK deltar, Emmie Salmelin, Alvar Hildén går som SvNKs representanter.

Kaffe med prorektor 18.5.2018 kl.15 Emmie Salmelin och Aidi Lindgren deltar.

Anmälan till öppningskarnevalen måste fixas. Aino Peltola gör anmälan.

Emmie Salmelin deltar i Campusgruppens möte 31.5.2018. Diskuterade förbättringsförslag för kurser osv.

SvNK är intresserade av att ordna höstfågel exkursion.

 1. Klubben

 1. Ulrika i Domus Gaudium

Ansökan om föreningslokal. Ansökan inskickad, preliminärt beslut 17.5.2018, slutliga beslutet kommer i september.

Emmie Salmelin deltar i Ulrika städning 12.5.2018

 1. Qwaque

-Inlägg om vårstädning och sortering under arbete.

-Inlägg ”En gulis första studieår” under arbete.

 1. Sångbok och historik

Ett sångboks och historik möte hölls 17.3.2018

-Sångboksstruktur och val av sånger har diskuterats. Förberedelser av sammanställning av sångboken påbörjat.

-En ny ansvarsperson för sångbok och historik borde väljas.

 1. Hänt sedan senast

Merkkimarkkinat 5.4.2018

Vårfest 13.4.2018, deltagarantal 23

Barkväll med Spektrum 15.4.2018, deltagarantal 16

Utomhusspel med Myy och Loimu 26.4.2018, deltagarantal 28

KJYV 27.4.2018, SvNK hade tre representanter på Spektrums punkt.

Vårfågelexkursion 27–29.4.2018 inställd

Valborgsfirande på Klubben med Spektrum 30.4.2018, deltagarantal 80

Första maj picknick i Kajsaniemiparken med Spektrum 1.5.2018, deltagarantal 21

Sits med Helix 4.5.2018, deltagarantal 27

 1. Kommande program

Bastukväll med Symbioosi? Ser ut att inte bli av nu på våren.

Maj programkväll. Fotboll i Majstranden 17.5.2018. Spektrum inbjuden.

Styssevinkväll 18.5.2018

Storsits 24.5.2018

Pre-orientoiva päivä 25.8.2018

Gulisintagning vecka 37 preliminärt datum 11.9.2018

Gulissits vecka 37 preliminärt datum 14.9.2018

Inledande sits vecka 38, preliminärt datum 21.9.2018

Bd-peli 5.10.2018

Campussits 17.10.2018

 1. Övriga ärenden

 1. Mötets avslutande

Mötets avslutades kl.18.28

 

___________________              ___________________

Aino Peltola                                                        Aidi Lindgren

Ordförande                                                         Sekreterare

 

___________________              ___________________

Emmie Salmelin                                               Sabina Selenius

Protokolljusterare                                           Protokolljusterare

 


Protokoll 4/2018 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte

Datum:                                         4.4.2018

Plats och tidpunkt:                 Klubben, Kyrkogatan 10, kl. 17.15

Närvarande,

styrelsen:                                    Aino Peltola, Emmie Salmelin, Sabina Selenius, Aidi Lindgren,                                                                         Alvar Hildén, Fanny Brännback

övriga:                                          Agneta Boxström anlände under punkten Studie-                                                          och intressebevakning kl. 18.35

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 17.24

 1. Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 1. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

 1. Protokolljusterare för mötet

Sabina Selenius och Alvar Hildén valdes som protokolljusterare.

 1. E-beslut

Stadsfästes att SvNK betalar årsfestgåvorna för Thorax, Spektrum samt Nylands nations årsfest.

Överenskommet att det köps nya glas till Klubben.

 1. Anmälningsärenden

Fanny Brännback har införskaffat 16 stycken biljetter till Suursitsit 24.5.2018

Spektrum har bokat Alina för julfesten 2018 och Agroforst har bokat Alina för Campussits 2018

Ett utbildningstillfälle för säkerhet under evenemang hålls 24.4.2018

Styrgruppens möte hålls 5.4.2018, Emmie Salmelin deltar.

 1. Post

Inbjudan till Dendriticums årsfest.

Natur och miljö kallelse till stadgeenligt förbundsmöte 15.4.2018.

Inbjudan till Arcada studentkårs sommarfest 16.5.2018

Inbjudan till Tradbörs sits för svenskspråkiga ämnesföreningar och nationer 20.4.2018

Upplaga av Modulen 01/18, Medborgarbladet, tidning Finlands Natur #1/2018.

 1. Ekonomi

Medlemsavgiftsbetalningarna har börjat droppa in.

Fakturan för Tvexsitsen inskickad till HYY laskutus.

Sabina Selenius i kontakt med Aktia, OP, Danskebank, angående deras tjänster och priser.

Godkännande av räkningar:

Ester Lundsten och Fanny Brännbacks kvitton godkända. Spektrums årsfestgåva 21,9 euro + 7,40 euro och hälften av kostnaden för Spektrums årsfest totalt 75 euro (2×37,5 euro).

Godkände Sabina Selenius kvitto för halva Thorax årsfestgåva 11,34 euro.

Godkände Kira Virtanens kvitto för Nylands nations årsfestgåva 30 euro.

 1. Biosfären och andra föreningar

Biosfären har tagit i bruk en inofficiell kalender där diverse ämnesföreningars evenemang fylls i så att evenemang mellan ämnesföreningar inte krockar med varandra. Länken för kalendern finns på facebook (under ”tiedot”), Fanny Brännback fyller i våra evenemang i kalendern.

Val av evenemang SvNK vill att ska finnas med i fuksipassin; inledande sits, en klubbkväll, campussits, julfest.

 1. Matlu

För att gå ur Matlu måste geograferna flyttas över till spektrum och det vore bra om SvNKs stadgar då också förnyas för att stämma överrens med förändringenStadgeändringen kostar 85 euro att genomföra. SvNK kommer vara i kontakt med Matlu och föreslå att en utgång kan ske om Matlu betalar för stadgeändringen.

 1. EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR)

Dataskyddsförordningen träder i kraft 25.5.2018. HYY, TEK och Aalto studentkår ordnar ett skolnings tillfälle 9.4.2018 kl. 15.30.

 1. Studie-och intressebevakningsärenden

Kurssiwiki lansering 23.3.2018

Tvex infomöte 6.4.2018, Emmie Salmelin lägger upp ett infoinlägg om mötet på facebook och prickar in det i papperskalendern.

Tutorerna inbjudan till följande möte.

9.5.2018 Tvex feedbacks tillfälle, hålls av Petra Wickholm.

 1. Klubben

Nya redskap införskaffade till klubben; nya glas och minigrippåsar.

 1. Ulrika i Domus Gaudium

Ansökan om föreningslokal har börjar i april och slutar 27.4.2018. Emmie Salmelin har varit i kontakt med Biosfärens ordförande Mikaela Haapanen om SvNK och Biosfären kunde ansöka om Ulrika tillsammans.

 1. Qwaque

Thorax spex recension har lagts upp på bloggen.

Förslag på inlägg; Ekologisk vårstädning och sortering.

 1. Sångbok och 100-årshistorik

 1. Hänt sedan senast

Thorax årsfest 10.3.2018 SvNK representerades av Sabina Selenius och Alvar Hildén

– Trattsits 16.3. Deltagarantal 34

– Sea life 21.3. Deltagarantal 5

– Spektrums årsfest 24.3.2018 SvNK representerades av Ester Lundsten och Fanny Brännback

– Fula ordens natt 22.3. Deltagarantal 12

– Uggle-exkursion 30.3.-1.4. Deltagarantal 12 varav 7 nya deltagare

 1. Kommande program

Bastukväll med symbioosi, datum ännu öppet

– April programkväll; badminton eller filmkväll preliminärt datum 23.4.2018

– Merkkimarkkinat 5.4.2018

– Vårfest 13.4.2018

– Karaokekväll med Spektrum 15.4.2018

– Vårfågekexkursion 27.-29.4.2018

– Valborgsfirande på Klubben 30.4.2018

– Första maj picknick i Kaisaniemiparken 1.5.2018

-Månadsmöte 3.5.2018

– Sits med Helix 4.5.2018

– Suursitsit 24.5.2018

 1. Övriga ärenden

Stysse samhörighetskväll.

 1. Mötets avslutande

Mötets avslutades kl. 19.30

 

___________________              ___________________

Aino Peltola                                                        Aidi Lindgren

Ordförande                                                          Sekreterare

 

 

___________________              ___________________

Sabina Selenius                                                 Alvar Hildén

Protokolljusterare                                            Protokolljusterare


Protokoll 3/2018 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte

Datum:                                      6.3.2018

Plats och tidpunkt:               Klubben, Kyrkogatan 10, kl. 18.15

Närvarande,

styrelsen:                                  Aino Peltola, Emmie Salmelin, Sabina Selenius,                                                                                                         Ester Lundsten, Fanny Brännback, Alvar Hildén, Aidi Lindgren

Övriga:                                       Agneta Boxström

 

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 18.15

 1. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 1. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

 1. Val av protokolljusterare för mötet

Sabina Selenius och Emmie Salmelin valdes som protokolljusterare.

 1. E-beslut

Stadsfästes att SvNK sponsrar hälften av Nylands Nations årsfest supékort och hela gåvan åt Kira Virtanen, som går som SvNKs representant.

 1. Anmälningsärenden

Tilajakoinfo hålls 8.3.2018, Emmie Salmelin deltar.

 1. Post

Spektrums årsfestinbjudan, Historicus årsfestinbjudan, Teknologföreningen årsfestinbjudan, Nylands Nation årsfestinbjudan, Åbo Nation årsfestinbjudan, Lyrans årsfestinbjudan och Ålands studentförening i Helsingfors studentförenings årsfestinbjudan. Terra Nova medlemstidning.

 1. Ekonomi

Kassör Sabina Selenius har haft möte med Nordea där insättningskort och allmän info har diskuterats. Konto rättigheterna är nu överförda till kassören Sabina Selenius.

Medlemsavgiften utskickad.

Godkännande av räkningar:

Räkning till Spektrums skattmästare för tvexsitsens mat godkändes.

Räkning för sponsring åt SvNKs representanter Sabina Selenius och Alvar Hildén för Thorax årsfest godkändes.

 1. Biosfären, andra föreningar

Kaski programkväll med Spektrum och Agroforst, preliminära förslagsdatum 26.3, 5.4, 8.4

Kontakt med Symbioosi angående möjlig bastukvällsinbjudan.

Kom överens om att vi på efterfrågan av Helsingfors Alumniförening delar deras evenemang på SvNKs facebook sida.

Emmie Salmelin och Sabina Selenius deltog 26.2.2018 i Symbioosis vårmöte.

Aino Peltola, Fanny Brännback och Aidi Lindgren deltog 21.2.2018 i Snäfs vårmöte.

 1. Matlu

Kontakt med Matlu angående SvNKs medlemskap.

 1. Studie-och intressebevakningsärenden

Emmie Salmelin vald som Halloped.

Helena Åström prodekanus med ansvar för studier och språksaker. Möjliga studie- eller språkfrågor kan riktas åt henne.

 1. Klubben

Nya klubbenkalendern i användning. Hela styrelsen har tillgång till kalendern.

 1. Ulrika i Domus Gaudium

Emmie Salmelin, Sabina Selenius och Aidi Lindgren har aktiverat sina Ulrika passertkort.

 1. Qwaque

Referat om Thorax spex på kommande på bloggen.

 1. Sångbok och historik

Sångboksmöte hölls den 22.2.2018.

Soc&kom donerade ett exemplar av sin sångbok åt SvNK.

 1. Samarbete med Kaski

Uppsättning av Kaskis reklamplanscher?

 1. Hänt sedan senast

– Sykväll 8.2.2018, deltagarantal 14

– Fastlag på Klubben 13.2.2018, deltagarantal 45

– Valentinsits med Spektrum 16.2.2018, deltagarantal 35

– Tvex-sits med Spektrum 23.2.2018, deltagarantal 23

– Vårmöte 27.2.2018, deltagarantal 10

 1. Kommande program

– Mars programkväll, sealife exku 21.3.2018 kl.17

– Trattsits med Agro-forst 16.3.2018

– Uggle-exkursion 30.3.-1.4.2018

-Månadsmöte 4.4.2018 kl.17.15

-Merkkimarkkinat 5.4.2018

-Viikki GP 12.4.2018

– Vårfest 13.4.2018

-Vårfågelexkursion 27–29.4.2018

– Sits med Helix nytt preliminärt datum 4.5.2018

– Suursitsit 24.5.2018

 1. Övriga ärenden

Alina salens första bokningsrunda på kommande.

Sångboks sponsring; möjliga sponsorer och ansökning om sponsring borde börja ske så småningom.

 1. Mötets avslutande

Mötets avslutades kl. 19.50

 

____________________              ____________________

Aino Peltola                                                            Aidi Lindgren

Ordförande                                                             Sekreterare

 

 

____________________              ____________________

Sabina Selenius                                                    Emmie Salmelin

Protokolljusterare                                               Protokolljusterare


Protokoll från Svenska Naturvetarklubbens Vårmöte 2018

Datum:                                        27.2.2018

Plats och tidpunkt:                Kaski, Ladugårdsbågen 23, kl.18.30

Närvarande,

styrelsen:                                  Aino Peltola, Emmie Salmelin, Sabina Selenius,                                                                                                         Ester Lundsten, Fanny Brännback, Alvar Hildén, Aidi Lindgren

övriga:                                        Kira Virtanen, Agneta Boxström

 

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 18.35

 1. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Aino Peltola valdes som ordförande. Aidi Lindgren valdes som sekreterare.

 1. Val av två protokolljusterare samt två rösträkare för mötet

Fanny Brännback och Ester Lundsten valdes som protokolljusterare och rösträknare.

 1. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänd.

 1. Fastställande av Svenska Naturvetarklubbens verksamhetsberättelse och verksamhetskalender för år 2017

Verksamhetsberättelsen 2017 fastställdes. Små ändringar, främst rättning av språkliga fel gjordes.

Verksamhetskalendern 2017 fastställdes.

 1. Godkännande av Svenska Naturvetarklubbens bokslut för år 2017

Bokslutet för år 2017 har kontrollerats av Lydia Sagath och Mats Ittonen. Bokslutet stämmer och är godkänt. Lydia Sagath och Mats Ittonen har fungerat som verksamhetsgranskare.

 1. Verksamhetsgranskningsberättelsen för år 2017

Verksamhetsgranskarna Lydia Sagath och Mats Ittonen har granskat och godkänt verksamhetsberättelsen för år 2017.

 1. Beslut om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen

Bokslutet godkänt och ansvarsfrihet har beviljats åt den avgående styrelsen.

 

 1. Övriga ärenden

 1. Mötets avslutande

Mötets avslutades kl.19.19

 

____________________              ____________________

Aino Peltola                                                            Aidi Lindgren

Ordförande                                                             Sekreterare

 

 

____________________              ____________________

Fanny Brännback                                                Ester Lundsten

Protokolljusterare                                               Protokolljusterare


Protokoll 2/2018 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte

Datum:                                         6.2.2018

Plats och tidpunkt:                 Klubben, Kyrkogatan 10, kl.18.00

Närvarande,

styrelsen:                                   Aino Peltola, Emmie Salmelin, Sabina Selenius,                                                                                                        Ester Lundsten, Fanny Brännback, Alvar Hildén, Aidi Lindgren

 

övriga:                                         Agneta Boxström, Sonja Still, Matti Leponiemi

 

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl.18.03

 1. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 1. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

 1. Val av två protokolljusterare för mötet

Sabina Selenius och Fanny Brännback valdes som protokolljusterare för mötet.

 1. E-beslut

Styrelsen kan göra beslut via whatsapp gruppen men ärendena måste bekräftas under ett möte.

Överenskommet att SvNK sköter soppan, spektrum bullar och punsch under fastlagstisdagens firande 13.2.2018.

 1. Anmälningsärenden

Aino Peltola deltog i Kampusgruppensmöte 19.1.2018

Aino Peltola och Emmie Salmelin deltog i Biosfärens ordförandemöte 23.1.2018

Aino Peltola, Emmie Salmelin, Sabina Selenius, Ester Lundsten, Alvar Hildén, Torgny Backman och Aidi Lindgren deltog i Alina skolningen 23.1.2018

Aino Peltola och Emmie Salmelin deltog i HUS ordförande möte 29.1.2018

Aino Peltola deltog i Tvåspråkighetsutskottets möte 31.1.2018

Emmie Salmelin deltog i Biosfärens möte 1.2.2018

Emmie Salmelin deltog i Ulrika mötet 24.1.2018

 1. Loimu

Matti Leponiemi, ordförande för Viks Loimu organisationsgrupp kom och berättade om Loimu och verksamheten. Ideér och frågor angående Loimu tas emot och besvaras av Viks Loimu organisationsgrupp.

Matti Leponiemi avlägsnade sig från mötet.

 1. Post

Thorax årsfestinbjudan.  Inbjudan till politicus årsfest via email.

Post till sorken:

-En link till evenemangs feedback sätts i fortsättningen upp i samband med evenemangsanmälan

-Fanny Brännback tar ansvar för att sköta om post till sorken

 1. Ekonomi

13.2.2018 har Sabina träff med Nordea.

Medlemsavgifterna skall skickas ut inom kort.

Godkännande av räkningar:

-inga räkningar

 1. Sammarbete med Kaski

Förslag på datum för träff 27.2 eller 1.3 skickas till Kaski. Preliminärt intresserade av samarbete.

 1. Biosfären, andra föreningar

Biosfären:

-Emmie Salmelin deltog i mötet 1.2.2018

-Biosfärens Kevätkokous/Vårmöte ordnas 26.2.2018

-Biosfären ordnar sits 14.4.2018 i Alina salen

-Kurssiwiki skall lanseras inom kort

Helix:

-Helixsitsens datum skall kollas upp och bekräftas att det passar för Helix

Barkväll med agroforst om Kaski händer ifall ett samarbete med Kaski sker och intresse finns.

PDF av SvNKs sångbok skall skickas till StudOrg, enligt efterfrågan.

 1. Studie-och intressebevakningsärenden

Aino Peltola deltog i Campusgruppensmöte 19.1.2018

Tutoransökan:

-Tutoransökan har öppnats, stänger 12.2

Språkcentret har frågat hurdan efterfrågan på språkstöd det finns bland svenska tvexare:

-ordlistor för kurser

-infotillfället om tvex för svenska tvexare

 1. Klubben

Klubbenkalendern:

-Ny klubbenkalender

-Komma överens med spektrum om att möjligtvis skapa ett google klubbenkonto som kan fungera som huvudadministratör för bl.a. klubbenkalendern

 1. Ulrika i Domus Gaudium

Emmie Salmelin deltog i mötet 24.1.2018

-Städningsschema ändrat, utrymmet städas direkt efter användning

Passertillstånd:

-styrelsen kan gå och aktivera passertillstånd till Ulrika

 1. Gulisar

Aktivering av gulisar.

 1. Qwaque

Nytt inlägg i sommarjobbs serien samt ny utbytes serie med två inlägg uppe.

Presentation av styrelsen, på instagram, hemsidan, kort version på eposten. Alla skriver en kort text där man presenterar sig själv, deadline 18.2.2018.

 1. Epostansvarig

Torgny Backman valdes som epostansvarig.

 1. Hänt sedan sist

17.1.2018 Plättkväll. Deltagarantal 11

20.1.2018 Stysseskiftet. Deltagarantal 12

26.1.2018 Disney sits. Deltagarantal 21

1.2.2018 Simexku. Deltagarantal 5

 1. Kommande program

Sykväll 8.2.2018 kl.18

Fastlag 13.2.2018

-kl.12 i backen

-from. kl.15 på klubben

Valentinsits med spektrum 16.2.2018

Tvex-sits med spektrum 23.2.2018

-planeringsmöte 7.2 kl.12

Vårmöte 27.2.2018

Uggle-exkursion 30.3.2018-1.4.2018

Trattsits 16.3.2018

Vårfest 13.4.2018

Sits med Helix 27.4.2018

Vårfågelexkursion 18.5.2018-20.5.2018

Suursitsit 24.5.2018

 1. Övriga ärenden

Dropboxen:

-städning/organisering/uppdatering av dropboxen

-Nytt kassörstestamente uppdaterat

-Medlemslistan uppdaterad

 1. Mötets avslutande

Mötets avslutades kl.20.05

 

____________________              ____________________

Aino Peltola                                                               Aidi Lindgren

Ordförande                                                                 Sekreterare

 

____________________               ____________________

Sabina Selenius                                                          Fanny Brännback

Protokolljusterare                                                    Protokolljusterare

 


Protokoll 1/2018 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte

Datum:                                       16.1.2018

Plats och tidpunkt:               Klubben, Kyrkogatan 10, kl.18.30

Närvarande,

styrelsen:                                  Aino Peltola, Emmie Salmelin, Sabina Selenius,                                                                                                         Ester Lundsten, Torgny Backman, Alvar Hildén,                                                                                                       Aidi Lindgren

övriga:                                        Anna Rappe, Kira Virtanen, Agneta Boxström

 

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 18.32

 1. Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 1. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

 1. Protokolljusterare för mötet

Ester Lundsten och Emmie Salmelin valdes som protokolljusterare för mötet.

 1. Konstaterande av styrelsen sammansättning

Styrelsens sammansättning konstaterades och godkändes.

 1. Rätt att teckna föreningens namn

Rätt att teckna föreningens namn har ordförandet Aino Peltola, kassör Sabina Selenius, sekreterare Aidi Lindgren samt viceordförande Emmie Salmelin med bestyrkad underskrift av annan styrelse medlem.

 1. E-beslut

Via e-beslut har det bestämts styrelseskiftets datum 20.1, ordnande av plättkväll 17.1 och datum för sits 26.1.

 1. Anmälningsärenden

Diverse styrelsemedlemmar är anmälda och deltar i Alina skolning 23.1

 1. Post

Vasa nations årsfest inbjudan, Akademens jubileums inbjudan, Nordea informationsbrev.

 1. Ekonomi

Information om Nordeas ändring i kontanta pengars insättning på kontot. Alternativ för kontanta pengars insättning i framtiden togs upp och diskuterades.

Möjligt byte av bank diskuterat.

Räkningen från Patent- och registreringsstyrelsen godkändes.

 1. Kontotäcknings rätt åt kassören

Kassören Sabina Selenius beviljades kontoteckningsrätt samt nätbanksrättigheter för Svenska Naturvetarklubbens bankkonton.

 1. Biosfären och andra föreningar

Emmie Salmelin deltar i Biosfärens följande möte.

Ella Nippala har valts som Kertsi-ansvarig.

 1. Studie-och intressebevakningsärenden

Byte från kostnadsfri parkering till betald parkering vid Viks kampus. Information och redan skedda åtgärder togs upp.

 1. Klubben

Klubbenmötet hölls 10.12.2017 och det skapades en klubbenchatt, en gemensam chatt för SvNKs och spektrums styrelse.

 1. Ulrika i Domus Gaudium

Emmie Salmelin valdes som Ulrika ansvarig.

Ett möte gällande Ulrika ordnas 24.1 kl.18, Emmie Salmelin deltar.

Nya 24h passertkort skall anskaffas till alla styrelsemedlemmar, då de tidigare passertkortes giltighet går ut i slutet av januari.

 1. Qwaque

Epost om inbjudan till Thorax spex.

Möjliga idéer till bloggen: fortsättning av sommarjobbs serien, Loimus inlägg, random hobbyer.

Bestämdes att redaktionens namn skall läggas till på SvNKs hemsida.

 1. Sångbok och 100-årshistorik

Sammankallning av kommittén är under uppsikt.

 1. Hänt sedan senast

10.12 Klubbenmöte. Deltagarantal 26

11.12 Megazone. Deltagarantal 12

12.12 Julfest. Deltagarantal 68

 1. Kommande program

Plättkväll 17.1.2018

Stysseskiftet 20.1.2018

Disney sits 26.1.2018

Månadsmöte 6.2.2018

Sykväll 8.2.2018

Fastlag 13.2.2018

Valentinsits med Spektrum 16.2.2018

Tvex-sits 23.2.2018. Tvex-sitsens planeringsmöte hålls 7.2.2018

Vårmöte 27.2.2018

Uggle-exkursion ordnas, datum ännu öppet

Trattsits 16.3.2018

Sits med Helix 27.4.2018

Vårfest 13.4.2018

Vårfågelexkursion ordnas, datum ännu öppet

Suursitsit 24.5

 1. Övriga ärenden

Skrinnexku ordnas 1.2.2018 om intresse finns.

 1. Mötets avslutande

Mötets avslutades kl.20.21

 

____________________              ____________________

Aino Peltola                                                               Aidi Lindgren

Ordförande                                                                 Sekreterare

 

____________________               ____________________

Ester Lundsten                                                          Emmie Salmelin

Protokolljusterare                                                    Protokolljusterare

 


Protokoll 9/2017 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte

Datum:                                         5.12.2017

Plats och tidpunkt:                 Klubben, Kyrkogatan 10, kl. 18.00

Närvarande,

styrelsen:                                   Sonja Still, Anna Rappe, Aino Peltola, Ester Lundsten, Fanny Brännback

övriga:

 

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 18.10.

 1. Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 1. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

 1. Protokolljusterare för mötet

Sonja Still och Fanny Brännback valdes till protokolljusterare.

 1. E-beslut

På WhatsApp har styrelsen bestämt att Megazone ordnas 11.12, klubbenmöte med Spektrum hålls 10.12 och att Svunken deltar i Studenternas jubileumståg 6.12.

 1. Anmälningsärenden

Aino Peltola och Emmie Salmelin deltog i Biosfärens valmöte 28.11. Sebastian Österman deltog i  Suomi Night 9.11 och Aino i Svenska ärendens julglögg 4.12.

 1. Post

Natur och miljö 4/2017, Informationsbrev från Nordea angående bl.a. förbättringar i investerarskyddet. Inbjudan till Nylands Nations sits för olika ämnesföreningar 1.12 och inbjudan till Akademiska Damkören Lyran och Akademiska Sångföreningens julkonsert 12.12 och 15.12.

 1. Ekonomi

Räkning till Loimu har skickats för blogginlägget som publicerades på hemsidan.

 1. Biosfären

Valmöte 28.11 där en ny styrelse valdes.

 1. Studie-och intressebevakningsärenden

Helena Åström har valts till vice Dekanus.

 1. Klubben

Möte med Spektrum ordnas 10.12. Klagomål från grannarna pga oljud.

 1. Ulrika i Domus Gaudium

Johanna Stenfors ska skicka respons angående städningsschemat för lokalen. Alla som använder utrymmet bör ta ansvar för sin städtur.

 1. Qwaque

Första adventskalendersinlägget har publicerats! De kommande inläggen kommer handla om: julklappstips, julklappsrim och på julafton publiceras bilder på pepparkakshuset styrelsen dekorerat.

 1. Hänt sedan sist

– Höstmöte                                           14.11
– Kulturdag                                           15.11                                                          13 st
– Sits med Symbioosi                       24.11                                                          31 st

– Styssebak                                           26.11                                                            7st
– TvEx-julfest                                      27.11                                                           9 st

 

 1. Kommande program

– Studenternas fackeltåg                6.12
– Megazone                                          11.12
– Julfest                                                 12.12

 1. Övriga ärenden

Flera årsberättelser har hittats på Klubben men ännu saknas några. Kertsiansvarig som hjälper till med bl.a städning av Kertsin bör väljas.

 1. Mötets avslutande

Mötets avslutades 18.38.

 

____________________________                     ____________________________ Ester Lundsten                                                                                        Anna Rappe Ordförande                                                                                               Sekreterare

 

____________________________                        ____________________________ Protokolljusterare                                                                                   Protokolljusterare                                                    Sonja Still                                                                                                    Fanny Brännback

 


Protokoll från Svenska Naturvetarklubbens valmöte

Datum:                                         14.11.2017

Plats och tidpunkt:                 Klubben, Kyrkogatan 10, kl. 18.30

Närvarande,

styrelsen:        Fanny Brännback, Aino Peltola, Kira Virtanen, Anna Rappe, Ester Lundsten, Sonja Still, Agneta Boxström, Johanna Stenfors

övriga:               Aidi Lindgren, Sabina Selenius, Pauliina Saviaro, Emmie Salmelin, Ella Nippala, Alvar Hildén, Annele Holla, Torgny Backman, Sebastian Österman

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 18.42.

 1. Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ester Lundsten valdes till ordförande och Anna Rappe valdes till sekreterare för mötet.

 1. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

Kira Virtanen och Fanny Brännback valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet.

 1. Fastställande av verksamhetsplanen för år 2018

Verksamhetsplanen för år 2018 med dess ändringar godkändes. Sebastian Österman anlände till mötet vid denna punkt.

 1. Fastställande av medlemsavgift för år 2018

Medlemsavgiften för år 2018 fastställdes till 6€/år eller 25€/5 år.

 1. Fastställande av budget för år 2018

Budgeten med dess ändringar godkändes.

 1. Fastställande av de institutioner och avdelningar på vilka Svenska Naturvetarklubbens anslag om möteskallelse skall finnas år 2018

På facebook-gruppen, epostlistan, Svenska Naturvetarklubbens hemsida och på Biocenter 3:s anslagstavla.

 1. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör samt högst 4 övriga styrelsemedlemmar för år 2018

De övriga styrelsemedlemmarna är värdinna, klubbhövding, programchef och projektkoordinator.

Ordförande för år 2018: intresserad är Aino Peltola.

Till ordförande valdes Aino Peltola.

Vice ordförande för år 2017: intresserad är Emmie Salmelin.

Till vice ordförande valdes Emmie Salmelin.

Sekreterare för år 2018: intresserad är Aidi Lindgren.

Till sekreterare valdes Aidi Lindgren.

Kassör för år 2018: intresserad är Sabina Selenius.

Till kassör valdes Sabina Selenius.

Värdinna för år 2018: intresserad är Alvar Hildén.

Till värdinna valdes Alvar Hilden.

Klubbhövding för år 2018: intresserad är Torgny Backman.

Till klubbhövding valdes Torgny Backman.

Programledare för år 2018: intresserad är Fanny Brännback.

Till programledare valdes Fanny Brännback.

Projektkoordinator för år 2018: intresserad är Ester Lundsten.

Till projektkoordinator valdes Ester Lundsten.

 

 1. Val av föreningens övriga funktionärer för år 2018
 • Värdinneri: Agneta Boxström, Kira Virtanen, Anna Rappe, Emmie Salmelin, Aino Peltola, Ester Lundsten, Fanny Brännback, Ella Nippala, Pauliina Saviaro, Aidi Lindgren, Lucas Luque-Lindelöf.
 • Klubberi: Emmie Salmelin, Agneta Boxström, Fanny Brännback och Kira Virtanen.
 • Programkomitté: Sonja Still, Kira Virtanen, Anna Rappe, Ester Lundsten, Agneta Boxström, Sabina Selenius, Emmie Salmelin och Aidi Lindgren.
 • Studieansvarig: Emmie Salmelin.
 • Qwaquens redaktion: Ester Lundsten, Robin Sjöblom, Ella Nippala och Anna Rappe.
 • Hemsideansvarig: Robin Sjöblom.
 • Bibliotekarie: Fanny Brännback och Agneta Boxström.
 • Loimuansvarig: Agneta Boxström.
 • Sångledare: Ester Lundsten och Sabina Selenius.
 • HUS-ansvaring: Sebastian Österman.
 • Biosfären representat: Emmie Salmelin.
 • Kulturansvarig: Fanny Brännback, Agneta Boxström.
 • Sportansvarig: Agneta Boxström, Torgny Backman, Emmie Salmelin.
 • Jämställdhetsansvarig: Aidi Lindgren och Agneta Boxström.
 • Miljöansvarig: Agneta Boxström, Sonja Still, Ella Nippala.
 • TvEx-ansvarig: Aino Peltola och Annele Holla.
 • 100-årshistorik-ansvarig: Ester Lundsten, Aino Peltola, Kira Virtanen, Anna Rappe, Fanny Brännback, Agneta Boxström, Sonja Still och Alvar Hildén.
 • Årets maskot: Aidi Lindgren och Emmie Salmelin (tönt 1 och tönt 2).
 • Årets sorkföräldrar: Torgny Backman och Ester Lundsten.
 • Årets Sorkbarn: Anton Rinne.
 • Årets laktosbarn: Sabina.
 • Årets tvärvetenskapliga individ: Sebastian Österman.
 • Årets tomtelatte: Kira Virtanen.
 • Årets Nicki Minaj: Sabina Selenius.
 • Årets spya: Aidi Lindgren.
 • Årets Robinansvariga: Sonja Still.
 • Årets DJ: Ella Nippala.
 • Årets minne: Kira Virtanen.
 • Årets Crambamboli: Fanny Brännback.
 1. Val av två verksamhetsgranskare samt deras suppleanter för år 2018

Kira Virtanen och Robin Sjöblom valdes till verksamhetsgranskare. Sonja Still och Sebastian Österman valdes till suppleanter.

 1. Mötets avslutande

Mötets avslutades 21.04.

 

___________________________                    ___________________________ Ester Lundsten                                                                                     Anna Rappe Ordförande                                                                                            Sekreterare

 

Justerat och godkänt

Ort och Datum                                                                                      ___________________________________

 

___________________________                         ___________________________ Kira Virtanen                                                                                            Fanny Brännback Protokolljusterare                                                                                 Protokolljusterare

 


Protokoll 8/2017 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte

Datum:                                         07.11.2017

Plats och tidpunkt:                 Klubben, Kyrkogatan 10, kl. 19.00

Närvarande,

styrelsen:                                   Aino Peltola, Ester Lundsten, Fanny Brännback, Agneta Boxström, Sonja Still, Anna Rappe, Kira Virtanen

övriga:

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 19.00

 1. Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 1. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

 1. Protokolljusterare för mötet

Kira Virtanen och Fanny Brännback valdes till protokolljusterare för mötet.

 1. E-beslut

Datumet för julfesten 12 december.

 1. Anmälningsärenden

Agneta Boxström och Ester Lundsten deltog i biosfärens ordförandeval 19.10. Ester Lundsten, Agneta Boxström, Fanny Brännback och Sebastian Österman deltog i Järjestötoiminnan ABC.

 1. Post

Modulen 3/2017 och Medborgarbladet 4/2017. Injudan till Historicus julfest 9.12 och Nylands nations självständighetsfest 6.12.

 1. Ekonomi

Ekonomin under kontroll.

 1. Biosfären

Ordförandeval 19.10, höstmöte 28.11.

 1. Studie-och intressebevakningsärenden

Loimus artikel har publicerats på bloggen. Uggleexkursion ordnas under vårvintern 2018.

 1. Klubben

Köksredskapsloppis i Vik 13.11. Gemensamt möte med Spektrum angående skötsel av Klubben efter respektives valmöte. De nya och de gamla styrelserna deltar.

 1. Ulrika i Domus Gaudium

Inloggningskoder fixade.

 1. Qwaque

Kira Virtanens inlägg har publicerats. Adventskalendern ska bestå av 4 stycken inlägg.

 1. Exkursion

Projektet har lagts på is.

 1. Hänt sedan senast

– BD-pelit                                                                   06.10                                    16 st
– Oktober programkväll                                        10.10                                    4   st
– Merkkimarkkinat                                                 13.10                 6 st 15 märken
– Campussits                                                              17.10                                    80 st
– Halloweensits                                                        27.10                                    16 st
– Järjestötoiminnan ABC                                      31.10                                      4 st
– Svenska dagensits                                               06.11                                      9 st

 1. Kommande program

– November programkväll, kulturdag            15.11
– Höstmöte                                                                 14.11
– Kulturdag                                                                 15.11
– Sits med Symbioosi                                             24.11
– Megazone                                                                30.11
– December månadsmöte                                    05.12

– Julfest                                                                        13.12

 1. Övriga ärenden

Julkort ska skickas till vänföreningar. 100-årshistorik – möte med Hasse som har lista på alla svunkeitmedlemmar från början fram till 2000-talet. Gamla årsberättelserna borde hittas.

 1. Mötets avslutande

Mötets avslutades 20.06

________________________                         ________________________

Ester Lundsten                                                                               Anna Rappe Ordförande                                                                                       Sekreterare

________________________                         ________________________

Kira Virtanen                                                                                  Fanny Brännback

Protokolljusterare                                                                        Protokolljusterare


Protokoll 7/2017 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte

Datum:                                 04.10.2017

Plats och tidpunkt:                 Klubben, Kyrkogatan 10, kl. 19.00

Närvarande,

styrelsen:        Fanny Brännback, Ester Lundsten, Agneta Boxström, Kira Virtanen, Johanna Stenfors, Sonja Still, Anna Rappe, Aino Peltola

övriga:

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 19.04

 1. Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 1. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

 1. Protokolljusterare för mötet

Kira Virtanen och Fanny Brännback valdes till protokolljusterare

 1. E-beslut

Beslut att öppna ett responssystem, Sorkposten, där föreningsmedlemmar kan ge konstruktiv kritik, idéer för nya evenemang eller informera om man blivit illa behandlad m.m.

 1. Anmälningsärenden

 1. Post

Natur och Miljö 3/2017, inbjudan till StudentOrganisationens årsfest 27.10 och Synapsis årsfest 25.11.

 1. Ekonomi

1 medlemsavgift har betalats in.

 1. Biosfären

BD-pelit 6.10, Svunken håller en punkt.

 1. Studie-och intressebevakningsärenden

Loimu vill blogga på SvNKs blogg och posta sina inlägg själva. De behöver egen inloggnings- adress, lättast om de får en egen flik i bloggen. HUS föreningstävling – bästa halarmärket.

 1. Klubben

 1. Ulrika i Domus Gaudium

 1. Qwaque

Sommarjobbsserien har gått bra. Julkalenderserie?

 1. Exkursion

Inget svar från Köpenhamn. Osäkert om exkursionen blir av, pga. brist på sponsorer.

 1. Hänt sedan sist

– Programkväll: Svampplockning inför gulissitsen          14.09                                      5st
– Gulisintagning                                                                  12.09                                    45st
– Gulissits                                                                             15.09                                    22st
– Kräftis med spektrum                                                       16.09                                    30st
– Inledande sits                                                                    22.09                                    25st
– Höstfågelexkursion                                                           29.9-1.10                              10st

 1. Kommande program

– BD-pelit                                                                      06.10
– Kanelbullbakning med Svunken                                 10.10

– Merkkimarkkinat                                                        13.10
– Campussits                                                                  17.10
– Temasits – gulisdjur                                                   27.10
– Svenska dagensits (zero waste, vegan)                      06.11
– Höstmöte                                                                      14.11
– Sits med Symbioosi                                                     24.11
– Julfest                                                                           12.12

 1. Övriga ärenden

Hur SvNK ska ordna gulisintagning för Svunkeiter och Tvexare på bästa möjliga sätt.

 1. Mötets avslutande

Mötets avslutades 21.11

_________________________                    _________________________

Ester Lundsten                                                                 Anna Rappe Ordförande                                                                        Sekreterare

_________________________                    _________________________

Kira Virtanen                                                                   Fanny Brännback                                 Protokolljusterare                                                            Protokolljusterare

 


Protokoll 6/2017 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte

Datum:                                 05.09.2017

Plats och tidpunkt:              Romgatan 5 A73, kl. 19.30

Närvarande,

styrelsen:          Sonja Still, Fanny Brännback, Ester Lundsten, Agneta Boxström, Anna Rappe, Kira Virtanen, Aino Peltola

övriga:               Sebastian Österman, Ella Nippala, Emmie Salmelin, Sabina Selenius

 

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 19.36

 1. Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 1. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

 1. Protokolljusterare för mötet

Kira Virtanen och Agneta Boxström valdes till protokolljusterare.

 1. E-beslut

 1. Anmälningsärenden

Agneta Boxström deltog i infotorg i Vik 30.8, SvNK deltog i öppningskarnevalen 4.9 med försäljning av halarmärken och sångböcker. Introvecka med 13 gulisar – 11 tjejer och 2 killar.

 1. Post

Natur och miljö 2/2017, Modulen 2/2017, Medborgarbladet 3/2017, Terra Nova 2/2017, Limeksen Appro inbjudan 4.10.2017, specifikation av skatter från Skatteförvaltningen, X-route reklamblad, Inbjudan till Nylands nations Gäddfest & Kuratorsskifte 28.10.2017.

 1. Ekonomi

Godkännande av betalande av 28,80€ räkning för städavgift av Ulrika. Stockmann aktierna ger ingen dividend.

 1. Biosfären

Ester Lundsten och Agneta Boxström deltog i ordförandemötet 27.4, BD-pelit ordnas 6.10 – SvNK anordnar en punkt.

 1. Studie-och intressebevakningsärenden

Emmie Salmelin deltog och höll föredrag på utbildningsmässan i Grankulla 1.6. Loimu har skickat logon som ska upp på SvNK:s hemsidan. Iso pyörä info 7.9. Kurssiwiki är på gång men ännu krävs en del finslipning och underskrifter av föreläsare.

 1. Klubben

Ny vessa!

 1. Ulrika i Domus Gaudium

Städning fixad.

 1. Exkursion

 1. Hänt sedan senast

– Vårfågelexkursion                                                    05-07.05                             20
– Baklängesstiz                                                           10.05                                    23
– Maj programkväll, Högholmen                               13.05                                    4
– Sommarträff i Näpres                                              8-9.07                                 5

 1. Kommande program

– September programkväll, svampplockning             13.09
– Gulisintagning                                                           12.09
– Gulissits                                                                      15.09
– Kräftis med spektrum                                                16.09

– Inledande sits                                                             22.09
– Höstfågelexkursion                                                    29.09-1.10

– Oktober månadsmöte                                                 04.10

– Oktober programkväll                                                xx.xx
– Campussits                                                                 17.10

– Temasits                                                                     27.10

– Svenska dagen sits                                                     06.11

– Symbioosi sits                                                            24.11

–  Höstmöte                                                                   14.11

 1. Övriga ärenden

 1. Mötets avslutande

Mötets avslutades 21.12

 

________________________                       _______________________

Ester Lundsten                                                                 Anna Rappe Ordförande                                                                       Sekreterare

 

_______________________                          _______________________

Kira Virtanen                                                                    Agneta Boxström                                       Protokolljusterare                                                            Protokolljusterare

 

 


Protokoll 5/2017 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte

Datum:                                 03.05.2017

Plats och tidpunkt:                 Klubben, Kyrkogatan 10, kl. 19.00

Närvarande,

styrelsen:        Anna Rappe, Fanny Brännback, Ester Lundsten, Aino Peltola, Sonja Still, Johanna Stenfors, Agneta Boxström

övriga:               Sebastian Österman, Emmie Salmelin, Ella Nippala, Aidi Lindgren

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 19.18

 1. Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 1. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

 1. Protokolljusterare för mötet

Fanny Brännback och Agneta Boxström valdes till protokolljusterare för mötet

 1. E-beslut

Styrelsen har beslutat att vi inte behöver ett skåp i Ulrika.

 1. Anmälningsärenden

Ester Lundsten och Agneta Boxström deltog i Biosfärens årsmöte. Kira Virtanen representerade SvNK på Nylands Nations årsfest den 8.4.

 1. Post

Information om momsskyldighet från Skatteförvaltningen.

 1. Ekonomi

Biosfärens medlemsavgift på 30€ godkändes samt kvittot för Kiras åresfestgåva till Nylands Nation. Pantavgift för Alina betalas tillbaka till Aino. SvNk har fått ett 960€ föreningsstöd från Tahlo.

 1. Biosfären

Ester Lundsten och Agneta Boxström deltog i mötet 6.4 och i ordförandemöte 27.4.

 1. Studie-och intressebevakningsärenden

Loimu-samarbetet: Blogginlägg – tema arbetsliv

Nya magisterprogrammen: de som startat sina studier tidigare får fortsätta med det gamla programmet. Antalet magisterplatser kommer vara justerbara och inte ändra anmärkningsvärt.

Utbildningsmässa i Grankulla – Emmie Salmelin deltar.

 1. Klubben

Vessabyttan har spruckit, disponenten kontaktas angående detta samt läckaget.

 1. Ulrika i Domus Gaudium
 1. Exkursion

Båda universiteten i Danmark är intresserade, dock har 2 av 3 sponsorer nekat. Styrelsen konstaterar att detta kommer bli en dyrare exkursion än Stockholm exkursionen.

 1. Hänt sedan sist

– Kväll med äggmålning och våfflor                  05.04                                               12 st
– Påsklov!                                                             13-19.04
– Vårfest                                                                19.04                                               25 st
– TvEx-spelkväll                                                 24.04                                                 9 st
– Valborgsfirande på Klubben                            30.04                                               60 st
– Första maj picknick i Kajsaniemiparken       01.05                                               20 st

 1. Kommande program

– Vårfågelexkursion                                     05-07.05
– Baklängesstiz                                            10.05
– Maj programkväll                                     13.05

– Sommarträff                                             15-16.07?
– Gulisintagning                                           xx.09
– Gulissits                                                   xx.09

 1. Övriga ärenden

100-årshistorik – kontaktat Hans: har material och gärna är med och planerar.

 1. Mötets avslutande

Mötets avslutades 20.29

 

_____________________                                     ______________________

Ester Lundsten                                                                      Anna Rappe Ordförande                                                                            Sekreterare

____________________                                         ______________________

Agneta Boxström                                                                    Fanny Brännback                                  Protokolljusterare                                                                   Protokolljusterare


Protokoll 4/2017 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte

Datum:                                  03.04.2017

Plats och tidpunkt:                 Klubben, Kyrkogatan 10, kl. 19.00

Närvarande,

styrelsen:                              Agneta Boxström, Ester Lundsten, Anna Rappe, Fanny Brännback, Johanna Stenfors, Kira Virtanen och Aino Peltola

övriga:

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 19.11

 1. Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 1. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

 1. Protokolljusterare för mötet

Kira Virtanen och Fanny Brännback valdes till protokolljusterare.

 1. E-beslut

Beslut om datum för det fjärde månadsmötet och om arbetsfördelningen på campussitsen.

 1. Anmälningsärenden

Ester Lundsten och Emelie Winquist representerade SvNK på Spektrums årsfest, 5 svunkeiter gick på Thorax spex och sitz, Sebastian Österman representerade SvNK på Suomi night.

 1. Post

Terra Nova 1/2017, Medborgarbladet 2/2017, Liber 1/2017, Modulen 1/2017, Faktura för medlemsavgift år 2017 från Natur och Miljö, inbjudan till Dendriticums årsfest 22.4.

 1. Ekonomi

Räkningar och kvitton godkändes för medlemskap i Miljö och Natur, Kira Virtanens supékort för Nylands Nations årsfest samt kvitto för Spektrums årsfestgåva. SvNK har ungefär lika många medlemmar som ifjol.

 1. Biosfären

Andra årsmötet ordnas 6.4, Agneta Boxström och Ester Lundsten deltar.

 1. Studie-och intressebevakningsärenden

De nya magisterprogrammen – begränsningar i antalet magisterplatser per huvudämne. Sebastian Österman kontaktas och undersöker saken hos HUS. Agneta Boxström har skickat in sammarbetskontraktet till Loimu. Utbildningsmässan i Grankulla – eventuellt skicka ut förfrågan av deltagare på SvNks e-postlista då mötesdeltagarna inte kan delta.

 1. Klubben

Läckaget är tillfälligt under kontroll.

 1. Ulrika i Domus Gaudium

Ester Lundsten har upphämtat en nyckel.

 1. Exkursion
 1. Hänt sedan senast
 • Bastukväll i Majstranden 14.03                  10 st
 • 90-talssitz 24.03                                        18st
 • Viikki GP 30.03                                            Svunkeiter deltog

 

 1. Kommande program
 • Viks märkesmarknad                                 05.04
 • Äggmålning och våffelkväll                       05.04
 • Påsklov                                                        13 – 19.04
 • Vårfest                                                         19.04
 • Valborgsfirande på Klubben                       30.04
 • Första maj picknick i Kajsaniemiparken   01.05
 • Vårfågelexkursion                                       05 – 07.05
 • Baklängessitz                                               10.05
 • Maj månadsmöte                                         xx.05
 • Högholmen                                                  13.05

 

 1. Övriga ärenden

100-årshistoriken borde börja skrivas – kontakta Hans Silverberg. Ny sångbok borde påbörjas – kontakta Mats Ittonen.

 1. Mötets avslutande

Mötets avslutades 20.00

 

________________________                           _______________________

Ester Lundsten                                                                     Anna Rappe Ordförande                                                                           Sekreterare

 

________________________                            _______________________

Kira Virtanen                                                                        Fanny Brännback                                    Protokolljusterare                                                                 Protokolljusterare


Protokoll 3/2017 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte

Datum:            13.03.2017

Plats och tidpunkt:                 Klubben, Kyrkogatan 10, kl. 19.00

Närvarande,

styrelsen:        Ester Lundsten, Fanny Brännback, Agneta Boxström, Johanna Stenfors, Aino Peltola, Sonja Still, Anna Rappe

övriga:               –

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 19.00

 1. Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 1. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

 1. Protokolljusterare för mötet

Fanny Brännback och Agneta Boxström valdes till protokolljusterare

 1. E-beslut

 1. Anmälningsärenden

Agneta Boxström och Sonjas Still har representerat SvNK på Östra Finland Nations årsfest. Sebastian Österman har deltagit i Biosfärens årsmöte. Sonja Still och Robin Sjöblom har varit på Thorax årliga spexföreställning. Johanna Stenfors och Robin Sjöblom har representerat SvNK och deltagit i en frågesport som Nylands Nation ordnade.

 1. Post

Inbjudan till Spektrum rf:s årsfest, inbjudan till Teknologföreningens årsfest och Nyland Nations årsfest, Medborgarbladet 1/2017, Teknologföreningens informationsblad om föreningens styrelsemedlemmar, Inbjudan och anmälningsinformation till Natur och Miljös förbundsmöte. Finlands natur 1/2017 och inbjudan av Conscientia till utbildningsprogrammet ”Hur bemöta ilska och elakhet”.

 1. Ekonomi

Medlemsavgifterna har samlats in. Färre har betalat avgiften för flera år jämfört med tidigare år. Årsfestkvitton för Agnet Boxström, Sonja Still och Ester Lundsten godkändes.

 1. Biosfären

Hade vårmöte 22.02, varken verksamhetsberättelsen eller bokslutet godkändes och därför beviljades inte den förra styrelsen ansvarsfrihet.

 1. Studie-och intressebevakningsärenden

Samarbetsavtalsförslag från Loimu. Avtalet låter lovande och styrelsen är positivt inställd till ett samarbete och beslutade därför enhälligt att ingå ett samarbete. Agneta Boxström utsågs till kontaktperson till Loimu.

Tilläggsfinansiering på 50 000€ till biologins utbildningsprogram. Ska användas till att finansiera och utöka utnyttjandet av digitala hjälpmedel. Det har även uppkommit information om problem med betalningar av praktiker och reglerna bakom dessa utreds. Johanna Stenfors undersöker budget och arrangeringsmöjligheterna för kursförlaget ”Kurs i båthantering”.

 1. Klubben

Vessabyttan har fortsättningsvis inte reparerats.

 1. Ulrika i Domus Gaudium

 1. Exkursion

Sonja still har ansökt om stipendier från Kulturfonden och Svenska folkskolans vänner, vardera med ansökningsbeloppet 3000€. Universiteten i Köpenhamn och Århus har kontaktats.

 1. Hänt sedan senast

– Skrinning 15.2                                                           2 st
– Vändagssitz med Spektrum 17.02                          32 st
– Vårmöte 20.02                                                         10 st
– Sykväll 22.02                                                             8 st
– Fastlagstisdag på Klubben 28.02                           40 st
– Uggleexkursion 03.03-05.03                                    9 st
– Trattsitz 10.03                                                         29 st

 1. Kommande program

– Bastukväll i Majstranden                                        14.03

– Suomi-ilta                                                                15.03
– Temasitz                                                                  24.03
– Äggmålning och våffelkväll                                    05.04
– Vårfest                                                                      19.04

– Vappen                                                                     30.04
– Första maj picknick i Kajsaniemiparken                01.05
– Vårfågelexkursion                                                    05-07.05
– Baklängesstiz                                                           10.5

 1. Övriga ärenden

 1. Mötets avslutande

Mötets avslutades 19.55

 

________________________                         ________________________

Ester Lundsten                                                                   Anna Rappe Ordförande                                                                         Sekreterare

________________________                         ________________________

Fanny Brännback                                                               Agneta Boxström
Protokolljusterare                                                              Protokolljusterare


 

 

Protokoll från Svenska Naturvetarklubbens årsmöte

Datum:            20.02.2017

Plats och tidpunkt:                 Klubben, Kyrkogatan 10, kl. 19.00

Närvarande,

styrelsen:        Ester Lundsten, Aino Peltola, Sonja Still, Agneta Boxström, Fanny Brännback, Anna Rappe, Kira Virtanen, Johanna Stenfors

       övriga:              Robin Sjöblom

 

Fyra stycken bilagor finns bifogade.

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 19.08

 1. Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ester Lundsten valdes till ordförande och Anna Rappe valdes till sekreterare.

 1. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

Kira Virtanen och Fanny Brännback valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet.

 1. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

 1. Fastställande av Svenska Naturvetarklubbens verksamhetsberättelse och verksamhetskalender för år 2016

Verksamhetsberättelsen och verksamhetskalendern fastställdes med små språkliga ändringar. Se bilaga 1 och 2.

 1. Godkännande av Svenska Naturvetarklubbens bokslut för år 2016

Bokslutet godkändes och finns bifogat som bilaga 3.

 1. Verksamhetsgranskningsberättelsen för år 2016

Verksamhetsgranskningsberättelsen godkändes. Se bilaga 4.

 1. Beslut om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen

Bokslutet godkändes och ansvarsfrihet till den avgående styrelsen beviljades.

 1. Övriga ärenden

Trattsitsen flyttas till den 10.03 och temat för temasitsen (24.03) blir 90-tal. Bastukväll i Arabia den 14.03

 1. Mötets avslutande

Mötets avslutades 20.12

 

______________________                                    ______________________

Ester Lundsten                                                                        Anna Rappe Ordförande                                                                              Sekreterare

______________________                                    ______________________

Kira Virtanen                                                                           Fanny Brännback Protokolljusterare                                                                   Protokolljusterare


Protokoll 2/2017 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte

Datum:                                  07.02.2017

Plats och tidpunkt:                 Klubben, Kyrkogatan 10, kl. 19.00

Närvarande,

styrelsen:        Sonja Still, Agneta Boxström, Ester Lundsten, Anna Rappe, Johanna Stenfors, Aino Peltola, Kira Virtanen och Fanny Brännback

övriga:               –

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 19.11

 1. Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 1. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

 1. Protokolljusterare för mötet

Fanny Brännback och Agneta Boxström valdes till protokolljusterare.

 1. E-beslut

Beslut om att styrelsen ansöker om två nycklar till lokalen Ulrika från HUS.

 1. Anmälningsärenden

Sebastian Österman har vid infotillfälle presenterat SvNK för utbytesstuderande. Fanny, Ester och Johanna deltog i Alina skolningen 17.01. Den 25.01 deltog Ester i tvåspråkighetsutskottets konstituerandemöte och Agneta deltog i Biosfärens ordförandemöte. Agneta och Ester deltog i HUS ordförandeseminarium 30.01. Ester och Anna har undertecknat avtalet för Ulrika och Ester har meddelat patent- och registerstyrelsen om ändrande av namntecknare för föreningen.

 1. Post

Inbjudan till Östra Finlands Nations (25.2), Bioticas (25.2), Thorax (11.3) och Historicus (18.3) årsfest. Julkort från Dendriticum, Inbjudan till Kårspexet från Teknologföreningen. Terra Nova 4/2016, Finlands Natur 4/2016, Modulen 3/2016, Modulen 4/2016, Medborgarbladet 5/2016, Liber 4/2016. Teaterreklam från KOM Teatteri.

 1. Ekonomi

Bokslutet granskas av Josefin Järvelä och Thomas Tontchev. Kira har stängt ett av bankkontona. Spekulationer kring lönsamheten att byta bank samt att stänga ytterligare ett bankkonto. Insamlingen av medlemsavgifter för 2017 påbörjas. Årsfestgåva till Östra Finlands Nation har införskaffats. Alla redovisade kvitton godkändes.

 1. Biosfären

Har vårmöte 22.02. Ester har uppdaterat styrelsens kontaktuppgifter. Lahtis Natura ry kommer upphöra sin verksamhet om några år – slutar ta in nya medlemmar.

 1. Studie-och intressebevakningsärenden

Ester har kontaktat Svenska avdelningen gällande sina tentproblem (fick inte frågorna på svenska). Ärendet har förts vidare. Jacke Neiro deltog i Nya Loimus möte och sitter nu i styrelsen för en lokalavdelning i Vik. SNÄfs vårmöte och TAHLO & HUS info hålls 21.2. Uggle-exkursionen ordnas 3-5.03, vårfågel-exkursionen ordnas 5-7.05

Det har kommit till föreningens kännedom att TvEx-studerande vid biovetenskapliga fakulteten behöver 63 sp på det andra inhemska språket för sin tvåspråkiga examen och måste avlägga tenten på det andra inhemska språket. Exempelvis juridikstuderande behöver endast 60 sp och får avlägga kurserna på valfritt språk. Ärendet utreds.

 1. Klubben

Enligt disponenten kommer toaletten fixas snart. Klagomål från grannarna undersöks.

 1. Kontoteckningsrätt åt kassören

Kassören, Kira Virtanen, beviljades kontoteckningsrätt för Svenska Naturvetarklubbens bankkonton.

 1. Passertillstånd till Ulrika i Domus Gaudium

Johanna Stenfors, Fanny Brännback, Sonja still, Agneta Boxström, Anna Rappe, Kira Virtanen, Ester Lundsten och Aino Peltola beviljades 24H passertillstånd.

 1. Exkursion

Sonja har undersökt stipendiemöjligheterna.

 1. Nya hemsidan och Qwaque

Har publicerats! Inbjudan till Thorax spex för att skriva en artikel i Qwaque.

 1. Hänt sedan sist
 • Plättkalas 17.01 33 deltagare
 • Styrelseskifte 20.01 12 deltagare
 • Herrmiddag 27.01 19 deltagare
 1. Kommande program

– Blodgivning                                        14.02

– Vändagssitz med Spektrum                 17.02
– Vårmöte                                             20.02
– Sykväll                                               22.02
– Fastlagstisdag                                    28.02
– Mars månadsmöte                              13.03
– Temasitz                                             10.03
– Uggleexkursion                                  03.03-05.03
– Trattsitz                                             24.03

– Viikki GP                                            30.03
– Vårfest                                               19.04
– Första maj picknick i Kajsaniemiparken 01.05
– Baklängesstiz                                      10.05

 1. Övriga ärenden

 1. Mötets avslutande

Mötets avslutades 20.39

_______________________                          ________________________

Ester Lundsten                                                                  Anna Rappe Ordförande                                                                        Sekreterare

_______________________                           ________________________

Fanny Brännback                                                               Agneta Boxström Protokolljusterare                                                              Protokolljusterare


Protokoll 1/2017 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte

Datum:            10.01.2017

Plats och tidpunkt:                 Klubben, Kyrkogatan 10, kl. 18.00

Närvarande,

styrelsen:        Ester Lundsten, Agneta Boxström, Sonja Still, Anna Rappe, Aino Peltola, Kira Virtanen, Fanny Brännback och Johanna Stenfors (anlände vid punkt 13 kl. 18.43)

övriga:               Sebastian Österman, Jon Rikberg

Föredragningslistans punkter
 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 18.13

 1. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 1. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med tillägg av punkt 4.

 1. Val av två protokolljusterare på mötet

Jon Rikberg och Kira Virtanen valdes till protokolljusterare.

 1. Konstaterande av styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning konstaterades och godkändes.

 1. Rätt att teckna föreningens namn

Ordförande Ester Lundsten, sekreterare Anna Rappe och kassör Kira Virtanen har rätt att teckna föreningens namn.

 1. Protokolluppföljning

Protokollet godkändes.

 1. E-beslut

Inga e-beslut har fattats.

 1. Anmälningsärenden

Portnyckel har skaffats.

 1. Post

 1. Ekonomi

SvNK betalar halva priset av supékortet för max 2 personer per årsfest. Beslutet om att sitzpriset för medlemmar är förmånligare än för icke-medlemmar bibehålls. Kostnader för klubben har betalats till Spektrum.

 1. Biosfären

Valmöte 30.11.2016 där Ester Lundsten, Agneta Boxström deltog som representanter för SvNK. Jason Rissanen, Hanna Finne och Sebastian Österman blev invalda i styrelsen.

Ordförandemöte 13.12.2016 där Agneta Boxström och Ester Lundsten deltog.

 1. Studie-och intressebevakningsärenden

Uggleexkursionen och vårfågelexkursionen ordans. Hålls av Mikael Lindén och Jon Rikberg.

 1. Exkursion

Danmark är sannolikt följande resmål, ordnas troligen våren 2018. Alla håller ögonen öppna för sponsorer.

 1. Nya hemsidan och Qwaque

Robin har jobbat på hemsidan. Mötesprotokollen ska i fortsättningen publiceras där.

 1. Hänt sedan sist

Megazone 29.11                                   15

Tvex-spelkväll 30.11                              12

Badminton 7.12                                     8

Julfest med Spektrum 9.12                     77

 1. Kommande program

Plätt- och chillkväll                              17.01

Styrelseskifte                                        20.01

Herrmiddag                                          27.01

Månadsmöte                                        07.02

Vändagssitz med Spektrum                   17.02

Vårmöte                                               20.02

Sy- och chillkväll                                    22.02

Fastlagstisdag                                       28.02

Trattsitz                                                03.03

Temasitz                                               24.03

Vårfest                                                 19.04

Första maj picknick i Kajsaniemiparken   01.05

Fågelexkursion                                      05-07.05

Baklängessitz                                        10.05

 1. Övriga ärenden

Fixa hyresavtal till nya lokalen Domus Gaudium – Ulrika.

Låda för spex-rekvisita ska finnas i Kertsin.

 1. Mötets avslutande

Mötets avslutades 19.37

_______________________               __________________________

Ester Lundsten                                                       Anna Rappe                           Ordförande                                                             Sekreterare

_______________________                ___________________________

Kira Virtanen                                                          Jon Rikberg Protokolljusterare                                                  Protokolljusterare