ME-205 (MARV102)

ME-205 Metsäsuunnittelu (5 op)

  • Suositellaan ensisijaisesti metsätieteiden toisen vuoden opiskelijoille
  • 1. periodi
  • Edeltävät opinnot: ME-011, ME-004, ME-005

Tavoite

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat metsäsuunnittelun keskeisiin käsitteisiin ja menetelmiin. Kurssilla tutustutaan erityisesti yksityismetsien suunnitteluun. Kurssilla laaditaan opittuja menetelmiä ja järjestelmiä soveltaen metsäsuunnitelma yhdelle tilalle.

Sisältö

Kestävyyden ja kiertoajan käsitteet, hakkuulaskelmat, yksityismetsien suunnittelu, optimointi, hyötyteoria, monitavoitteinen suunnittelu, suunnittelujärjestelmät.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

  • Pukkala, T. 2007. Metsäsuunnittelun menetelmät. Joensuu. 208 s.
  • Kangas, J. & Kokko, A. (Eds). 2001. Metsän eri käyttömuotojen arvottaminen ja yhteensovittaminen. Metlan tiedonantoja 800 luvut 6 ja 7.
  • Muuta kirjallisuutta osoituksen mukaan.

Suoritustavat

Luennot sekä luentoihin liittyvät harjoitukset.

Arviointi

Luentokuulustelu & harjoitukset.

Vastuuhenkilö

Tutkija, dos. Mikko Vastaranta.

Linkki ilmoittautumiseen

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?OpinKohd=117436963