Opintokokonaisuudet

Metsien ekologian ja käytön opintosuunta (kanditaso)

Metsävarojen hallinta ja käyttö 30 op

Valitse 30 op seuraavista kursseista: op ajankohta
ME-230 Geoinformatiikka 2 5 2-3
ME-231 Open GIS and spatial data infrastructures 5 verkkokurssi
ME-232 Kaukokartoitus 1 5 2
ME-233 Metsävarojen inventointi 5 2-3 (parittomina vuosina)
ME-234 Basics in object-oriented programming in forest sciences 5 2-3
ME-235 Metsäteollisuuden puuhuolto 5 1-3
ME-236 Metsätyötiede ja metsäkoneoppi 5 2-3 (parillisina vuosina)
ME-237 Puuraaka-aineen mittaus 5 2
ME-238 Puutuoteteollisuus 5 2
ME-239 Puun kemiallinen jalostus ja tuotteet 5 2
MAAT-015 Bioenergiaketjut 5 2-3 (parittomina vuosina)
ME-240 Operaatiotutkimuksen perusteet 5 1-3

Maisteriohjelman moduuli (maisteritaso)

Metsävarojen hallinta ja geoinformatiikka 25 op

Pakollinen kurssi: op järjestetään
FOR-254 Metsävarojen inventointi- ja suunnitteluprojekti 10 parillisina vuosina
Valitse ainakin 15 op seuraavista kursseista:
FOR-255 Metsien kehityksen simulointi 5 parittomina vuosina
FOR-256 Metsäbiometria 5 parillisina vuosina
FOR-257 Multi-attribute Forest Planning 5 parillisina vuosina
 FOR-263 Operations Research in Forest Resource Management  5 parillisina vuosina
 FOR-258 GIS-analyysi ja mallinnus 5 parillisina vuosina
 FOR-259 GIS and RS in environmental and land use applications 5 parittomina vuosina
FOR-260 Metsien kaukokartoituksen jatkokurssi 5 parittomina vuosina
Suositeltuja kursseja:
FOR-007 Tilastollisia malleja: Yleistettyjen lineaaristen mallien perusteet 5
FOR-008 Tilastollinen ennustaminen ja otanta 5
FOR-009 Tilastollinen mallintaminen R-ohjelmistolla 5

Geoinformatiikan opintokokonaisuus metsätieteiden koulutusohjelmien ulkopuolisille opiskelijoille