Helsingin ympäristöhistoria -muistitiedonkeruu

Helsingin ympäristönsuojelu on tänä päivänä maailmanlaajuisestikin huippuluokkaa. Kaupungissa on paljon viheralueita. Jätevedet ja päästöt ilmaan puhdistetaan parhaan mahdollisen tekniikan avulla. Kaupunkilaiset osallistuvat monin tavoin oman elinympäristönsä käytön suunnitteluun. Mutta millaista elämä oli aikaisemmin, kun ympäristönsuojelu ei ollut vielä saavuttanut nykyistä tasoaan? Tavoitteena on koota tavallisten ihmisten omia kokemuksia siitä, kuinka lähin elinympäristö on muuttunut aikana. Minkälainen oli kaupunki, jossa puhdistamattomat asutuksen ja teollisuuden laskettiin lähirannoille, teollisuus savutti keskustassa ja hoitamattomat kaatopaikat sijaitsivat asutuksen läheisyydessä? Mistä löytyivät mansikkapaikat ja seikkailumaastot?

LUONTO: Kuinka kotiseutusi luonto ja metsät ovat muuttuneet? Mitä luonnonsuojeluliikkeitä on kaupunginosassasi toimi? Osallistuitko toimintaan? Kerro mietteistäsi Luontomuistelu-sivulla.

VESI: Minkälaisia vesiongelmia oli ennen vesi- ja viemäriverkkoa? Koska ja missä huomasitte ensimmäisen kerran merkkejä Mätäjoen, Vantaanjoen tai rantavesien likaantumisesta? Missä kunnossa ojat ja purot olivat? Muistatko jätevedenpuhdistamoihin liittyviä kamppailuja? Vesimuistelu-sivulle

ILMA: Missä tehtaiden tai muiden laitosten savut, noki tai haju ovat aiheuttaneet ongelmia Helsingin alueella? Tuliko noki sisään asuntoihin? Mustuivatko lakanat pyykkinarulla ulkona? Onnistuttiinko piippujen pidennyksellä, nuohouksella tai lämpötekniikan avulla vähentämään haittoja? Ilmamuistelu-sivulle

JÄTTEET: Miten jätehuolto tomi ennen YTV-aikaa? Minne roskat ja jätteet vietiin keskustassa ja esikaupungeissa? Onko muistikuvia rotista tai syöpäläisistä? Kuinka laajalla alueella suurten kaatopaikkojen haitat tuntuivat? Mitä haittaa aiheutui roskanpolttouuneista? Jätemuistelu-sivulle

YMPÄRISTÖONGELMAT VS MUUT ONGELMAT: Koska olette kokeneet Suomen suuren murroksen odotamme myös arviotanne siitä, mikä oli ympäristön ja suojelun asema suhteessa sosiaalisiin ongelmiin. Tuntuivatko ympäristöongelmat toisarvoisilta ennen? Milloin niihin ryhdyttiin kiinnittämään huomiota? ‘Yhteiskunta ja ympäristö sivulle

VALOKUVAT: Onko teillä kuvia Helsingin ympäristöstä esimerkiksi seuraavista aiheista: rannat, purot, lammet, ulkoilu, retkeily, piknikit, uinti, pihapiirit, lähitienoot, kalliot, jätehuolto yleensä, jätevedenpuhdistamot; savu, noki, piiput, nuohous.
Ota yhteyttä: Simo Laakkonen, puh. 09-191 249 52, simo.laakkonen(at)helsinki.fi