YHTEISTYÖ/COLLABORATION

Pääyhteistyötahot:

  • Varhaiskasvatuksen opiskelijoilla on hankkeessa keskeinen rooli, sillä pedagogiikan kehittäminen tapahtuu heidän opintojen puitteissa ja yliopistoyhteisön tukemana. Varhaiskasvatuksen järjestäjien ja paikallisten varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden rooli on yhteistyössä merkittävää.
  • Hankkeen tärkeä tavoite on avata sidosryhmäyhteistyön merkitystä katsomuskasvatuksessa, joita ovat useat kolmannen sektorin toimijat (kuten katsomusyhteisöt, kirkot, järjestöt ja museot), sekä kotimaiset ja kansainväliset asiantuntijaverkostot. Hankkeen toimintamuotoihin kutsutaan näitä asiantuntijoita ja yhteistyötahoja.

Kohderyhmä:
Helsingin, Itä-Suomen ja Oulun yliopistossa varhaiskasvatuksen kandidaatinvaiheen opiskelijat. Päiväkodeissa työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat Helsingissä, Joensuussa ja Oulussa.

Target group:
Bachelor students of education (ECE) in the universities of Helsinki, Oulu and Eastern Finland. ECEC-teachers working in the kindergartens of Helsinki, Oulu and Joensuu.

Muita yhteistyötahoja:

  • Helinä Rautavaara museon kanssa Helsingin osahanke suunnittelee museokierrosta, jossa varhaiskasvatussuunnitelman katsomuskasvatuksen tavoitteet ja laajenenevat oppimisympäristöt kohtaavat. Yhteyshenkilö: museon yleisömanageri Taina Kilpelä. Mukana museoyhteistyössä Espoon varhaiskasvatus, yhteyshenkilö varhaiskasvatuksen asiantuntija Jaana Särmälä.
  • Diakonia-ammattikorkeakoulu (Helsingin kampus).  Helsingin osahankkeessa opinnäytetyötä tekee opiskelija Laura Hytti (Sosionomi (AMK)-Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja,  Varhaiskasvatuksen opettaja).  Yhteyshenkilö: lehtori Satu Keisala.
  • Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen symposium 2020.  Hanke on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa laajalla yhteistyöpohjalla perinteikästä varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen symposiumia (ent. uskontokasvatuksen symposium), joka järjestetään Helsingissä 22.10.2020. Järjestäjät: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, UNESCO Chair in Values, Dialogue and Human Rights in Education, Agricola-opintokeskus / Seurakuntaopisto, Kirkkohallitus, Helsingin seurakuntayhtymä, Nuori kirkko ry, Ebeneser-säätiö, Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak, Lasten keskus, Helsingin Ortodoksinen seurakunta, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry, Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa -hanke
    Yhteyshenkilö: Saila Poulter.
    Symposiumin ohjelma