Esillä medioissa / Media coverage

Markus-Venäläinen, Kristel 2022. Kunstisuhtlus üle mere. Sirp 25.11.2022.


Tutkijat arvostelevat Kansallismuseon uutta perusnäyttelyä esineisiin liittyvän tutkimuksen sivuuttamisesta

Kuva Hufvudstadsbladet-sanomalehden aukeamasta

Otteita haastattelusta: ”Problemet handlar inte om vilka objekt som valts ut och ställts fram, utan om hur de ramats in och presenterats, vilken typ av expertis som anlitats, på vilket sätt humanistisk forskning populariserats samt museibesökarnas rätt att ta del av uppdaterad information. När texterna intill föremålen förenklats och banaliserats, har detaljer och kontext fått ge vika.”

”Räsänen och Vuola frågar sig om en del av föremålen valts ut helt enkelt för att de sett trevliga ut, eller för att illustrera den berättelse som utställningsmakarna velat föra fram. Samtidigt har man i så fall slagit dövörat till för berättelserna som själva föremålen kunde ha förmedlat.”

”– Man förefaller inte förstå vilken kraft som finns i föremålen, hur mycket de kan berätta om växelverkan och relationer mellan människor och kulturer vid olika tidpunkter, säger Räsänen.
Att utställningen upprepar uppfattningar som av forskningen kullkastats för flera decennier sedan uppfattas som ett stort problem.
– Det är som om museet har vänt vetenskapen ryggen och ignorerar den forskning som bedrivits kring objekten, säger Vuola.”


Elina Räsänen, haastattelut Kidutetut neitsyet -podcastissa heinäkuussa 2021.Katri Vuola osallistui Hollolan kirkon keskiaikaisesta Neitsyt Maria ja lapsi -veistoksesta käytyyn keskusteluun Seutu4-lehdessä tammikuussa 2021.