Halkoskandaalista öljykriisiin – vuosisata energiahistoriaa

Timo Mattila: Halkoskandaalista öljykriisiin vuosisata energiahistoriaa. Kirjassa: Simo Laakkonen, Sari Laurila, Pekka Kansanen, Harry Schulman (toim.), Näkökulmia Helsingin ympäristöhistoriaan, Kaupunki ja sen ympäristö 1800- ja 1900-luvulla. Edita/Helsingin kaupungin tietokeskus 2001: 64-75.

(lyhennelmä artikkelista)

Helsinki on muuttunut viimeisen sadanviidenkymmenen vuoden aikana pikkukaupungista moderniksi suurkaupungiksi. Kaupungin energiahuolto ollut tässä muutoksessa keskeisessä roolissa. Energiahuollon ja siihen liittyvän logistiikan kehittyminen on toisaalta ollut kasvun edellytys, toisaalta kasvu on pakottanut kehittämään sitä. Luonnollista on se, että tämä muutos on näkynyt voimakkaasti myös kaupunkilaisten arkielämässä. Nykyään lämpö hii-pii helsinkiläisten taloihin huomaamatta ja vaivattomasti kaukolämpöputkia pitkin. Sata vuotta sitten tilanne oli toinen