Poikkileikkaukset 1850: Arjen ympäristö jätehuolto

Jätehuollosta kaupungissa

Perinteisesti kaupungissa tontinomistajat oli velvoitettu huolehtimaan tonttinsa ja katuosuutensa puhtaanapidosta, usein sakon uhalla. Myös sadevesi piti johtaa pois tontilta ja kadulta sekä luoda lumet talvisin.

Puutalokaupungissa asuintontit ovat suuria ja vehreitä. Pihoilla on asuinrakennusten lisäksi talousrakennuksia, liitereitä, talleja ja käymälöitä. Pihan perältä löytyy tunkio, jonne kootaan kotitalousen jätteet. Käymäläjätteet ovat makkikuopissa. Jätteitä kuljetaan peltopalstoille ja kaatopaikoille hevoskärryillä. Kaduille putoavat jätteet saavat aikaan valituksia. Lisäksi usein hevoskuorma kipataan lähimmälle tyhjälle tontille, sopivaan paikkaan.

Helsingin keskusta-alue on jo tiivistynyt ja Kruununhaan alue on alkanut käydä ahtaaksi, joten asutus on alkanut levitä Ullanlinnan ja Punavuoren kaupunginosiin päin. Luonnonoloiltaan parhaimmat paikat rakennetaan ensin ja tonttien väliin jää usein rakentamattomia ja hoitamattomia tontteja, joita aletaan käyttää vanhan tavan mukaan kaatopaikkoina. Moisesta yritetään päästä eroon perustamalla virallisia kaatopaikkoja Kamppiin ja Vallilaan.

Nämä asutuksen lähellä sijaitsevat kaatopaikat aikaansaavat myös valituksia. Mm Kampimalmin kaatopaikalle viedään makkijätteitä, jotka valuvat ympäristöön levittäen vastenmielistä hajua. Vallilan kaatopaikkaa taas pidetään liian kaukaisena, joten kuormat kipataankin matkan varrelle, mikä aiheuttaa valituksia. Kaatopaikka siirretäänkin lähemmäksi kaupunkia.

Kulkutaudit ja kehno jätehuolto kulkevat käsi kädessä. Helsinkiä koettelevat kolera ja lavantautiepidemiat. Kaupunki yrittää taistella tauteja vastaan käyttämällä puhtaanapidossa runsaasti turvepehkua, kalkkia ja lysoolia. Sakkojen uhalla on jätteet kuljetettava täytettäville paikoille, kuten aluksi Kluuvinlahdelle. Hirvittävä löyhkä kuitenkin lopettaa merenlahtien käyttämisen kaatopaikkoina. Toisaalta kieltoja rikotaan ja maistraatin pystyttämiä kieltokylttejä kaadetaan kumoon. Vasta 1870-luvulla jätehuolto alkaa parantua. Rakennusjärjestys velvoittaa talonomistajia rakentamaan tontilleen suljetun makkikuopan. Poliisijärjestys velvoittaa kuljettamaan jätteet öisin suljetuissa astioissa kaatopaikoille.