Kompostoida vaiko polttaa?

Henry NygÅrd: Kompostoida vaiko polttaa? Keskustelu jätteen käsittelyvaihtoehdoista 1950-luvun Helsingissä. Kirjassa Lakkonen ym (toim.) Näkökulmia Helsingin ympäristöhistoriaan, Kaupunki ja sen ympäristö 1800- ja 1900-luvulla. Edita/Helsingin kaupungin tietokeskus 2001: 90-101.

(lyhennelmä artikkelista)

Helsingin alati kasvavat jätevuoret ovat olleet pitkäaikainen haaste kaupungin hallinnolle, jonka tehtävänä on ollut järjestää jätteen käsittely ja loppusijoitus parhaalla mahdollisella tavalla. Kuvaillessaan Helsingin tulevaisuuden jätehuoltoa vuonna 1930 puhtaanapitopäällikkö Einar Rosenbröijer ounasteli, että jätteen loppukäsittelyn tulevaisuuden vaihtoehtona tulisivat olemaan kaatopaikat ja jätteenpolttolaitokset yhdessä.

Muutaman vuoden kuluttua kaupunginhallitus ehdottikin, että kaksi aluetta varattaisiin