Muistitieto Helsinki

Kuva: HKM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo

Helsingin ympäristönsuojelu on tänä päivänä maailmanlaajuisestikin huippuluokkaa. Kaupungissa on paljon viheralueita. Jätevedet ja päästöt ilmaan puhdistetaan parhaan mahdollisen tekniikan avulla. Kaupunkilaiset osallistuvat monin tavoin oman elinympäristönsä käytön suunnitteluun.

Mutta millaista elämä oli aikaisemmin, kun ympäristönsuojelu ei ollut vielä saavuttanut nykyistä tasoaan?

Tavoitteena on koota tavallisten ihmisten omia kokemuksia ja muistikuvia siitä, kuinka lähiympäristömme on muuttunut.

Millainen Helsinki oli ennen asua ja elää?

Millaista oli arki aikana jolloin kaatopaikat, viemärit, lika ja savukaasut olivat osa arkea?

Mistä löytyivät ennen mansikkapaikat ja seikkailumaastot?

Oliko kaupungissa luontoa kivikaupungin vastapainoksi?

Jos olet halukas kertomaan ympäristömuistosi, kysymyksiä ja aiheita avuksi.

Lisätietoja Simo Laakkoselta, simo.laakkonen(at)helsinki.fi.

Muistitietoa elämästä Helsingissä on kerätty Helsingin kaupungin toimesta ja Helsingin ympäristöhistoria -projekti järjesti muistitiedon keruukampanjan 1990-luvulla.

Näiden muistitietoaineistojen pohjalta on kirjoitettu seuraavat artikkelit:

Simo Laakkonen, Jorma Kivistö: Näkymätön kaupunki. Hajujen historiaa muistojen kuvaamana, teoksessa Simo Laakkonen, Sari Laurila, Pekka Kansanen, Harry Schulman (toim.), Näkökulmia Helsingin ympäristöhistoriaan, Kaupunki ja sen ympäristö 1800- ja 1900-luvulla. Edita/Helsingin kaupungin tietokeskus 2001, 152-163.

Simo Laakkonen, Jorma Kivistö: Kaatopaikan Helmi: avaus helsinkiläisten lasten ympäristöhistoriaan. Kirjassa: Hannikainen, Matti & Salasuo, Mikko (toim.), Elämän muotoja. Kertomuksia yksilöistä ja yhteiskunnasta. Koala-Kustannus, Rauma 2001, 21-43.

Irene Roivainen: Metsäiseen kalliomaastoon 10.000 asukkaan kaupunki – luonto helsinkiläisten lähiökuvauksissa.Teoksessa Simo Laakkonen, Sari Laurila, Pekka Kansanen, Harry Schulman (toim.), Näkökulmia Helsingin ympäristöhistoriaan, Kaupunki ja sen ympäristö 1800- ja 1900-luvulla. Edita/Helsingin kaupungin tietokeskus 2001, 138-151.