Föreningen

Svenska Naturvetarklubben r.f.

Välkommen till Svenska Naturvetarklubbens hemsida! Svenska Naturvetarklubben, eller SvNK (svunken) är ämnesföreningen för biologi- och miljövetenskapsstuderande vid Helsingfors Universitet, våra vänner och andra naturvetenskapligt intresserade.

Svenska Naturvetarklubben grundades år 1920 och är således en av de äldsta ämnesföreningarna vid Helsingfors Universitet.

SvNK ordnar varierande program för sina medlemmar, allt från sitser och andra fester till exkursioner, programkvällar och sportevenemang. Förutom att SvNK ordnar evemang så följer man även med i studiepolitiken och bevakar våra medlemmars studieintressen.

Finn oss på facebook:
Svenska Naturvetarklubben – SvNK

Följ oss på Instagram:
@svnk.rf

Lämna feedback:

Post till Sorken

Trakasserianmälan