TERVETULOA! WELCOME!

HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.12.2021 / project has ended

SIVUSTO JATKAA VARHAISKASVATUKSEN KATSOMUSKASVATUKSEN TIEDEVIESTINNÄN JA AJANKOHTAISTEN ASIOIDEN KANAVANA!
SEURAA BLOGIA JA AJANKOHTAISTA -SIVUA! MYÖS TWITTER!
/ Our website continues to be scientific communication and information channel for worldview education in ECE

TEHDÄÄN KATSOMUSKASVATUKSELLE TILAA TULEVAISUUDESSAKIN!
Lets make space for worldview education also in the future!

 

  • Hankkeessa kehitetään varhaiskasvatuksen opettajan katsomuskasvatuksellista osaamista.
  • Hankkeen tavoitteena on mallintaa varhaiskasvatuksen opiskelijan ja kentällä toimivan opettajan ammatillisuuden kehittymistä.
  • Hanke selvittää tekijöitä, jotka edesauttavat laadukkaan katsomuskasvatuksen pedagogiikan toteutumista.
  • Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään pedagogisia sovelluksia katsomuskasvatuksen sisältöjen toteuttamisessa päiväkodeissa.
  • Ajattelullisia ja käytännöllisiä malleja tullaan hyödyntämään opettajankoulutuksessa ja osana moninaisuuden huomioivaa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa.

This is a three-year funded project which was launched in August 2018 and will finish in the end of the year 2021.

  • The aim of the project is to develop a teacher’s competence on worldview education in Finnish early childhood education.
  • The goal of the project is to identify the elements that bring quality to worldview education both from the perspective of teacher education and local day care units. 
  • Different pedagogical models are developed and studied in co-operation with student teachers and teachers working in the field. These are both mental and pedagogical models of how to create space for the exploration of worldviews as a part of culturally sensitive early-childhood education that is based on the recognition of diversity.