Poikkileikkaukset

Sivusto kertoo miten kaupungissa elettiin 1850, 1900 ja 1950-luvuilla, kun vesi oli haettava yleisestä kaivosta, kun vesiklosetit otettiin käyttöön tai silloin kun kaupungissa liikkuivat johdinautot. Pysyvänä tarkastelukohteena on kruununhakalainen kotitalous ja vaihtuvana osana on kaupungin laita, joka on ollut köyhemmän kansanosan asuinaluetta. Varakkaamman väen ja laitakaupungilla elävien työläisten arjen ja vapaa-ajan ympäristö ovat hyvin erilaisia.
Entä 2000-luvulla. Missä on nykyään kaupungin laita? Onko elämä erilaista 2000-luvun Kruununhaassa tai uusilla asuinalueilla, miten tilanne on muuttunut 1950-luvusta? Millainen on tulevaisuuden kaupunki 2050?

1850
1900
1950
2000
2050
Kysymyksiä ja kurssitöiden aiheita

Artikkeleissa ei ole lähdeviitteitä. Linkki lähdekirjallisuuteen. Esityksen kuvat ovat Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkistosta, jolle kiitos kuvien käyttöoikeudesta. Linkki kuvalistaan.

Helsingin ympäristöhistoria -tekijätiimiin kuuluvat: Sari Laurila, Simo Laakkonen ja Matti Parkko. Sivustolla käytettyjen kuvien julkaisuoikeus on saatu Helsingin kaupunginmuseosta.