TAVOITE/GOAL

Tavoitteena on kehittää varhaiskasvattajan ammatillista osaamista katsomuskasvatuksen toteuttamiseen ja katsomuksellisen moninaisuuden ymmärtämiseen.

Erityisenä näkökulmana tilan ja tilallisuuden pedagogiikka.

TEHDÄÄN TILAA! ”MIKSI?” 

Fyysisen tilan ja tilallisuuden pedagogiikan lisäksi hanke valottaa tilaa metaforisena asioiden tilaa kuvaavana merkityksenä:

 • katsomuskasvatuksen tilaa tarkastellaan kriittisenä kysymyksenä siitä, miten rakentaa sellaista myönteisyyden tilaa tai ilmapiiriä, joka luo päiväkotiin mahdollisuuksia moninäkökulmaisuudelle.
 • VASU edellyttää erilaisten perheiden kasvatusnäkemyksen kunnioittamista ja lapsiryhmässä läsnä olevan moninaisuuden huomioimista.
 • Katsomukselliset yhteisöt nähdään yhteistyökumppanina, resurssina ja oppimisympäristöjen tarjoajina.
 • Hanke edistää paikallisuuden ja moninaisuuden huomioivia pedagogisia ratkaisuja.

LUODAAN TILAA! ”MITEN?” 

Oppimisen tapahtumista tarkastellaan ensisijaisesti katsomuksiin liittyvien laajenevien oppimisympäristöjen, teema- ja ilmiökokonaisuuksien kautta, jotka hyödyntävät fyysisiä ja virtuaalisia oppimisen tiloja.

 • Tilalla tarkoitetaan sekä fyysisiä että virtuaalisia tiloja, jotka liittyvät johonkin katsomukselliseen traditioon tai ulottuvuuteen (esim. kirkko, moskeija, museo).
 • Hanke luo erilaisia tiloja hyödyntäviä pedagogisia ratkaisuja, jotka tukevat katsomuksista oppimista kokemuksellisesti ja moniarvoisesti (esim. vierailut, leikin avulla oppiminen).

 

The project aims towards creating spaces for diversity, which is both a mental and concrete spatial aim:

LET’S MAKE SPACE! ”WHY?”

 • There is a lack of pedagogically well-planned and sensitive space for recognition of worldviews in ECE.
 • By creating space for worldview education the project links to broader educational goals of cultural awareness and sensitivity.
 • Taking space as a metaphor for critical analysis of the current condition of education, the project will question whether there is space for creating such a mentality that is open and reflective towards the exploration of worldviews.
 • Children need a safe place to encounter the religious and worldview dimensions of life.

LET’S CREATE SPACE! ”HOW?” 

 • There is a lack of awareness as to how to do worldview education in praxis.
 • The pedagogical modelling is thus seen as an urgent tool for raising the quality of education.
 • Early-childhood teachers need positive encouragement to use learning spaces like churches, mosques and museums in multiple ways.
 • The digital technology is seen as offering one option of developing innovative teaching and learning methods.