FOR-254

FOR-254 Metsävarojen inventointi- ja suunnitteluprojekti (10 op)

  • Pakollinen kurssi metsävarojen hallinnan ja geoinformatiikan erikoistumisalan opiskelijoille
  • IV Periodi, järjestetään parillisina vuosina
  • Edeltävät opinnot: ME-205, ME-233, ME-203, ME-232, suositellaan: FOR-258

Tavoite

Kurssin tavoitteena on toteuttaa metsäalueen inventointi- ja suunnitteluprojekti kokonaisuudessaan nykyaikaisilla inventointi- ja suunnittelumenetelmillä.

Sisältö

Inventoinnin suunnittelu, maastomittaukset, inventointiin liittyvät laskennat. Kaukokartoituksen hyödyntäminen inventoinnissa, metsäsuunnitelmaan liittyvät laskennat ja raportointi. Monitavoitteinen metsäsuunnittelu. Lineaarinen ohjelmointi, heuristinen optimointi, SIMO/MELA-ohjelmistot.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Ilmoitetaan kurssin aikana.

Suoritustavat

K24 – H8 – R200 –I38

Arviointi

0-5. Projektiraportti.

Vastuuhenkilö

Yliopistonlehtori Ilkka Korpela.

Lisätiedot

Opetus järjestetään suomeksi / tarvittaessa englanniksi.

Linkki ilmoittautumiseen

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?OpinKohd=117472682