Työn tueksi varhaiskasvatuksessa – Katsomuskasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa verkkosivusto


Kuva: Kaisa Rekinen

Työn tueksi varhaiskasvatuksessa -Katsomuskasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa verkkosivusto

Verkkosivuston materiaali on toteutettu hankkeen ja Opetushallituksen yhteistyönä. Tukimateriaalin sisällön ovat tuottaneet Silja Lamminmäki-Vartia, Dani Lahtinen ja Katja Castillo. Ohjausryhmässä ovat olleet hankkeen johtaja Saila Poulter ja Opetushallituksesta opetusneuvokset Kati Costiander, Heidin Sairanen ja Kati Mikkola.
Kuvitus: Kaisa Rekinen

Materiaali on julkaistu Opetushallituksen internetsivuilla.
Sivusto on päivittyvä.

Materiaalissa on neljä osiota:
1) Perusteltua katsomuskasvatusta – Miksi?

2) Suunnitelmallista katsomuskasvatusta – Miten?
3) Katsomuskasvatuksen yhteistyö – Keiden kanssa?
4) Materiaaleja katsomuskasvatukseen

Työn tueksi varhaiskasvatuksessa – Katsomuskasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa