ME-230 (GIS102)

ME-230 Geoinformatiikka 2

  • 3. periodi
  • Edeltävät opinnot: ME-204 tai ME-204B

Tavoite

Kurssin tavoitteena on perehtyä paikkatietoanalyysien ja mallinnuksen perusteisiin ArcGIS-ympäristössä. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tehdä itsenäisesti paikkatieto-analyysejä.

Sisältö

Käsiteltävät aihepiirit / Luennot:

Luento 1. Johdanto, Metsävarojen hallinta Suomen yksityismetsissä
Luento 2. Interpolointi, korkeusmallin laadinta & hyödyntäminen
Luento 3. Rasterianalyysi, kartografinen mallinnus, kustannuspinnat
Luento 4. Näkyvyys-, maisema-ja muutostulkinta-analyysit, metsätuhot & puiden biomassamuutokset, urbaanit LiDAR-sovellukset
Luento 5. Paikkatiedot ja yrittäjyys
Luento 6. GIS-analyysit Luonnonvarojen hallinnassa
Luento 7. Metsävarojen inventointi, hallinta ja GIS-analyysit-tulevaisuus

Käsiteltävät aihepiirit / Harjoitukset:

Harjoitus 1. Interpolointi
Harjoitus 2. Rasterianalyysi 1, Digitointi, Kartografinen mallinnus ,Visualisointi
Harjoitus 3. Rasterianalyysi 2, Etäisyysrasterin luonti, Datan tyyppimuunnokset, Excelin käytön yhdistäminen analyysiin
Harjoitus 4. Rasterianalyysi 3, Kustannuspinnan luominen, Optimaalisen reitin etsintä
Harjoitus 5. Kokoava itsenäinen harjoitus

Kurssin tarjoamat ohjelmistotaidot: ArcGIS:n sujuva käyttö

Oppimateriaali ja kirjallisuus

1) Holopainen, M., Tokola, T., Vastaranta, M., Huitu, H., Heikkilä, J. & Alho, P. 2015. Geoinformatiikka luonnonvarojen hallinnassa. Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen julkaisuja 7.
2) Wing , M. & Bettinger, P., Second Edition 2008. Geographic Information Systems. Applications in Natural Resource Management. (Luennoilla osoitettavat kohdat)
3) Longley, P.A., Goodchild, M.F.,Maguire, D.J., Rhind, D.W. 2010. Geographic Information Systems and Science, John Wiley & Sons. (Luennoilla osoitettavat kohdat)
4) Luennoilla jaettava muu materiaali

Suoritustavat

K 20 – H 50 – R20 – 1 45

Arviointi

Arviointi (asteikolla 0-5): Luentokuulustelu/tentti (50%) ja harjoitukset (50%).

Vastuuhenkilö

Prof. Markus Holopainen.

Linkki ilmoittautumiseen

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?OpinKohd=117516831