Opinnäytetyö: Katsomuskasvatusmateriaalin koostaminen Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa -hankkeelle

Hytti, L. (tulossa). Katsomuskasvatusmateriaalin koostaminen Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa -hankkeelle. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Opinnäytetyön produkti on julkaistu:

Tutkimusmatkoja katsomusten maailmaan – Materiaalia varhaiskasvatuksen katsomuskasvatukseen. Laura Hytti, Silja Lamminmäki-Vartia, Saila Poulter (toim.) Helsingin yliopisto 2021. Tallennuspaikka: Avointen oppimateriaalien kirjasto.