Pyhiä tiloja tutkimassa – opas varhaiskasvatukseen

Pyhiä tiloja tutkimassa – Opas varhaiskasvatukseen

Tekijät: Silja Lamminmäki-Vartia, Saila Poulter, Dani Lahtinen

Helsingin yliopisto 2021.

Tallennuspaikka ja avoin saatavuus:
Avointen oppimateriaalien kirjasto AOE

Avoin saatavuus myös Heldasta

Materiaalia voi tilata painettuna omakustannehintaan Omniprint painotalosta. Hinnat määrittyvät painotalon oman hinnaston mukaan riippuen siitä, kuinka monta kappaletta materiaalia tilaa.
Tiedustelut: Omniprint
myynti@omniprint.fi
P. 041 535 3433
OMNIPRINT.FI

Pyhitä tiloja tutkimassa – Opas varhaiskasvatukseen on tuotettu Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa -hankkeessa Helsingin yliopistossa. Hanke on opettajankoulutuksen kehittämishanke ja sen rahoittajana on Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tekijät: Silja Lamminmäki-Vartia, Dani Lahtinen ja Saila Poulter

Materiaalissa esitellyt pyhien tilojen työskentelyt on alun perin ideoitu ja vierailut toteutettu vuosien 2019–2020 aikana. Ne ovat olleet osa varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevien Eettisen kasvatuksen ja katsomuskasvatuksen pedagogiikka –kurssia Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa Helsingin yliopistossa.

Haluamme tämän materiaalin myötä saattaa oppimamme avoimeen vuoropuheluun varhaiskasvatuksen henkilöstön ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa sekä tarjota pedagogisen työvälineen katsomuskasvatukseen. Materiaalissa pohditaan myös uskonnottomuuden näkökulman huomioimista tilayhteistyössä.

Työskentelyissä on hyödynnetty Tutki Tilaa-menetelmää ja siihen liittyvää materiaalia. Se on pedagoginen materiaali, joka sisältää eri tiloihin tutustumiseen soveltuvan pedagogisen mallin, interaktiiviset kuvat kolmesta eri tilasta, esinekortit, monialaiset kortit ja lisättyä todellisuutta. Tutki Tilaa-menetelmää on työskentelyissä muokattu ja sovellettu erityisesti pienten lasten oppimisen näkökulmasta.

Vierailujen toteuttamisessa ja työskentelyjen suunnittelussa on tehty yhteistyötä asianosaisten yhteisöjen kanssa.

Teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. CC BY-SA 4.0

Kustantaja: Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta

ISBN 978-951-51-7756-8