Poikkileikkaukset 1900: Arjen ympäristö

Kaupunkiliikenne

Hevosraitiovaunu Aleksanterinkadulla, K. E. Ståhlberg n. 1900Julkinen liikenne alkaa vuonna 1888, kun ensimmäiset hevosvetoiset raitiovaunut alkavat liikennöidä kahdella eri linjalla, mutta aluksi ne ovat yksiraiteiset. Sähköraitiovaunut otetaan käyttöön vuonna 1900 ja vuosittain Helsingissä tehdään 2 miljoonaa matkaa julkisella liikenteellä. Aikataulut ohitukseineen ovat tarkkat ja matkanteko on usein hidasta, kun täytyy odottaa toisesta suunnasta tulevaa vaunua. Tärkein kulkupeli kaupungissa on edelleen vossikka, joita on kaupungissa 500 ja lisäksi 300 hevosrattaat tavaran kuljetusta varten.
Kuva: Hevosraitiovaunu Aleksanterinkadulla, K. E. StÅhlberg n. 1900. HKM.

Helsingin akupungin puhtaanapitolaitoksen kasteluvaunut Puistokadulla, 1910-luku. HKM.Kaupungissa katujen kuntoon kiinnitetään yhä enemmän huomioita. Keskustan katuja on kivetty ja niitä puhdistetaan säännöllisesti. Toisaalta asutuksen leviäminen keskustan ulkopuolisille alueille, lisää ajoneuvoliikennettä. Itäisellä Viertotiellä puita kaadetaan kadun leventämiseksi ja mutkia suoristetaan. Puhtaanapitolaitoksen hevosvaunut kastelevat pölyäviä, monilta osin vielä kiveämättömiä katuja.Sateella kärryt juuttuvat liejuun. Uusi kivinen Pitkäsilta rakennetaan puisen sillan tilalle. Tavallinen työkansa kulki jalan pitkätkin työmatkat. Varakkaampi väki kulkee raitiovaunuilla. Kuva: Helsingin kaupungin puhtaanapitolaitoksen kasteluvaunut Puistokadulla, 1910-luku. HKM.

Kaupungista toiseen

Nainen Eläintarhassa rautatien viereisellä tiellä, 1900-luvun alku. HKMHelsinki on tärkeä tuonti- ja vientikeskus ja lisäksi matkustajaliikenne on vilkasta. Rautatiet yhdistävät Helsingin maan uurimpiin kaupunkeihin ja Pietariin. Satamarata puolestaan liittää laivaliikenteen raideliikenteeseen. Junat tuovat sisämaasta puuta ja paperia ja vievät koneita, viljaa ja sokeria. Helsingissä kulutetaan yhä kasvava määrä raaka-aineita ja energiaa, joten meri- ja raideliikenne ovat kaupungin toiminnan elinehto. Höyrylaivojen määrä ja koko kasvaa ja yhteensä 100 laivaa liikennöi kaupunkiin. Talvisin satamat hiljenevät, sillä kaupungissa ei ole omaa jäänmurtajaa.
Kuva: Nainen Eläintarhassa rautatien viereisellä tiellä, 1900-luvun alku. HKM