FOR-258 (GIS201)

FOR-258 GIS-analyysi ja -mallinnus (5 op)

  • IV periodi, parillisina vuosina
  • Edeltävät opinnot: ME-203 / ME-204 / ME-231

Tavoite

Kurssin tavoitteena on perehtyä geostatistisiin analyyseihin ja mallinnukseen sekä luonnonvarojen kestävän käytön GIS-sovelluksiin. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tehdä vaativia GIS-analyysejä.

Sisältö

Kurssi sisältää 7 spatiaaliseen analyysiin ja mallinnukseen liittyvää luentoa sekä metsätuhojen kartoitukseen, mallintamiseen, ennustamiseen ja visualisointiin liittyvän harjoituksen.

Ohjelmistotaidot: ArcGIS:n käytön osaamisen syventäminen. R-ohjelmiston perustaidot.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

1) Longley, P., Goodchild, M., Maguire, D. & Rhind, D. 2011. Geoinformatic Information Systems & Science. Third Edition. Sivut 403-424.

2) Smith, M., Goodchild, M. & Longley, P. 2011. Geospatial analyses. 3rd. ed. Kappaleet 4, 5 & 6.

3) Luentomateriaalit.

Suoritustavat

K 20 – H 50 – R20 – 1 45

Arviointi

Kurssin arvostelu (asteikolla 0-5): harjoitukset 40%, luentokuulustelu / tentti 60%.

Vastuuhenkilö

Prof. Markus Holopainen.

Lisätiedot

Teaching in English. Opetus järjestetään englanniksi.

Linkki ilmoittautumiseen

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?OpinKohd=117472974