Styrelse

Styrelse 2024

Hannah Åberg, Ordförande

Onni Purhonen, Vice ordförande

Eva Käki, Kassör

Fredrik Holländer, Sekreterare

Fanny Söderlund och Sandra Österbacka, Programchefer

Sigrid Staf, Köksmästare

Ellida Holmberg, Klubbhövding

 

Funktionärer:

Fanny Söderlund och Torgny Backman, årsfestmästare

Ivar Korsström, Proköksmästare

Onni Purhonen, Studieansvarig

Minea Andersson, Bibliotekarie

Ellida Holmberg, Gulis- och tutoransvarig

Hannah Åberg, Loimu-ansvarig

Ellida Holmberg, TvEX-ansvarig

Wilma Lindberg och Onni Purhonen, Miljöansvariga

Hannah Åberg och Eva Käki, Biosfären-ansvarig

Fanny Söderlund och Minea Andersson, Jämställdhetsansvariga

Hannah Åberg, Arbetslivsansvarig

Aino Peltola och Hannah Åberg, Alumnansvariga

Filippa Tallqvist, Hemsideansvarig

 

Direktkontakt styrelsen: svnk-s@helsinki.fi

Personlig kontakt: fornamn.efternamn@helsinki.fi