Poikkileikkaukset: kurssityöaiheita

KOTITALOUS: Miten helsinkiläinen perhe on muuttunut ajan kuluessa? Miten helsinkiläisen lapsen maailma on mullistunut? Kuinka asumistaso on kehittynyt esiteollisesta ajasta tähän päivään? Miten kotitalouden varustus on runsastunut elintason kohotessa?

TERVEYS: Kullakin ajanjaksolla on omat elintasosairautensa. Mihin sairauksiin ihmiset kuolivat? Mikä oli merkittävin kuolinsyy ja miksi? Mitä keinoja esitettiin tilanteen parantamiseksi?

VESIHUOLTO: Miten kaupungin vesihuolto oli hoidettu? Mitä ongelmia esiintyi ja miksi? Millä tavoin ongelmat poistuivat? Esitä esimerkkejä.

JÄTEHUOLTO: Mitä jätteitä syntyi kotitalouksissa ja miten niitä käsiteltiin kotona, pihapiirissä ja kaupungissa? Hyvät ja huonot puolet? Mitä ongelmia jätteiden käsittelystä aiheutui? Esimerkkejä, tapauksia.

ENERGIA: Miten kotitalouden lämmitys on muuttunut Helsingin modernisoituessa? Miten kotona energiaa käytettiin ja mihin? Mitä muistoja ja kokemuksia “Halko-Helsinkiin” liittyi? Miten sähkö muutti urbaania elämäntapaa?

LIIKENNE: Liikenne on siirtynyt kengistä pyörille. Mitä haittoja liikenteestä aiemmin oli? MIten autoliikenne muutti katuja? Kuinka suuri alue Helsingistä on autoistumisen myötä varattu parkkipaikoiksi? Miten erilaisiin liikenteen aiheuttamiin haittoihin reagoitiin?

VAPAA-AIKA: Missä ja miten vapaa-aikaa vietettiin? Miten kulttuurin ja ympäristön muutokset vaikuttivat vapaa-ajan viettoon? Ulkoilun ja urheilun merkityksen muuttuminen 1900-luvulla. Mikä merkitys virkistyksellä on ollut eri aikoina? Miten helsinkiläisten “mansikkapaikat” ovat muuttuneet maantieteellisesti?

ARJEN YMPÄRISTÖ: Miten kaupunkilaisen pihapiiri on muuttunut? Miten pihanäkymä, pihan kalustus ja käyttö on muuttunut ajan myötä? Mikä on sinulle tärkeää omassa arkiympäristössäsi? Kerro pienistäkin mutta tärkeistä asioista.

NÄKYMÄTÖN KAUPUNKI: Mitkä hajut ja tuoksut ovat kadonneet kaupungista? Minkälainen hajumaailma on tullut niiden tilalle? Minkälainen äänimaailma vallitsi teollisessa Helsingissä? Mitkä herättävät sinussa haju- tai äänimuistoja?

YMPÄRISTÖ: Miten kaupungin ilmasto on muuttunut eri sukupolvien aikana? Miten he ovat kokeneet muutoksen omassa elämässään? Miten vuodenajat ovat muuttuneet kaupungissa? Miten vuodenaikoihin liittyviä arjen toimintoja – leikit, harrastukset, vaatteet, urheilu – on jouduttu tai pystytty kapungissa ja senlähiympäristössä muuttamaan?

MUISTITIETO: Lähelläsi olevat vanhemmat ihmiset ovat paikkallishistorian asiantuntijoita, koska he ovat eläneet ja kokeneet lähihistorian. Eri sukupolvilla on oma erilainen Helsinkinsä hyvine ja huonoine puolineen. Toteuta oma pienimuotoinen muistitietokysely haastattelemalla vanhempia kaupunkilaisia jostain lähiympäristöösi liittyvästä aiheesta. Ohessa ehdotus muistitietokyselyn kysymyksiksi.

Tietoa Helsingistä