Master thesis: Huoltajien pohdintoja katsomuskasvatuksen käsitteistä ja katsomuskasvatuksen toteutuksesta varhaiskasvatuksessa

Olli, L. (tulossa) Huoltajien pohdintoja katsomuskasvatuksen käsitteistä ja katsomuskasvatuksen toteutuksesta varhaiskasvatuksessa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteellinen tiedekunta.