Toimintaa / Activities

2024

Dies Medievales-konferenssi, Helsinki 7.–9.3.2024

Glossa Ry:n myöntämä Valoisa keskiaika -kunniamaininta dos. Elina Räsäselle

Kuva: Saila Leskinen

Elina Räsänen: Keynote-esitelmä: Iconoclash or constant transformations: afterlives of late-medieval sculptures
Sofia Lahti: Keskiajan kadonneet kuvat ruotsalaisissa ja suomalaisissa tekstilähteissä

2023

Elina Räsänen, esitelmä “Polychrome sculpture of Job and its “home”, the parish church of Helsinge”, konferenssissa Michel Sittow in the North? Artistic contacts in the late medieval Baltic Sea region, Nigulisten museo (Tallinna, Viro) 3.11.2023.


Pyhä Birgitta -seminaari Turun tuomiokirkossa 6.10.2023
Elina Räsänen: Esineiden pitkä elämä. Pyhää Birgittaa kuvaavat moniväriset puuveistokset Suomessa
Sofia Lahti: Pyhän Birgitan reliikkejä Turussa ja Naantalissa


Suomen Museo – Finskt Museum 2022 teemanumeron Fragmentaarisuus ja muodonmuutokset julkistustilaisuus, Koneen säätiön Kamari, Helsinki, 8.6.2023.

Teemanumeron vieraileva päätoimittaja Elina Räsänen. (Kuva: Saila Leskinen)


Vierailuluennot Helsingin avoimessa yliopistossa (Kolonialismia, hurskautta ja yltäkylläisyyttä -kurssi), kesä 2023.
Elina Räsänen: Johdatusta 1600-luvun taiteeseen Euroopassa
Saila Leskinen (kurssin toinen vastuuopettaja):

  • Soli Deo Gloria – Kirkkotila, kirkollinen esineistö ja luterilainen ortodoksia Suomessa
  • Hodie Mihi Cras Tibi – Kuolemaan liittyvä esineistö Suomessa
  • Einige Meister von Reval – virolaisten työpajojen töitä Suomessa


Kuvakalske-tutkimushanke järjesti toukokuussa 2023 kurssin nimeltä Ikonoklasmi, fragmentaarisuus ja esineiden muodonmuutokset II. Kurssi oli osa Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman (KUKA) sekä Kulttuuriperinnön maisteriohjelman (KUMA) opetusta Helsingin yliopistossa, ja se järjestettiin suunnilleen samansisältöisenä syksyllä 2021. Intensiivikurssin päämäärä oli saattaa opiskelijat pohtimaan kuvainraaston ja kuvakalskeen erilaisia muotoja ja teoreettisia taustoja. Kurssi liikkui globaalin materiaalisen kulttuurin ja taidehistorian tutkimuksen parissa ja analysoitavat esineet olivat niin Euroopasta, muinaisesta Lähi-Idästä kuin Etelä-Amerikasta. Kurssiin kuului tutustuminen arkeologian laboratorioon sekä Espoon alunperin keskiaikaiseen kirkkoon.

Opettajina toimivat Elina Räsänen (joka myös toimi kurssin koordinaattorina), Janika Aho, Antti Korpisaari, Sofia Lahti, Saila Leskinen, Elisabeth Holmqvist-Sipilä, Samuel Reinikainen, Joanna Veinio ja Katri Vuola.


Vierailuluennot Helsingin avoimessa yliopistossa (Tuhon voimat -kurssi), huhtikuu 2023.
Elina Räsänen: Uudistusten tuhot keskiajan kuvissa ja esineissä
Sofia Lahti: Tuhoutuvat ja pelastuvat valokuvat
Saila Leskinen (kurssin vastuuopettaja): Mistä nämä tulivat? Kaksi rekonstruoitua tapausta Siuntion kirkosta


Elina Räsänen ja Sofia Lahti, esitelmät symposiumissa New perspectives on St Birgitta and the Birgittine movement in medieval Finland and beyond: materiality, senses, and emotions 30.–31.3.2023, Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (University of Turku) & Åbo Akademi University.

Elina Räsänen: ”Pyhä Prikitta, Briitta Kurki, and the remaining medieval wood sculptures. Reshaping and stirring the memory of St Birgitta in Finland”
Sofia Lahti: ”Four ostrich eggs and other reliquaries in Naantali: Lost treasures in a Birgittine context”


Esitelmät, The 3rd International Artefacta Conference: Agency, Turku, 16.-17.2.2023.

Sofia Lahti: Agencies of reliquaries: Mediating more than fragments
Saila Leskinen: Death, objects and agency in Early Modern Finland
Suvi Toivanen: Kozelštšanin Jumalanäidin ikonin toimijuus

2022

Seminaari: Üle mere – Yli meren yhteistyössä Michel Sittow in the North? -hankkeen kanssa, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 14.10.2022.


Saila Leskinen, esitelmä ”Soli Deo Gloria – Pitkä reformaatio ja 1600-luku kirkkotaiteessa.” Helsingan keskiaikapäivä, Pyhän Laurin kirkko, Vantaa 13.8.2022.


Sofia Lahti, esitelmä ”Fragments of Lived Religion: Mapping Saints and Tracking Iconoclash”. Kollokvio Landscapes of devotion – new approaches to the study of saints, materiality and religion, Turun yliopisto 9.6.2022.


Saila Leskinen, esitelmä ”’Måladt är af Anno 1633’ – Siuntion alttarilaitteen jäljillä.” 1500- ja 1600-lukujen tutkimuspäivät, Tampere 28.4.2022.Dies Medievales -konferenssi, Turku 10.–12.3.2022

Kuvakalske-hanke järjesti kaksi sessiota:

Fragmentoituneet muistot – keskiajan kuvakulttuurin lähteillä I: kuvat muistin ja kokemuksen rakentajina (moderaattori Elina Räsänen)

  • Leena Valkeapää: Komeroihin unohtuneet? Keskiaikaisen esineistön etsiminen ja löytäminen Suomen Muinaismuistoyhdistyksen taidehistoriallisilla tutkimusretkillä 1871–1902
  • Vilma Mättö, Turun yliopisto: Taivassalon kirkon kuvaohjelma ja tulkinnan haasteet
  • Katri Vuola, Helsingin yliopisto: Kristuksen kärsimyksen muistaminen – ja peittäminen. Marttilan kirkon keskiaikaisen krusifiksin väritys fragmenttina

Fragmentoituneet muistot – keskiajan kuvakulttuurin lähteillä II: muutokset ja valikoitu muistaminen (moderaattori Leena Valkeapää)

  • Saila Leskinen, Helsingin yliopisto: Väärin muistettu? Siuntion barokkiveistokset keskiajan kuvana
  • Sofia Lahti, Helsingin yliopisto: Siirretyt, piilotetut ja unohdetut: relikvaarioiden selviytymistarinat keskiajan jälkeen
  • Joanna Veinio, Helsingin yliopisto: Keskiajan lasimaalausvaakunat muistamisen keinona

2021

Kuvakalske-tutkimushanke järjesti syksyllä 2021 kurssin nimeltä Ikonoklasmi, fragmentaarisuus ja esineiden muodonmuutokset. Kurssi oli osa Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman (KUKA) sekä Kulttuuriperinnön maisteriohjelman (KUMA) opetusta Helsingin yliopistossa. Harjoituskurssin päämäärä oli saattaa opiskelijat pohtimaan kuvainraaston ja kuvakalskeen erilaisia muotoja ja teoreettisia taustoja. Kurssi liikkui globaalin materiaalisen kulttuurin ja taidehistorian tutkimuksen parissa ja analysoitavat esineet olivat niin Euroopasta kuin Etelä-Amerikasta.

Opettajina toimivat Elina Räsänen (joka myös toimi kurssin koordinaattorina), Sofia Lahti, Antti Korpisaari, Saila Leskinen ja Katri Vuola. Elisabeth Holmqvist-Sipilä esitteli arkeologian oppiaineen laboratoriota ja kertoi tutkimuksestaan materiaalitutkimuksen parissa.

Kurssin suoritti 28 opiskelijaa, joista suurin osa oli taidehistorian pääaineopiskelijoita. Opiskelijat kirjoittivat ryhmätyönä blogikirjoituksen. Nämä kaikki seitsemän kirjoitusta julkaistiin Kuvakalske-blogissa loppuvuonna 2021.

Ikonoklasmi-kurssin opiskelijat perehtyivät Elina Räsäsen johdolla Suomen kansallismuseon keskiajan esineisiin ja niiden fragmentaarisuuteen sekä pohtivat taidehistorian merkitystä museonäyttelyiden rakentamisessa 29.9.2021. Kuva: Saila Leskinen.


Sofia Lahti, esitelmä ”Fragments of Lived Religion” RelicS 2021 -konferenssissa, Porto, Portugali 24.11.2021


Elina Räsänen ja Saila Leskinen, marraskuu 2021. Vierailuluennot Helsingin avoimessa yliopistossa (Tuhon voimat -kurssi):
Elina Räsänen: Uudistusten tuhot keskiajan kuvissa ja esineissä ja Saila Leskinen (kurssin vastuuopettaja): Siuntion alttarilaite 2D: historiallinen mahdollisuus


Elina Räsänen osallistui Tutkimaton tieto -verkkokeskusteluun 11.10.2021 Museoviraston kutsumana. Kansallismuseossa järjestetty tilaisuus oli osa Museoalan teemapäivien ohjelmaa.

Paneelikeskustelua moderoi Museoviraston pääjohtaja Tiina Merisalo. Mukana Elinan kanssa keskustelemassa olivat Marko Hyvärinen (Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus), Kirsi Ojala (Espoon kaupunginmuseo) ja Tapani Sainio (OKM).


Katri Vuola, esitelmäNäkyvää ja kätkettyä. Nousiaisten tuntematon pyhimys -veistos tutkimuskohteena.” Helsingin yliopiston Studia Generalia –sarja. Suomen kansallismuseo 7.10.2021.


Elina Räsänen, esitelmä “Can the material in Finland help to define Estonian art history?”, Sittow in the North. Altarpieces in Dialogue, Nigulisten museon (Tallinna, Viro) organisoima asiantuntijatyöpaja, 8.6.2021 (verkossa).


Katri Vuola, esitelmä “From Whitewashing to Digitizing. The Faiths of the Medieval Wooden Sculptures in Hollola Church from 1760 Up to the Present.” Sessiossa From the sanctuary to the museum: Displaying the sacred. Verkkokonferenssi: Kalamazoo International Congress on Medieval Studies. Michigan State University. May 13-15, 2021.


Elina Räsänen, helmikuu 2021. Käsikirjoitus Suomen Kansallismuseon digitaalisessa kokoelmassa esittelyssä olevalle Kalannin alttarikaapille. https://www.kansallismuseo.fi/fi/digitaalinen-kokoelma/nayttelyiden-helmet


Katri Vuola ja Saila Leskinen, helmikuu 2021. Vierailuluennot Helsingin Avoimessa yliopistossa (Ehtaa tavaraa -kurssi):
Katri Vuola: Pars pro toto – Osa kokonaisuuden puolesta? Miten tulkita ja esittää keskiaikaisista veistoksista irronneita osia ja Saila Leskinen: Muuksi muuttuneet – poimintoja 1600-luvun kirkollisista esineistä.