TEHDÄÄN TILAA!

Hankkeessa kehitetään varhaiskasvattajien osaamista päiväkodin katsomukselliseen moninaisuuteen ja katsomuskasvatukseen liittyen. Toimintatutkimukselliseen otteeseen perustuva hanke vahvistaa varhaiskasvatuksen opiskelijan ja kentällä toimivan opettajan ammatillisen osaamisen kehittymistä. Hanke selvittää tekijöitä, jotka edesauttavat laadukkaan katsomuskasvatuksen toteutumista ja tähän liittyvää varhaiskasvatuksen opettajan osaamista. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään ja pedagogisia sovelluksia katsomuskasvatuksen sisältöjen toteuttamisessa päiväkodeissa. Ajattelullisia ja käytännöllisiä malleja tullaan hyödyntämään opettajankoulutuksessa ja osana moninaisuuden huomioivaa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa.

           

LET’S CREATE SPACE!

This is a research-based project that aims at developing a teacher’s competence on worldview diversity and worldview education. The goal of the project is to identify the elements that bring quality to worldview education both from the perspective of the teacher-student and early-childhood teacher. Different pedagogical models are developed and studied in co-operation with local kindergartens to do worldview education. These are both mental and pedagogical models of how to create space for the exploration of worldviews; they will be studied as a part of culturally sensitive early-childhood education that is based on the recognition of diversity.