COLLABORATION

Varhaiskasvatuksen opiskelijoilla on hankkeessa keskeinen rooli, sillä pedagogiikan kehittäminen tapahtuu heidän opintojen puitteissa ja yliopistoyhteisön tukemana. Varhaiskasvatuksen järjestäjien ja paikallisten varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden rooli on yhteistyössä merkittävää.

Hankkeen tärkeä tavoite on avata sidosryhmäyhteistyön merkitystä katsomuskasvatuksessa, joita ovat useat kolmannen sektorin toimijat (kuten katsomusyhteisöt, kirkot, järjestöt ja museot), sekä kotimaiset ja kansainväliset asiantuntijaverkostot. Hankkeen toimintamuotoihin kutsutaan näitä asiantuntijoita ja yhteistyötahoja.

Kohderyhmä:

  • Helsingin, Itä-Suomen ja Oulun yliopistossa varhaiskasvatuksen kandidaatinvaiheen opiskelijat
  • Päiväkodeissa työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat Helsingissä, Joensuussa ja Oulussa.

 

Target group:

  • Bachelor students of education (ECE) in the universities of Helsinki, Oulu and Eastern Finland.
  • ECEC-teachers working in the kindergartens of Helsinki, Oulu and Joensuu.