Julkaisut Suomi

Sodan ekologia – sodankäynnin ympäristöhistoriaa

Simo Laakkonen & Timo Vuorisalo (toim.), Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Tampere 2007.

Kirjassa kerrotaan miten maailmansodat vaikuttivat rintamien ohella Suomessakin syvällisesti luonnonsuojelualueisiin ja -liikkeisiin, kaupunkiympäristöön ja ympäristönsuojelun yleiseen kehitykseen. Suomen ohella kirja esittelee vahvoin tapaustutkimuksin maailmansotien ja kylmän sodan ympäristöseurauksia Yhdysvalloissa, Japanissa, natsi-Saksassa ja Neuvostoliitossa sekä Itämeren alueella. Viimeaikaista kehitystä tarkastellaan kehitysmaiden näkökulmasta Afrikassa ja Oseaniassa. Linkki kirjan esittelyyn.

 

 Harmaat aallot – ympäristönsuojelun tulo Suomeen

Simo Laakkonen, Sari Laurila, Marjatta Rahikainen (toim.), Suomen Historiallinen Seura, Vammala 1999.

Harmaat aallot on uusi urbaani selitysmalli ympäristönsuojelun kehitykselle maassamme. Vallitsevan käsityksen mukaan ympäristönsuojelu alkoi vasta 1960-luvulla, kun valtio ja perinteinen luonnonsuojeluliike alkoivat vähitellen huomioida myös ihmisen elinympäristön muutoksia. Tämä selitysmalli on kuitenkin unohtanut ottaa huomioon valtiovallan ja ruohonjuuritason välissä olevat toimijat, joissa kansalaisyhteiskunta ja julkinen valta ovat pitkään tehneet yhdessä työtä ympäristönsuojelun hyväksi – kaupungit. Tutkimuksemme osoittaa empiirisin tapaustutkimuksin, että ympäristönsuojelu alkoi kehittyä Suomessa kaupunkien itsenäisen, autonomisen vesiensuojelupolitiikan tuloksena jo 1900-luvun alussa – yli puoli vuosisataa aikaisemmin kuin mitä aiemmin on esitetty.

Kirja perustuu ensimmäiseen systemaattiseen selvitykseen kaupunkiemme 1900-luvun ympäristöpolitiikasta ja sen historiallisesta dynamiikasta. Kirja esittelee kansallisten muutosten lisäksi kahdeksan kaupungin tapaustutkimusten tulokset. Vastaavaa kahdeksan kaupungin ympäristöpolitiikan vertailevaa tutkimusta ei tiettävästi ole muualla tehty. Linkki kirjan artikkeleihin.