Styrelse

Styrelse 2023

Wilma Lindberg, Ordförande

Anna Vainio, Vice ordförande

Hannah Åberg, Kassör

Minea Andersson, Sekreterare

Onni Purhonen, Programchef

Ivar Korsström, Köksmästare

Eva Käki, Klubbhövding

Sofie Wallenius, Informatör

 

Funktionärer:

Ellinor Karls, Proköksmästare

Anna Vainio, Studieansvarig

Minea Andersson, Bibliotekarie

Eva Käki, Gulis- och tutoransvarig

Wilma Lindberg, Loimu-ansvarig

Eva Käki, TvEX-ansvarig

Wilma Lindberg, Miljöansvarig

Sofie Wallenius, Biosfären-ansvarig

Anna Vainio, Elsa Sundholm, Jämställdhetsansvariga

Elsa Österåker, Arbetslivsansvarig

Aino Peltola, Alumnansvarig 

Filippa Tallqvist, Hemsideansvarig

 

Direktkontakt styrelsen: svnk-s@helsinki.fi

Personlig kontakt: fornamn.efternamn@helsinki.fi