FOR-254

FOR-254 Metsävarojen inventointi- ja suunnitteluprojekti (10 op)

    • Periodit III-IV, järjestetään parillisina vuosina.
    • Esitiedot: ME-205, ME-233, ME-203, ME-232, suositellaan: FOR-258.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on toteuttaa metsäalueen inventointi- ja suunnitteluprojekti kokonaisuudessaan nykyaikaisilla inventointi- ja suunnittelumenetelmillä.

Asiasisältö

Inventoinnin suunnittelu, maastomittaukset, inventointiin liittyvät laskennat. Kaukokartoituksen hyödyntäminen inventoinnissa, metsäsuunnitelmaan liittyvät laskennat ja raportointi. Monitavoitteinen metsäsuunnittelu. Optimointi. Metsätieto- ja suunnittelujärjestelmät. Periodissa III ja IV harjoituksia menetelmien omaksumiseksi ja projektin suunnittelu. Toukokuussa maastotyöt, laskennat ja suunnitelman tuottaminen kolmen viikon aikana intensiivikurssina.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin aikana.

Suoritustavat

K24 – H8 – R200 –I38

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

0-5. Projektiraportti.

Vastuuhenkilö

Yliopistonlehtori Ilkka Korpela.

Lisätiedot

Opetus suomeksi/ tarvittaessa englanniksi.

Linkki ilmoittautumiseen

https://sisu.helsinki.fi/student/courseunit/otm-aea01b1a-8579-4248-98e2-8e51c97c59f1/brochure