Aktuellt

Kära medlemmar och vänner!

I och med regeringens nya åtgärdspaket för hur spridningen av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 ska bromsas bekräftas det vi anat redan ett tag. Svenska Naturvetarklubbens styrelse meddelar härmed:

  • Allt inplanerat program för våren inhiberas. Om intresse finns, kan något program eventuellt ordnas online.
  • Detta betyder tyvärr att SvNK:s 100-årsfest, sillfrukosten och den därtill planerade årsfestveckan också inhiberas. Styrelsen och årsfestkommittén siktar på att ordna allt detta på hösten då situationen med coronaviruset lugnat sig. Vi håller er uppdaterade och meddelar då det klarnar.
  • Svenska Naturvetarklubbens alla månadsmöten och eventuella andra möten hålls på distans, dvs. online via exempelvis Skype eller Microsoft Teams. Det här klarnar småningom.
  • Klubbrummet (”Kertsin”) i Biocenter 3 i Vik används inte. För övrigt är universitetet också stängt.
  • SvNK:s WhatsApp-grupp får mycket gärna användas ännu mer än tidigare för att hålla kontakt med alla studiekompisar – att be om hjälp, att ge tips eller allmänt bara chatta för att upprätthålla kontakten är fullständigt tillåtet!

Vid frågor eller önskemål kan styrelsen kontaktas. Kontaktuppgifter hittas här. Vi hoppas alla tar hand om sig och håller sig friska!