Etusivu

Ympäristöhistoria-sivusto esittelee ympäristöpolitiikan, ympäristötutkimuksen ja ympäristötekniikan kehitystä kansainvälisellä, alueellisella (Itämeri), kansallisella (Suomi) ja paikallisella (Helsinki) tasolla. Tutkimusten aikajänne ulottuu 1800-luvulta viime vuosikymmeniin. Tutkimusteemoina ovat ihmisen ja luonnon vuorovaikutus kaupungissa, vesistöjen ja ympäristön muuttuminen sekä vesiensuojelun kehitys yhteiskunnan eri sektoreilla. Projekteihin on osallistunut opiskelijoita ja tutkijoita Suomen eri yliopistoista sekä Itämeren maiden korkeakouluista. Hankkeiden ideoijana ja johtajana on ollut dosentti Simo Laakkonen Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian laitokselta.

Julkaisuja

Sodan ekologia
Sodankäynnin ympäristöhistoriaa
(Ecology of war. Environmental history of modern warfare)
Toim. Simo Laakkonen & Timo Vuorisalo, SKS 2007, 775 s.
Kirjan esittely

 

 

 

 

 

Itämeri historian kaatopaikkana
Itämeren ympäristöhistoriaa
(Towards environmental history of the Baltic Sea)
Historiallinen Aikakauskirja 1/2007, 4-56.
Toim. Simo Laakkonen
An edited special issue in the Finnish Journal of History, in Finnish)
Sisältö

 

 

 

Special issue: Science and Governance of the Baltic Sea

Ambio 2-3/2007, pp. 117-286.
Eds. Aarnio, T., Johansson, S., Jormalainen, V., Kuparinen, J.,
Laakkonen, S., Wulff, F. & Kessler, E.
Link to the articles

 

 

 

Sivuston suunnittelusta vastaavat: Sari Laurila, Simo Laakkonen, Tarja Toikka (visuaalinen suunnittelu) ja Jere Majava (tekninen toteutus).