TOIMIJAT / PEOPLE

CONTACT

Hankkeen yhteistyötahot ovat profiililtaan ja osaamiseltaan toisiaan täydentäviä ja edustavat maantieteellisesti erilaisia katsomusympäristöjä.

Hankkeen johtaja/ PI:

Dos. Saila Poulter, Helsingin yliopisto/ University of Helsinki

saila.poulter@helsinki.fi, p. 050-3175460

  • Hallinnoivana yhteisönä Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta, sen Kasvatustieteiden osasto.

Hankesuunnittelija ja tohtorikoulutettava:

Silja Lamminmäki-Vartia, silja.lamminmaki-vartia@helsinki.fi

Yhteistyötahoina

  • Itä-Suomen yliopistossa Filosofinen tiedekunta, sen Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto ja Teologinen osasto / University of Eastern Finland:

    prof. Martin Ubani, martin.ubani@uef.fi

    prof. Sari Havu-Nuutinen, sari.havu-nuutinen@uef.fi

    Projektisuunnittelija Elisa Hyvärinen

  • Oulun yliopistossa Kasvatustieteiden tiedekunta / University of Oulu:

TT Juha Mikkonen, Juha.T.Mikkonen@oulu.fi

FLTM Markku Kuorilehto, markku.kuorilehto@oulu.fi

Dos. Outi Ylitapio-Mäntylä, outi.ylitapio-mantyla@oulu.fi

Projektisuunnittelija, tohtorikoulutettava Katja Castillo, katja.castillo@oulu.fi