Taivaslaulun ruumiillinen uskonto – teatterimatkalla Oulussa ja Tampereella

Teksti Vilja Alanko ja Eetu Kejonen

seurat

Seuralaulua sydämen kyllyydestä. Kuva: Oulun kaupunginteatteri/Jussi Tuokkola.

Vanhoillislestadiolaisuus on luterilaisen kirkon sisällä vaikuttava herätysliike, joka tunnetaan laajalti suurista perheistään niiden parissa, joilla ei ole liikkeeseen omakohtaista kosketusta. Julkisuudessa on viime vuosina noussut keskustelua muun muassa liikkeessä noudatetusta niin sanotusta ehkäisykiellosta. Aihetta käsittelee Pauliina Rauhalan kaunokirjallinen teos Taivaslaulu (Gummerus 2013), joka sai kiittävän vastaanoton ja on menestynyt myös myyntiluvuissa ja palkinnoissa mitattuna. Suositun kirjan näyttämösovitus sai kantaesityksensä viime syksynä Tampereen Työväen Teatterissa, ja vain vähän myöhemmin se oli ensi-illassa myös Oulun kaupunginteatterissa. Molemmissa teattereissa lavalle tuodaan Seija Holman dramatisointi, jonka ohjauksesta vastaa Tampereella Heidi Räsänen ja Oulussa Heta Haanperä. Sovitus tavoittaa hienosti kirjan eri tasot: se välittää rakastumisen huuman ja löytämisen riemun, joka saa pian synkän kontrastin toistuvien raskauksien tuomassa uupumuksessa sekä avuttomuudessa sen edessä. Se näyttää yhteisön tuoman turvan ja uskon kauneuden, mutta myös opetuksen julmuuden ja yhteisön sisäisen väkivallan.

Taivaslaulu kuvaa uskonnollisen yhteisön arkea ja juhlaa sekä myönteisesti että kriittisesti vanhoillislestadiolaisen nuorenparin, Aleksin ja Viljan, tarinan kautta. Nuoret tapaavat toisensa liikkeen toiminnan suojissa, mutta siirtävät naimisiinmenoa siihen, että molemmat saavat opintonsa valmiiksi. Odotettua, kahdenkeskistä avioaikaa kestää kuitenkin vain hetken, kunnes lapsia alkaa tulla yksi toisensa jälkeen. Eletty elämä johtaa lopulta kyseenalaistamaan liikkeen tarjoamat ihanteet, jotka aiemmin vaikuttivat ongelmattomilta ja omilta. Kirjassa soljuvan runollinen kieli ei etäännytä lukijaa käsiteltävien asioiden vakavuudesta, ja myös teatterissa se välittää kokemusta arjen herkästä kauneudesta. Taivaslaulu on paitsi vanhoillislestadiolaisen liikkeen käytäntöjä avaava teos, myös lyyrinen rakkaustarina sekä uskon ja uskomisen pohdintaa. Opilliset näkökohdat ja yksilöiden kokemukset muodostavat mielenkiintoisen ja mieleen jäävän kudelman.

Moni hankkeemme tutkijoista oli viime joulukuussa työmatkalla Oulussa, jolloin saimme idean käydä katsomassa, miltä Taivaslaulu näyttää Oulun kaupunginteatterin näyttämöllä. Teoksessa nousee esiin meitä yhdistäviä kysymyksiä uskonnollisesta toimijuudesta, ruumiillisuudesta ja sukupuolen merkityksestä, minkä lisäksi hankkeemme tutkimuksista kaksi käsittelee suoraan teemojen ilmenemistä juuri vanhoillislestadiolaisuuden piirissä. Teatteriesitys palautti luetun teoksen mieleen tavalla, joka sysäsi monia ajatuksia liikkeelle, ja päätimme yhdessä lähteä huhtikuussa myös Tampereelle. Molemmat teatteriesitykset tuovat kirjan hahmot näyttämölle kaikessa ilossaan, uskossaan ja kivussaan, vaikka ovat toteutukseltaan erilaisia teoksia.

 

rakkaus

Rakastuneet Vilja (Eriikka Väliahde) ja Aleksi (Tommi Raitolehto). Kuva: Tampereen Työväen Teatteri.

Ei mahdollisuutta perhesuunnitteluun

Taivaslaulu on samaan aikaan riemullinen ja elämänmakuinen kuvaus rakkaudesta, joka toisaalta nojaa yhteisöstä nousevaan viitekehykseen ja toisaalta uhkaa tulla saman viitekehyksen tukahduttamaksi. Tiheään toistuvat raskaudet ja suurperhearki määrittävät elämän rytmin ja vievät voimat, eikä ehkäisykiellon myötä vaihtoehtoja tai keinoja hallita elämäänsä tunnu olevan saatavilla.  Toisaalta suuperheen ihanne on vahva ja lapset nähdään Jumalan lahjana, josta ei sovi kieltäytyä. Taivaslaulussa Aleksi vitsailee, että liikkeen opetukseen kuuluu myös ”panemispakko”, sillä myös pidättäytyminen sotkee Jumalan suunnitelmat kohtuihin lähettävien lasten aikatauluista. Pidättäytyminen ja selibaatti elämäntapana on varattu sinkuille ja seksuaalivähemmistöille, joilta sitä puolestaan edellytetään.

lapset haluavat

Lapset haluavat lähteä mukaan. Kuva: Tamperen työväenteatteri.

”Kohdunpoisto on suomen kielen kaunein sana”

Taivaslaulu tekee näkyväksi ehkäisykiellon sukupuolittuneet seuraukset. Raskaudet, synnytykset ja usein merkittävissä määrin myös kodinhoito väsyttävät naisen, kun taas miestä painaa naisen kivun näkeminen. Taivaslaulu ei rakenna vastakkainasettelua miehen ja naisen välillä, mutta näyttää molempien näkökulman ja erilaisen tilanteen. Opetus siitä, että kaikkien lasten on annettava tulla, eletään todeksi erityisesti naisen ruumiissa. Se koettelee myös Aleksin ja Viljan keskinäistä rakkautta ja tuo etäisyyttä heidän välilleen.  Taivaslaulu kuvaa hienosyisesti Aleksin ristiriitaista suhdetta miehen osaan lestadiolaisessa liikkeessä. On erilaisia maskuliinisuuden vaatimuksia, jotka jäävät tavoittamatta. Suurperheen elatus on pitkälti hänen varassaan eivätkä lahjakortit niskahartiahierontaan tai kasvohoitoihin auta vaimon kipuun, jonka edessä mies jää avuttomaksi. Vilja ja Aleksi kamppailevat uupumuksen kanssa tilanteessa, jossa suuri perhe on heidän toiveidensa ja arvojensa mukaista. Kuitenkin heistä molemmat pohtivat tahoillaan kriittisestikin lisääntymisvelvoitteen yhteyttä uskoon ja pelastukseen. Aleksi saa kysymykseen enemmän etäisyyttä kuin Vilja, ja tuon etäisyyden turvin hän voi jäsentää omaa näkemystään liikkeen seksuaalieettisestä opetuksesta.

Taivaslaulu kuvaa, miten miehen ja naisen valinnanmahdollisuudet ovat epäsuhtaisia, vaikka tilanne voi käydä molemmille raskaaksi.  Taivaslaulussa Vilja pohtii, miten mies voi valita jäädä, mutta nainen voi vain jäädä. Tätä epäsuhtaa vastaan Vilja taistelee, kun hän suunnittelee lähtöä uuden raskauden ahdistamana. Lähdön suunnittelu on pakoa tilanteesta jonka painoa ei enää tahdo kestää, mutta rakkaus ja sen ruokkima toivo paremmasta saavat kuitenkin jäämään. Pakosuunnitelma on epätoivon ilmaus, mutta pari ei vielä löydä keinoja ratkaista tilannetta merkittävästi. Epätoivoisena Vilja rukoilee Jumalalta sairautta, joka säästäisi hengen mutta veisi kohdun. Hänen jouduttuaan sairaalahoitoon ”masentuneena, harhaisena ja loppuun palaneena” Aleksi tekee lopulta liikkeen opetuksesta erkanevan ratkaisun, joka pelastaa heidät molemmat.

Taivaslaulun kuvaamassa vanhoillislestadiolaisuudessa perhesuunnittelun torjuminen liittyy patriarkaalisen rakenteen säilyttämiseen. Viljan ja Aleksin tarina tuo kuitenkin esiin, miten sen valta ei ole horjumaton. Erityisesti nuorella ja koulutetulla parilla on mahdollisuuksia käydä eettistä ja uskonnollista neuvottelua, jonka vaihtoehtoina eivät näyttäydy ainoastaan liikkeen sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevan opetuksen mukaan eläminen tai liikkeen jättäminen.

vilja-aleksi

Nuoren parin rakkautta ja tuskaa oululaisittain: Vilja (Merja Pietilä) ja Aleksi (Jyri Ojansivu). Kuva: Oulun kaupunginteatteri/Jussi Tuokkola.

Taivaslaulu sillanrakentajana

Monille liikkeen ulkopuolisille vanhoillislestadiolaisuus todennäköisesti näyttäytyy vieraana. Taivaslaulun kuvauksessa vanhoillislestadiolaisuuden alakulttuurisuutta käsiteltiin Aleksin lapsuusmuistojen kautta, kun muut lapset osoittivat konstailematta vieroksuvan suhteensa toiseutena näyttäytyvään vanhoillislestadiolaisuuteen. Taivaslaulu kuitenkin näyttää, miten uskontoon kytköksissä olevaa itseymmärrystä, elämänvalintoja ja toiminnan mahdollisuuksia neuvotellaan ja eletään todeksi nykyisessä Suomessa. Sen myötä teos rakentaa siltaa uskonnollisen ja sekulaarin ajattelun välillä, sillä se näyttäää uskon ja yhteisön molemmat puolet. Teos tarjonnee välineitä myös lestadiolaisen liikkeen sisäiseen neuvotteluun, johon sen seksuaalieettinen opetus väistämättä johtaa.

Teatterien näyttämöillä sukelletaan Viljan ja Aleksin kysymyksiin, ahdistukseen ja voimattomuuteen, mutta myös heidän rakkauteensa ja onnenhetkiinsä.  Teatteri tuo ruumiillistuvan uskonnon iholle tuoden paljaana esille uskon molemmat puolet. Romaani ja sen näytelmäsovitukset tarjoavat myös monelle vanhoillislestadiolaisuuden piiriin kuulumattomalle suhteen silmiä avaavan ja tietoa lisäävän kokemuksen.

 • Pauliina Rauhala, Taivaslaulu. Gummerus 2013.
 • Taivaslaulu Tampereen Työväen Teatterissa, sovitus ohjaus näyttelijät, ensi-ilta 12.9.2015, viimeiset esitykset huhtikuussa 2016.
 • Taivaslaulu Oulun kaupungin teatterissa, sovitus ohjaus näyttelijät, ensi-ilta 12.9.2015, esityksiä myös syyskaudella 2016.

 

 

 

209 thoughts on “Taivaslaulun ruumiillinen uskonto – teatterimatkalla Oulussa ja Tampereella

 1. Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info.

 2. Wow, excellent post. I’d like to draft like this too – taking time and real hard work to make a great article. This post has encouraged me to write some posts that I am going to write soon.

 3. It’s really great. Thank you for providing a quality article. There is something you might be interested in. Do you know keo nha cai ? If you have more questions, please come to my site and check it out!

 4. When I read an article on this topic, casino online the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand.. My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic?

 5. I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I’ll come back often after bookmarking! totosite

 6. I’ve been searching for hours on this topic and finally found your post. baccaratcommunity, I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site?

 7. What you wrote is very interesting, I’ll ask for a good article next time, see you again I would like to recommend a good topic if you wrote it. I’ll leave my blog address below, so come and check it out 라이브카지노

 8. The assignment submission period was over and I was nervous, slotsite and I am very happy to see your post just in time and it was a great help. Thank you ! Leave your blog address below. Please visit me anytime.

 9. It’s really great. Thank you for providing a quality article. There is something you might be interested in. Do you know casinosite ? If you have more questions, please come to my site and check it out!

 10. One thing I want to say is the fact before obtaining more computer system memory, have a look at the machine within which it can be installed. When the machine can be running Windows XP, for instance, the particular memory threshold is 3.25GB. The installation of over this would basically constitute any waste. Make sure one’s mother board can handle the actual upgrade quantity, as well. Great blog post.

 11. Of course, your article is good enough, slotsite but I thought it would be much better to see professional photos and videos together. There are articles and photos on these topics on my homepage, so please visit and share your opinions.

 12. Hi there! Quick question thɑt’s completely off topic.
  Ꭰo үօu know how can i get generic silagra no prescription (silagra4us.top) t᧐ make youг
  site mobile friendly? My site ⅼooks weird when browsing
  frߋm my apple iphone. І’m tгying to find a template or plugin tһat might be
  able to fix tһis issue. Ιf y᧐u һave ɑny suggestions, ρlease share.

  Thanks!

 13. Pretty nice post. Ι just stumbled upօn yⲟur blog аnd wished to say tһat I hаve truly
  enjoyed surfing around уour blog posts. Afteг all I will be
  subscribing to your feed and I hope ʏoս writе again sօon!

  Look іnto mү blog :: proscar online

 14. Looking at this article, I miss the time when I didn’t wear a mask. baccaratcommunity Hopefully this corona will end soon. My blog is a blog that mainly posts pictures of daily life before Corona and landscapes at that time. If you want to remember that time again, please visit us.

 15. Looking at this article, I miss the time when I didn’t wear a mask. totosite Hopefully this corona will end soon. My blog is a blog that mainly posts pictures of daily life before Corona and landscapes at that time. If you want to remember that time again, please visit us.

 16. What?s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely useful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & help other users like its helped me. Good job.

 17. Hello ! I am the one who writes posts on these topics safetoto I would like to write an article based on your article. When can I ask for a review?

 18. of course like your web site but you need to check the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I?ll certainly come back again.

 19. Thanks for another wonderful post. Where else may anybody get that type of info in such an ideal manner of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I am on the look for such info.

 20. Excellent post. I was checking continuously this weblog and I am inspired! Extremely useful info specifically the ultimate section 🙂 I maintain such info much. I used to be looking for this particular information for a long time. Thanks and good luck.

 21. I’ve been troubled for several days with this topic. slotsite, But by chance looking at your post solved my problem! I will leave my blog, so when would you like to visit it?

 22. Hello there, I discovered your site by means of Google at the same time as searching for a related subject, your web site got here up, it appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 23. I have observed that online diploma is getting well-liked because getting your college degree online has become a popular method for many people. A huge number of people have not really had a possible opportunity to attend a conventional college or university nevertheless seek the raised earning potential and career advancement that a Bachelors Degree offers. Still some others might have a diploma in one discipline but wish to pursue one thing they already have an interest in.

 24. Thank you for your post. I really enjoyed reading it, especially because it addressed my issue. It helped me a lot and I hope it will help others too.

 25. Nearly all of the things you mention is supprisingly appropriate and it makes me ponder the reason why I hadn’t looked at this with this light before. This piece really did turn the light on for me personally as far as this subject matter goes. However there is actually 1 issue I am not really too comfortable with so while I attempt to reconcile that with the core theme of your point, let me observe what all the rest of your readers have to point out.Very well done.

 26. Thanks for revealing your ideas. Another thing is that individuals have a selection between federal government student loan along with a private student loan where its easier to decide on student loan debt consolidation reduction than over the federal education loan.

 27. Thank you for posting this. I really enjoyed reading it, especially because it addressed my question. It helped me a lot and I hope it will help others too.

 28. Some tips i have constantly told men and women is that when searching for a good online electronics retail outlet, there are a few issues that you have to remember to consider. First and foremost, you need to make sure to discover a reputable plus reliable retailer that has picked up great assessments and scores from other individuals and market sector professionals. This will make certain you are getting along with a well-known store to provide good program and help to it’s patrons. Thanks for sharing your notions on this weblog.

 29. Thanks a lot for the helpful content. It is also my opinion that mesothelioma cancer has an very long latency time period, which means that indication of the disease might not exactly emerge until 30 to 50 years after the first exposure to asbestos fiber. Pleural mesothelioma, which can be the most common type and influences the area throughout the lungs, may cause shortness of breath, breasts pains, and also a persistent cough, which may produce coughing up blood.

 30. Hello there, I found your blog by means of Google while looking for a comparable matter, your website came up, it seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 31. As I web site possessor I believe the content matter here is rattling fantastic , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck.

 32. Hello there, You’ve done a great job. I?ll definitely digg it and personally suggest to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this site.

 33. Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say excellent blog!

 34. In the grand design of things you actually get an A+ for effort and hard work. Where you misplaced me personally was first on your details. As people say, details make or break the argument.. And that could not be more correct at this point. Having said that, permit me reveal to you exactly what did work. The writing can be quite convincing and that is possibly why I am making the effort in order to comment. I do not really make it a regular habit of doing that. 2nd, although I can notice the leaps in reason you make, I am definitely not certain of just how you seem to connect the details which produce the actual final result. For now I will, no doubt subscribe to your issue but hope in the foreseeable future you connect your facts much better.

 35. I have seen that today, more and more people are now being attracted to cams and the issue of taking pictures. However, really being a photographer, you will need to first shell out so much period deciding which model of digital camera to buy and moving store to store just so you can buy the lowest priced camera of the brand you have decided to decide on. But it does not end now there. You also have take into consideration whether you should purchase a digital digicam extended warranty. Thx for the good guidelines I gathered from your site.

 36. It’s my belief that mesothelioma is actually the most lethal cancer. It has unusual properties. The more I really look at it the greater I am sure it does not act like a real solid flesh cancer. In the event that mesothelioma is usually a rogue virus-like infection, therefore there is the chance of developing a vaccine along with offering vaccination for asbestos open people who are open to high risk associated with developing long term asbestos related malignancies. Thanks for expressing your ideas about this important health issue.

 37. My brother suggested I might like this web site. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 38. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A fantastic read. I will certainly be back.

 39. Thanks for the good writeup. It in truth was a leisure account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could we be in contact?

 40. These days of austerity and relative anxiousness about getting debt, many people balk contrary to the idea of having a credit card to make purchase of merchandise or perhaps pay for any gift giving occasion, preferring, instead to rely on this tried as well as trusted technique of making transaction – cash. However, if you’ve got the cash there to make the purchase fully, then, paradoxically, this is the best time for them to use the credit card for several good reasons.

 41. I think other site proprietors should take this website as an model, very clean and fantastic user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 42. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this website. I am hoping the same high-grade site post from you in the upcoming also. Actually your creative writing skills has encouraged me to get my own blog now. Actually the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 43. There are some fascinating closing dates in this article however I don?t know if I see all of them heart to heart. There is some validity however I’ll take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as nicely

 44. Hello ! I am the one who writes posts on these topics safetoto I would like to write an article based on your article. When can I ask for a review?

 45. Can I simply say what a aid to search out somebody who really knows what theyre speaking about on the internet. You positively know how you can deliver an issue to mild and make it important. Extra folks need to learn this and perceive this side of the story. I cant imagine youre no more popular because you definitely have the gift.

 46. I ϳust сould not depart your web site befοre suggesting
  that I extremely enjoyed tһe usual info an individual
  provide іn yоur guests? Іs gonna be bacқ οften in order tߋ
  investigate cross-check neѡ posts

  Нave a ⅼook at mу webpage: avodart for sale

 47. Excellent items from you, man. I’ve remember your stuff previous to and you’re just too magnificent. I really like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which wherein you assert it. You make it entertaining and you continue to take care of to stay it smart. I can not wait to learn much more from you. This is really a wonderful web site.

 48. One more important aspect is that if you are a mature person, travel insurance pertaining to pensioners is something that is important to really take into account. The mature you are, greater at risk you happen to be for permitting something undesirable happen to you while in most foreign countries. If you are not necessarily covered by a number of comprehensive insurance policy, you could have many serious problems. Thanks for revealing your hints on this blog site.

 49. Hello my family member! I wish to say that this article is amazing, great written and come with almost all important infos. I?d like to look more posts like this .

 50. One thing is that one of the most frequent incentives for making use of your cards is a cash-back or even rebate supply. Generally, you’ll have access to 1-5 back for various expenses. Depending on the card, you may get 1 back on most acquisitions, and 5 back again on acquisitions made going to convenience stores, gas stations, grocery stores as well as ‘member merchants’.

 51. I?m no longer sure the place you’re getting your info, but great topic. I needs to spend a while studying much more or working out more. Thanks for wonderful information I used to be in search of this information for my mission.

 52. One more thing I would like to express is that rather than trying to match all your online degree classes on times that you end work (as most people are drained when they return home), try to find most of your instructional classes on the saturdays and sundays and only a few courses in weekdays, even if it means taking some time off your saturdays. This pays off because on the week-ends, you will be much more rested along with concentrated on school work. Thanks alot : ) for the different suggestions I have learned from your site.

 53. Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this write-up and also the rest of the site is really good.

 54. Your style is unique in comparison to other people I have read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this blog.

 55. Heya i?m for the first time here. I found this board and I to find It really helpful & it helped me out a lot. I’m hoping to give one thing back and aid others like you helped me.

 56. you’re in point of fact a excellent webmaster. The site loading pace is incredible. It sort of feels that you are doing any distinctive trick. Also, The contents are masterpiece. you have performed a great process on this matter!

 57. Right here is the perfect webpage for anyone who wishes to find out about this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject which has been written about for ages. Great stuff, just excellent.

 58. Hello, i think that i saw you visited my website thus i came to ?return the favor?.I’m trying to find things to improve my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 59. Thanks for the strategies you have discussed here. Moreover, I believe there are some factors which will keep your car insurance premium lower. One is, to think about buying autos that are inside good set of car insurance businesses. Cars which can be expensive are usually more at risk of being snatched. Aside from that insurance coverage is also good value of your car, so the costlier it is, then the higher the particular premium you make payment for.

 60. Most of the things you articulate is supprisingly precise and it makes me ponder why I hadn’t looked at this with this light before. This particular article really did turn the light on for me personally as far as this specific issue goes. However at this time there is just one factor I am not too comfy with and while I try to reconcile that with the actual core theme of the issue, allow me see just what all the rest of your subscribers have to point out.Very well done.

 61. Este site é realmente fabuloso. Sempre que consigo acessar eu encontro coisas incríveis Você também pode acessar o nosso site e descobrir detalhes! conteúdo único. Venha saber mais agora! 🙂

 62. The next time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I imply, I know it was my option to learn, but I truly thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you might fix if you werent too busy searching for attention.

 63. I was more than happy to find this net-site.I needed to thanks on your time for this wonderful read!! I definitely having fun with each little little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 64. One thing I would really like to say is the fact that before buying more computer system memory, check out the machine in to which it is installed. In the event the machine is actually running Windows XP, for instance, a memory limit is 3.25GB. The installation of a lot more than this would merely constitute just a waste. Make sure that one’s mother board can handle this upgrade quantity, as well. Thanks for your blog post.

 65. I have noticed that in digital camera models, special receptors help to {focus|concentrate|maintain focus|target|a**** automatically. The actual sensors with some cams change in contrast, while others work with a beam associated with infra-red (IR) light, specially in low light. Higher standards cameras often use a blend of both techniques and probably have Face Priority AF where the digital camera can ‘See’ some sort of face and concentrate only on that. Thank you for sharing your ideas on this weblog.

 66. Its such as you learn my thoughts! You appear to grasp so much about this, such as you wrote the e book in it or something. I think that you just could do with some percent to force the message home a little bit, however other than that, this is magnificent blog. An excellent read. I will definitely be back.

 67. We’re a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website provided us with helpful information to work on. You’ve done an impressive activity and our entire group will likely be thankful to you.

 68. Excellent items from you, man. I have consider your stuff previous to and you are simply too great. I really like what you’ve received here, certainly like what you’re stating and the best way by which you are saying it. You’re making it entertaining and you continue to care for to keep it wise. I cant wait to read far more from you. This is really a wonderful website.

 69. I have really learned newer and more effective things by means of your web site. One other thing I would really like to say is newer laptop or computer os’s often allow a lot more memory to use, but they furthermore demand more ram simply to function. If an individual’s computer can’t handle far more memory as well as the newest program requires that storage increase, it is usually the time to buy a new Computer. Thanks

 70. Good blog post. Things i would like to add is that personal computer memory needs to be purchased if the computer still can’t cope with anything you do along with it. One can deploy two random access memory boards containing 1GB each, by way of example, but not certainly one of 1GB and one having 2GB. One should look for the maker’s documentation for own PC to make certain what type of storage is essential.

 71. My brother recommended I might like this blog. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 72. hi!,I like your writing so much! share we communicate more about your article on AOL? I need a specialist on this area to solve my problem. Maybe that’s you! Looking forward to see you.

 73. Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you Nevertheless I’m experiencing problem with ur rss . Don?t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting an identical rss drawback? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 74. Greetings, There’s no doubt that your website might be having internet browser compatibility issues. When I look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, excellent site.

 75. Thanks for your write-up. I also think that laptop computers are getting to be more and more popular these days, and now are sometimes the only type of computer employed in a household. Simply because at the same time they are becoming more and more very affordable, their working power keeps growing to the point where they’re as strong as pc’s coming from just a few in years past.

 76. Thanks , I’ve just been searching for info approximately this topic for a long time and yours is the best I’ve came upon till now. But, what concerning the conclusion? Are you positive about the supply?

 77. You are so interesting! I do not suppose I have read anything like this before. So wonderful to find somebody with a few unique thoughts on this subject matter. Really.. thanks for starting this up. This site is one thing that is required on the internet, someone with some originality.

 78. This is a topic that’s near to my heart… Thank you! Where are your contact details though?

 79. Thanks for your write-up. I have continually seen that many people are desperate to lose weight simply because wish to show up slim along with attractive. Even so, they do not continually realize that there are many benefits for losing weight additionally. Doctors state that over weight people are afflicted by a variety of diseases that can be instantly attributed to their particular excess weight. Fortunately that people that are overweight and also suffering from different diseases can reduce the severity of their own illnesses through losing weight. You are able to see a gradual but noted improvement with health as soon as even a negligible amount of weight loss is attained.

 80. You really make it seem really easy together with your presentation but I find this matter to be actually one thing that I believe I might never understand. It kind of feels too complicated and very wide for me. I am taking a look ahead for your next post, I?ll try to get the cling of it!

 81. Heya i?m for the primary time here. I found this board and I in finding It truly helpful & it helped me out a lot. I’m hoping to present one thing back and aid others like you helped me.

 82. I?d should test with you here. Which is not something I normally do! I enjoy reading a submit that may make people think. Also, thanks for permitting me to comment!

 83. I truly love your website.. Great colors & theme. Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I’m trying to create my very own website and would like to find out where you got this from or what the theme is named. Appreciate it.

 84. whoah this blog is magnificent i love reading your posts. Keep up the good work! You know, a lot of people are searching around for this information, you could help them greatly.

 85. fantastic put up, very informative. I’m wondering why the opposite experts of this sector don’t notice this. You should continue your writing. I am confident, you’ve a huge readers’ base already!

 86. Its like you learn my mind! You seem to grasp so much approximately this, like you wrote the guide in it or something. I feel that you simply can do with some to pressure the message house a little bit, but other than that, this is magnificent blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

 87. It?s really a great and useful piece of information. I?m glad that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 88. Thanks for your post. Another element is that just being a photographer entails not only problems in capturing award-winning photographs but also hardships in establishing the best dslr camera suited to your needs and most especially struggles in maintaining the grade of your camera. This is certainly very genuine and apparent for those photographers that are in capturing the actual nature’s engaging scenes — the mountains, the actual forests, the particular wild or perhaps the seas. Going to these daring places certainly requires a digicam that can meet the wild’s nasty settings.

 89. Hi there, I found your blog via Google while looking for a related topic, your web site came up, it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 90. I was just looking for this info for some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative sites in top of the list. Usually the top web sites are full of garbage.

 91. Your style is really unique compared to other people I have read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just bookmark this site.

 92. This is the right website for everyone who wishes to find out about this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I personally would want to…HaHa). You definitely put a new spin on a topic that’s been written about for a long time. Excellent stuff, just wonderful.

 93. Wonderful work! This is the type of information that should be shared around the net. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my site . Thanks =)

 94. You need to take part in a contest for one of the greatest sites on the internet. I most certainly will recommend this blog!

 95. Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit yet again since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.

 96. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!

 97. Having read this I thought it was extremely informative. I appreciate you taking the time and energy to put this article together. I once again find myself spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 98. I acquired more a new challenge on this weight loss issue. A single issue is that good nutrition is highly vital when dieting. An enormous reduction in fast foods, sugary food, fried foods, sugary foods, pork, and white-colored flour products may be necessary. Possessing wastes harmful bacteria, and wastes may prevent ambitions for losing belly fat. While selected drugs quickly solve the challenge, the terrible side effects are not worth it, and they also never offer more than a momentary solution. This can be a known proven fact that 95 of diet plans fail. Thanks for sharing your ideas on this weblog.

 99. Another important area is that if you are an elderly person, travel insurance for pensioners is something you ought to really consider. The more aged you are, the more at risk you will be for permitting something poor happen to you while abroad. If you are not necessarily covered by a few comprehensive insurance policies, you could have quite a few serious troubles. Thanks for giving your hints on this blog.

 100. After I initially left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. There has to be a means you are able to remove me from that service? Thank you.

 101. The very next time I read a blog, Hopefully it won’t fail me as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read through, however I truly thought you’d have something interesting to say. All I hear is a bunch of complaining about something you can fix if you were not too busy searching for attention.

 102. I?ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this info So i am glad to show that I have an incredibly just right uncanny feeling I discovered just what I needed. I such a lot indisputably will make certain to don?t overlook this web site and provides it a look on a constant basis.

 103. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to far added agreeable from you!

  By the way, how could we communicate?

 104. Hi there, I do think your website could be having web browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, wonderful blog.

 105. I haven?t checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 106. After looking into a few of the blog posts on your web site, I truly like your way of writing a blog. I book-marked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Take a look at my web site as well and let me know how you feel.

 107. hey there and thanks to your info ? I have certainly picked up anything new from right here. I did alternatively expertise several technical points the usage of this website, as I experienced to reload the site many times prior to I could get it to load correctly. I had been pondering in case your web host is OK? Not that I’m complaining, however slow loading circumstances times will very frequently have an effect on your placement in google and could injury your high-quality rating if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for much extra of your respective exciting content. Ensure that you replace this once more very soon..

 108. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good to find any person with some authentic thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this website is one thing that’s wanted on the internet, somebody with a bit of originality. useful job for bringing something new to the web!

 109. I’m writing on this topic these days, casino online, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts.

 110. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossips and net and this is actually annoying. A good web site with exciting content, this is what I need. Thanks for keeping this website, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 111. I’m really impressed along with your writing abilities as smartly as with the format on your blog. Is that this a paid topic or did you modify it your self? Anyway stay up the nice quality writing, it?s rare to peer a nice blog like this one nowadays..

 112. Thanks for the tips you have shared here. Something else I would like to mention is that computer memory needs generally increase along with other advancements in the technological innovation. For instance, if new generations of cpus are brought to the market, there is usually a matching increase in the scale calls for of all personal computer memory and hard drive room. This is because the application operated through these processors will inevitably surge in power to take advantage of the new technology.

 113. Thanks for these pointers. One thing I should also believe is always that credit cards featuring a 0 rate often lure consumers in with zero interest, instant approval and easy on-line balance transfers, nonetheless beware of the most recognized factor that will probably void your 0 easy neighborhood annual percentage rate plus throw you out into the very poor house in no time.

 114. I’ve been surfing online more than three hours these days, yet I never discovered any attention-grabbing article like yours. It is pretty value enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made excellent content as you probably did, the internet might be much more useful than ever before.

 115. Thanks for the good writeup. It in truth used to be a amusement account it. Glance complex to more added agreeable from you! By the way, how could we keep in touch?

 116. Oh my goodness! an incredible article dude. Thanks However I am experiencing situation with ur rss . Don?t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting equivalent rss drawback? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 117. Thanks for enabling me to obtain new ideas about personal computers. I also possess the belief that one of the best ways to keep your mobile computer in primary condition is with a hard plastic-type case, or maybe shell, that will fit over the top of one’s computer. Most of these protective gear will be model specific since they are manufactured to fit perfectly over the natural outer shell. You can buy these directly from the owner, or via third party sources if they are readily available for your notebook computer, however its not all laptop can have a shell on the market. Once again, thanks for your suggestions.

 118. hello there and thank you for your info ? I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise several technical issues using this web site, as I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon..

 119. Thanks for the suggestions about credit repair on your blog. The things i would tell people is to give up the particular mentality that they buy now and pay later. Being a society most people tend to make this happen for many things. This includes vacation trips, furniture, as well as items we wish. However, you’ll want to separate a person’s wants from all the needs. If you are working to raise your credit score you have to make some sacrifices. For example you possibly can shop online to economize or you can turn to second hand retailers instead of costly department stores for clothing.

 120. I have noticed that of all varieties of insurance, health insurance is the most marked by controversy because of the clash between the insurance company’s need to remain afloat and the user’s need to have insurance. Insurance companies’ profits on well being plans are low, as a result some corporations struggle to make a profit. Thanks for the suggestions you reveal through this site.

 121. Hello there, I do believe your site could be having internet browser compatibility problems. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, great website.

 122. Thanks for your write-up. I also think that laptop computers have gotten more and more popular lately, and now are usually the only type of computer included in a household. This is because at the same time that they’re becoming more and more affordable, their processing power is growing to the point where there’re as effective as pc’s coming from just a few years back.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *