Stekelhotell och sandbäddar

Det råder en stor bostadsbrist i dagens Finland. Nu syftar jag inte på studiebostäder, utan bostäder för våra inhemska bin. De är ytterst viktiga för människan eftersom de pollinerar vilda växter och människans grödor, träd och buskar. Pollinationen tillåter bra frukt- och bärbildning samt frösättning. Utan bin skulle ekosystemen rubbas och medföljas av stora negativa följder för människans välfärd. Tur nog är det lätt att åtgärda bostadsbristen och bina betalar ju till och med hyra!
Sandbi i vitsippa.
I Finland finns det mer än 200 arter bin. De flesta lever solitärt och inte i samhällen som de sociala bina, alltså som humlorna och det domesticerade honungsbiet (tambi). Ca 70% av alla biarter gräver ner sina ägg i sand eller lera (vissa till och med i mylla). De resterande utnyttjar ihåliga växtstjälkar och stekel- eller skalbaggsgångar i död ved.
Det här dessvärre skett stora förändringar i vårt landskap. Viktiga områden för ”marklevande” bin har missgynnats av bland annat asfaltering, användning av makadam istället för sand, krossand istället för natursand, och överdriven användning av gödsel som gör att blottor där bina gräver ner sina ägg växer igen. De arter som gynnats av död ved missgynnas istället av intensifierat skogsbruk och fanatiskt städande i trädgårdar och parker. Den döda veden har minskat från att tidigare ligga runt 50-180 kubik per hektar skog till dagens 2-10 kubik i ekonomiskogar (i genomsnitt 4 kubik/hektar).
En viktig åtgärd för att gynna våra bin är förstås att låta befintlig död ved vara ifred. Likaså bör man undvika makadam och asfaltering på sina gårdar samt tillförsel av gödsel på exempelvis gräsmattor. Men alla har inte skogar, döda träd som står på sin gård eller passliga markförhållanden för bin. Istället kan man förhindra bostadsbristen genom att laga stekelhotell eller stekelsandbäddar.
Jag föredrar att kalla de sistnämnda åtgärderna för stekel… istället för bi… eftersom de hyser så mycket fler steklar än bara bin. Det finns långt över 100 arter rovsteklar och ett par dussin solitära getingar, av vilka flera arter kan flytta in. De är också väldigt nyttiga för människan då de bekämpar skadeinsekter såsom bladlöss. De solitära getingarna är generellt mycket mindre än de sociala getingarna och beter sig inte på samma sätt. De håller sig för sig själv och vill inte ha något med en människa att göra (förutom att bo i människans stekelhotell eller sandbäddar förstås).
Bihotell.
Man behöver inte vara rädda att varken de solitära bina eller getingarna sticker en. Aggressivt beteende hör oftare till det sociala livet för att skydda sitt samhälle. Solitärerna utsätter sig och sina gener för stor fara om de anfaller. Istället rymmer de så länge de kan. Om man tar fast dem kan de ju förstås sticka men då får man nog skylla sig själv. Däremot är deras stick generellt väldigt veka, man känner knappt av dem.
Sandbi på sälg.

 

Nu kan du ta på dig Byggare Bob-hjälmen. Här nedan hittas två länkar om hur man bygger stekelhotell och exempel på flera olika modeller. Den tredje länken handlar om vad som flyttar in i hotellen och den fjärde om hur man lagar en sandbädd. Åtgärderna är väldigt lätta att följa upp, ger mycket nöje och en obeskrivligt skön känsla när man ser alla små djur man hjälper. Man kan kolla på bilderna och läsa bildtexterna oberoende om man har instagram eller inte. Det kan dock dyka upp en ruta som önskar att man ska logga in. Då trycker man bara på krysset i högra hörnet av skärmen och kan fortsätta läsa.

Torgny Backman

Vett och etikett på Årsfesten

Svenska Naturvetarklubbens årsfester hålls vart femte år och är en av de finaste festerna inom SvNK:s verksamhet. Därmed finns det en del riktlinjer som bör följas så att årsfesten blir så fin som möjligt. 

Klädsel  

På årsfest bärs festdräkt med akademiska ordnar. I praktiken betyder det här frack, mörk kostym eller långklänning. Med dessa bärs utmärkelsetecken, nationsband o. dyl. Dessa kan ersättas av folkdräkten vilket är en högtidsdräkt. 

Frack  

Fracken består av svart frackkappa och svarta byxor med svarta revärer. Till fracken bärs vit frackskjorta, vit fluga och väst. Till fracken används svarta långa strumpor, så långa att benet aldrig syns. Lackskor används till frack. Till fracken används inget armbandsur, istället kan man t.ex. ha en fickklocka (s.k. rova).  

Mörk kostym  

Den mörka kostymen är svart eller mörkblå. Till den bärs vit skjorta och en diskret slips. Till mörk kostym används svarta långa strumpor, så långa att benet aldrig syns. Skorna skall också vara svarta och festliga. Med den mörka kostymen får man bära armbandsur.  

Långklänning  

Under denna benämning ryms både balklänningar och aftonklänningar. Huvudsaken är att klänningen är tillräckligt lång och att den är värdig. Egentligen borde klänningen nå ända ner till skon, men viktigt är att vaden täcks helt. Klänningens ärmlängd kan variera från ärmlöst till lång ärm. Observera dock att man måste ha axlarna täckta, t.ex. med sjal, bolero eller festlig jacka, under Solen Akt. Skorna är festliga klackskor eller festsandaler. Till långklänningen bärs naturligtvis festfrisyr och långt hår rekommenderas sättas upp. 

SvNK:s föreningsband tilldelas styrelsen och kan tilldelas andra aktiva funktionärer på styrelsen beslut, rätten att bära bandet kvarstår hos dem som en gång tilldelats bandet. Med frack eller mörk kostym bärs bandet över högra axeln ned till vänster, med klänning från vänster till höger. Bandet bärs inte över bar hud. Bandet kan bindas till en rosett, som bärs vid bröstet på vänstra sidan. Bandet bärs med den blåa färgen uppåt. I rosettens tvärband hålls blåa färgen utåt från hjärtat. SvNK:s förtjänsttecken i silver och guld bärs på vänster sida. Då man bär medaljerna ska föreningsbandet bäras över axeln och inte som rosett. Personer som inte har SvNK:s föreningsband kan istället bära SvNK-pinsen på vänster sida, det rekommenderas att man inte bär föreningsbandet och pinsen samtidigt. Ifall man har övriga förtjänsttecken kan man kolla upp hur studentkåren/nationen/föreningen rekommenderar man bär dom.  

Festen 

Solenn Akt  

Solenna Akten hålls före banketten och denna är den högtidligare delen av Årsfesten. Hälsningar från vänföreningar och eventuella andra uppvaktningar framförs vid detta tillfälle. Här kan också övriga gäster delta och mingla med andra, men det är inget man måste delta i. Här rekommenderas det att axlarna skall vara täckta.  

Cocktail  

För övriga gäster öppnar dörrarna för cocktail tillfället efter Solen Akt. Ifall man inte deltagit i Solen Akt kan man inte komma in före det här. Under cocktail tillfället har man möjlighet till fördrink och att mingla med andra gäster.  

Middag  

Tillställningen börjar med att fanorna bärs in och då skall alla stå upp. Då festens värdinna/värd sätter sig vid bordet får man sätta sig. När tal och utdelningar hålls samt då sångledaren har ordet är man tyst och visar respekt.  Man ska inte äta då någon talar eller när vi sjunger. 

Sångledaren har en mycket viktig roll på årsfesten. Det är sångledaren som bestämmer när det sjungs och vad som sjungs. Endast och enbart sångledaren har denna rätt. Under årsfesten tar man inte heller in ”feelis-bordet” eller ropar tempo, sångledarna har koll på festens framskridande. Det finns tillfällen då enstaka gäster kan börja på en sång, men aldrig utan sångledarens tillstånd. Sångblad kommer finnas och sångbok ska inte användas under middagen. 

Danser 

Efter middagen fortsätter festligheterna med salongdanser/akademiska danser. Vid bordsplatserna kommer det finnas dans kort där man kan fylla in vem man dansar med. Den första dansen rekommenderas dansas med bordsparet. 

Efterfest 

Efter att festligheterna tagit slut förlyttars festen till efterfestplatsen.  

Sillis 

Sillisen börjar dagen efter festen kl. 12. På sillisen finns ingen dresscode men halare och en rolig hatt rekommenderas. Ta med sångbok ifall du har en sådan.