Opinnäytetyö: Katsomuskasvatusmateriaalin koostaminen Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa -hankkeelle

Hytti, L. (2022). Katsomuskasvatusmateriaalin koostaminen Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa -hankkeelle. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022112123433

Opinnäytetyön produkti on julkaistu:

Tutkimusmatkoja katsomusten maailmaan – Materiaalia varhaiskasvatuksen katsomuskasvatukseen. Laura Hytti, Silja Lamminmäki-Vartia, Saila Poulter (toim.) Helsingin yliopisto 2021. Tallennuspaikka: Avointen oppimateriaalien kirjasto.