Kontakt

Postförsändelser

Svenska Naturvetarklubben r.f.
Biocenter 3 (PB 65)
Viksbågen 1
00014 Helsingfors Universitet

Klubben

Kyrkogatan 10
00170 Helsingfors
(Under Kotipizza)

E-postlista 

svnk-listan[a]helsinki.fi

Styrelsen

svnk-s[a]helsinki.fi

Anonym feedback

Post till Sorken

Trakasserianmälan

SvNK-listan

Svenska Naturvetarklubben har en allmän e-postlista som vem som helst kan prenumerera på. Listan är främst till för meddlemmar, men också t.ex. föreläsare använder sig av den för att nå ut till studerande. På listan skickas information om undervisning, exkursioner, fester, osv.

Börja prenumerera på SvNK-listan

Skicka ett mejl till adressen majordomo@helsinki.fi med innehållet subscribe svnk-listan. Skriv inget annat i meddelandet. Rubriken har ingen betydelse och kan lämnas bort.

Sluta prenumerera på SvNK-listan

Skicka ett mejl till majordomo@helsinki.fi med innehållet unsubscribe svnk-listan. Rubriken har ingen betydelse och kan lämnas tom.

SvNK:s Whatsapp-grupp

SvNK har även en Whatsapp-grupp för aktiva medlemmar, vill man gå med där kan man vara i kontakt med någon ur styrelsen via WA eller via epost/styrelse-epost.