TAUSTA/BACKGROUND

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) sisältämä katsomuskasvatus herättää valtavasti epätietoisuutta siitä, miten sitä tulisi toteuttaa. Katsomukset varhaiskasvatuksessa on jäänyt teoreettisesti ja pedagogisesti alueeksi, jota on kehitetty Suomessa vähän. Suuri haaste on se, että päiväkodin henkilöstö ei miellä katsomuskasvatusta tehtäväkseen, vaikka VASU normiasiakirjana tämän määrittää.

Katsomuskasvatus liittyy lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja oman identiteetin tukemiseen. Katsomuskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen on tärkeä osa moni- ja tasa-arvoista kasvatuksen toteutumista. Hankkeella on huomattavaa yhteiskunnallista merkitystä, sillä uskontojen ja katsomusten huomioiminen kasvatuksessa on yhteydessä yhteiskuntarauhan ja dialogivalmiuksien ylläpitämiseen.

Katsomuksellisen yhdenvertaisuuden ja uskonnonvapauslain näkökulmasta on tärkeää, että katsomuskasvatus on luonteva osa päiväkotien arkea. Hanke tukee moniarvoisen katsomuskasvatuksen kehittämistä, sillä VASU:n mukainen katsomuskasvatus ei saa ohjautua minkään uskonnollisen yhteisön monopoliasemasta, eikä sitä voi ohjata myöskään näennäisneutraali uskontovastaisuus.

Hankkeen tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen koulutukseen ja tutkimukseen. Hankkeen tuloksia voi hyödyntää erityisesti paikallisen moninaisuuden huomioivan varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittämiseen. Tulosten avulla voidaan vaikuttaa opettajankoulutuksen uudistumiseen ja laajemminkin varhaiskasvatuskulttuurin muuttumiseen katsomuksellisen moninaisuuden näkökulmasta.

* * * * * *

The current National Core Curriculum for Early Childhood Education and Care (VASU 2016; 2018) has raised a lot of anxiety among educators as to how one implements the dimension of religions and worldviews in education in practice. Worldviews in early-childhood education is an area of study that has been under-developed both theoretically and pedagogically in Finland. The greatest challenge is that the staff in many early-childhood units do not recognize this as being a part of their professional remit as teachers.

Worldview education connects to holistic education and identity construction. Thus, to develop worldview education relates to an acknowledgement of education as an open-ended exercise of ‘becoming into the world’ rather than ‘becoming into something’ (Gert Biesta) and thus, connects to the well-being of a child.

The project will have a direct impact on the development of training and research of early-childhood education both nationally and internationally. The results of the project should benefit the local implementation of curricular guidelines and help teachers to internalize religions and worldviews as an inherent part of diverse learning encounters.