TUTKIMUSVISIO / RESEARCH

Hankkeen alaisuudessa toteutuu kolme keskenään eri tyyppistä tutkimustapausta, jotka yhdessä selvittävät monikatsomuksellisen katsomuskasvatuksen pedagogiikan rakentumisen keskeisiä osatekijöitä.

Helsingin osuudessa tutkitaan katsomuskasvatuksen nivoitumista opettajan ammatillisuuden rakentumisen prosessiin niin varhaiskasvatuksen opiskelijan kuin jo pitkään ammatissa työskennelleen opettajan näkökulmasta. Toimintatutkimuksellinen ote luo hankkeen tutkimusperustaisuudelle luontevan lähtökohdan, sillä tutkimus yhdistyy osaksi tiedekunnan antamaa varhaiskasvatuksen opetusta ja kehittämistä.

Itä-Suomen ja Oulun yliopistojen osuuksien kuvaukset tulevat verkkosivulla syksyllä 2019.

* * * * * *

The project is an umbrella for three unique case-studies which all explore the critical elements of making diverse worldview education pedagogy.

The research vision in the study carried out in the University of Helsinki  is anchored in the Critical Participatory Action Research approach, which aims at developing pedagogical practices and thinking together with the teachers and teacher-students.

The essential part of a teacher’s professional sensitivity towards worldviews is to develop the awareness of her own position of values or beliefs, whether they are secular or religious.

A brief presentation of the research contributions of University of Oulu and University of Eastern Finland will be announced in this page in September 2019.