Maisteritason opinnot

Metsävarojen hallinnan ja geoinformatiikan maisteritason opinnot koostuvat seuraavista kursseista (vanhat kurssikoodit suluissa):

FOR-254 Metsävarojen inventointi- ja suunnitteluprojekti (10 op)

FOR-255 (MARV213) Metsien kehityksen simulointi (5 op)

FOR-256 (MARV214) Metsäbiometria (5op)

FOR-257 (MARV205) Multi-attribute Forest Planning (5 op)

FOR-258 (GIS201) GIS-analyysi ja mallinnus (5 op)

FOR-259 (GIS204) GIS and RS in environmental and land use applications (5 op)

FOR-260 (GIS202) Metsien kaukokartoituksen jatkokurssi (5 op)

FOR-263 (FOR245) Operations Research in Forest Resource Management (5 op)

FOR-007 (Y131) Tilastollisia malleja: Yleistettyjen lineaaristen mallien perusteet (5 op)

FOR-008 (Y132A) Tilastollinen ennustaminen ja otanta (5 op)

FOR-009 (Y132B) Tilastollinen mallintaminen R-ohjelmistolla (5 op)