FOR-258

FOR-258 GIS-analyysi ja -mallinnus (5 op)

    • Periodi IV, parillisina vuosina.
    • Esitiedot: ME-203 / ME-204 ja ME-230. Lisäksi suositellaan kursseja FOR-006 ja ME-231.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehtyä geostatistisiin analyyseihin ja mallinnukseen sekä luonnonvarojen kestävän käytön GIS-sovelluksiin. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tehdä vaativia GIS-analyysejä.

Asiasisältö

Kurssi sisältää 7 spatiaaliseen analyysiin ja mallinnukseen liittyvää luentoa sekä metsätuhojen kartoitukseen, mallintamiseen, ennustamiseen ja visualisointiin liittyvän harjoituksen.

Ohjelmistotaidot: ArcGIS:n käytön osaamisen syventäminen. R-ohjelmiston perustaidot.

Oppimateriaalit

    1. Longley, P., Goodchild, M., Maguire, D. & Rhind, D. 2011. Geoinformatic Information Systems & Science. Third Edition. Sivut 403-424.
    2. Smith, M., Goodchild, M. & Longley, P. 2018. Geospatial analyses. 6th. ed. Kappaleet 4, 5 & 6.
    3. Luennoilla osoitetut materiaalit.

Suoritustavat

K 20 – H 50 – R20 – 1 45

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Kurssin arvostelu (asteikolla 0-5): harjoitukset 40%, luentokuulustelu / tentti 60%.

Vastuuhenkilö

Professori Markus Holopainen.

Lisätiedot

Opetus suomeksi.

Linkki ilmoittautumiseen

https://sisu.helsinki.fi/student/courseunit/otm-cae4d14c-f09d-41b3-ab4a-201a45f90d41/brochure