Viapori-aineiston jäljillä, osa 2: Militaria

Viaporiin liittyvien virallisten asiakirjojen osalta yksi keskeisimmistä Suomessa säilytettävistä aineistoista on Kansallisarkiston Militaria-kokoelma. Vaikka kokoelma ei sisällä mitään varsinaista Viaporin hallintoa käsittelevää kokonaisuutta, sotilasasiakirjoja tutkimalla voidaan saada paljon tietoa linnoituksen menneisyydestä. Esimerkiksi Viaporin molemmista varuskuntarykmenteistä on säilynyt monipuolista asiakirja-aineistoa. Rykmentit olivat hallinnollisessa mielessä itsenäisiä yksikköjä linnoituksen sisällä, minkä vuoksi niillä oli oma hallinto- ja oikeusjärjestelmänsä.

Militaria-kokoelmasta löytyy myös kaksi järjestämätöntä koteloa, jotka sisältävät Viaporia koskevaa aineistoa. Koteloissa olevat asiakirjat ovat ilmeisesti kuuluneet Viaporin viimeiselle rahastonhoitajalle Carl Petter Nybergille. Koska paperit liittyvät Nybergin virkatehtäviin, niissä on tietoa linnoituksen hallintoon liittyvistä asioista. Aineiston arvoa vähentää kuitenkin se, että paperit on otettu 1800-luvun alussa uusiokäyttöön. Alun perin yhtenäisinä olleet kokonaisuudet on hajotettu ja papereita on leikelty uuden käyttötarpeen mukaisiksi palasiksi. Tämän seurauksena aineisto on hyvin hajanaista.

Virallisten asiapaperien lisäksi Kansallisarkistossa on Viaporiin liittyvää aineistoa yksityisarkistoissa ja Biographica-kokoelmassa. Esimerkiksi Gabriel ja Carl Petter Nybergillä on oma yksityisarkistonsa, joka sisältää pääosin rahastonhoitajien (isä ja poika) virantoimitukseen, toisin sanottuna raha-asioihin, liittyvää kirjeenvaihtoa. Biographica-kokoelma sisältää lukuisten eri henkilöiden jälkeensä jättämiä papereita. Paperien lukumäärä on henkilöstä riippuen hyvin vaihteleva, mutta yleisesti ottaen aineistot ovat huomattavasti pienempiä kuin yksityisarkistoissa. Kokoelma sisältää esimerkiksi joitain Viaporin linnanvoudin Matthias Cronholmin papereita. Viaporiin liittyviä henkilöarkistoja löytyy Kansallisarkiston lisäksi myös Kansalliskirjastossa säilytettävien kokoelmien joukosta.

2 Replies to “Viapori-aineiston jäljillä, osa 2: Militaria”

Comments are closed.