Projektit Itämeri

Itämeren kaupunkien ympäristöhistoria

The Sea & the Cities

The Sea and the Cities: pollution and protection of urban sea areas in the Baltic Rim in 1890-1990 -projektin tutkimuskohteina ovat kaupunkien ympäristöpolitiikka ympäristön tila ja ympäristötekniikan historia. Tutkimuskohteina ovat Pietari, Tallinna, Riika, Vilna, Gdansk, Kiel, Lyypekki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma ja Helsinki; toteuttajina ovat paikalliset korkeakoulut. Tutkimusohjelmaa koordinoi VTM Simo Laakkonen yhteiskuntahistorian laitokselta (talous- ja sosiaalihistoria). Helsingissä projektiin on osallistunut tutkijoita ja opiskelijoita Helsingin yliopiston eri tiedekunnista, Teknillisestä korkeakoulusta ja Taideteollisesta korkeakoulusta. Lisäksi ohjelmassa voidaan hyödynnetään Suomen vesihistoria -tutkimusprojektin tuloksia Tampereen, Turun, Jyväskylän, Rauman, Pietarsaaren, Lahden ja Vaasan ympäristöhistoriasta. Projektin kotisivut

Itämeren ympäristöhistoria

Itämeri on kansoja yhdistävä tekijä Pohjois-Euroopassa: sen valuma-alueella asuu 90 miljoonaa ihmistä. Itämerta voidaan pitää maailman tutkituimpana, saastuneimpana ja suojelluimpana merenä. Herkän sisämeren pilaantumisen ja suojelun vaiheet on kuitenkin kartoittamatta. Itämeren ympäristöhistorian projekti keskittyy Itämeren tutkimuksen kehitykseen Suomessa sekä erityisesti toisen maailmansodan vaikutuksiin Itämeren alueella. Sodan jälkeen Itämeren alue jaettiin poliittisesti ja taloudellisesti kahtia.
Projektin kotisivut

Projektin päätulokset julkaistiin vuonna 2007 maamme historiatutkimuksen pääjulkaisusarjassa (Historiallinen Aikakauskirja) Itämeri-teemanumerona sekä Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian monitieteisessä ympäristöalan julkaisusarjassa (AMBIO), joka on pohjoismaiden laajimmalle leviävä tieteellinen julkaisusarja (www.kva.se).