Halarmärken

SvNK-halarmärke 3,5€

Klubben 50-märke 3€

Asbest-märke 3€

Trattsitz-märke 3€

SvNK gulis-märke 3€

Pride-märke 4€. För varje köpt märke donerar SvNK 1€ till Regnsbågsallians Svenskfinland rf.

Kiintiöruotsalainen-märke 3€

SvNK 100-årsfestmärke 2€

SvNK 100-årsfestsillis 2€

SvNK 100(+2)-årsfestmärke 2€

SvNK 95-årsfestmärke 2€

Märken från diverse årsfester 1,50€ styck