Poikkileikkaukset 1850 terveys

Terveys – ajankohtainen puheenaihe

Terveys on kaikkia kiinnostava puheenaihe Helsingissä, sillä vakavat sairaudet ja kuolema ovat osa helsinkiläisten jokapäiväistä elämää. Kuolema kohdistuu kaikenikäisiin: noin puolet vainajista ovat alle 10-vuotiaita, jotka useimmiten menehtyivät puuttellisen hygienian aiheuttamiin ripuliin ja kulkutauteihin. Merkittävin syy myös varakkaiden ja valistuneiden helsinkiläisperheiden jatkuvaan sairasteluun löytyy Helsingin likaisesta juomavedestä. Kun kantakaupungin viemäri- ja vesijohtoverkostoa parannetaan 1870-luvulta alkaen, tulee tartuntatautien sosiaalinen valikoivuus selkeämmin esille. Aikuiset kuolevat tyypillisesti keuhkotautiin tai kulkutaudin kouriin. Helsingin imeväiskuolleisuus on 1800-luvulla reilusti yli 200 promillen.

Helsingin talvien pureva meri-ilma ja siitä johtuvat vilustumiset aiheuttavat jatkuvia terveydellisiä ongelmia. Myös erilaiset keuhkotaudit, pahimpana keuhkotuberkuloosi, piinaavat myös aikuisväkeä. Helsingin ilmastoa pelätään terveydelle vaarallisena. Ajoittain kolera- ja lavantautiepidemiat vievät ihmisiä hautaan ja taudinpelko aiheuttaa huhuja ja pelkoja. Kaupunkia toistuvasti koetelleet kulkutautiepidemiat eristävät perheitä toisistaan ja muusta maailmasta. Seuraelämä hiljenee ja ulkona liikutaan vain pakollisista syistä. Helsingin varsinaiset koleraepidemiat saadaan kuriin 1870-luvulla.

Vesi- ja viemärivesiverkoston puuttuessa myös säätyläisperheet kärsivät tartutatautien vaarasta. Epähygienisisitä oloista leviävät taudit kuten lavantauti ja punatauti kohtaavat harvemmin säätyläisperheitä kuin niitä, jotka eivät voi millään tavalla valikoida juomavettään tai asumisolojaan. Silti Kruunhaassakin porvariskodin pihakaivo saattaa sijaita aivan ulkokäymälän vieressä. Likaantunut vesi aiheuttaa monia tauteja. Kaupunkia koettelevat monet kulkutautiepidemiat ja varsinkin saastuneen veden välityksellä leviävät taudit ovat pelättyjä vieraita. Vuonna 1853 koleraan kuolee yli 600 helsinkiläistä. Usein taudit leviävät vain ämpärin kantaman päähän saastuneesta kaivosta. Vatsataudit ovat yleisiä; maha-suolistosairaus on yleisin pikkulasten kuolinsyy.