ME-013C (FOR110B)

ME-013C Metsätieteiden kenttäkurssi, metsävarojen hallinta (4 op)

  • Suositellaan suoritettavaksi 1. lukuvuoden kesällä
  • Edeltävät opinnot: ME-001, ME-011, ME-012

Tavoite

Kenttäkurssin tavoitteena on soveltaa käytäntöön teorioita, joita on käsitelty metsien ekologian ja käytön sekä metsäekonomian ja markkinoinnin peruskursseilla. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kerätä, analysoida ja hyödyntää metsiin liittyvää ekologista, teknologista ja ekonomista tietoa.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan metsien mittaukseen, inventointiin ja suunnitteluun sekä metsiin liittyviin arvoihin.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Kenttäkurssilla jaettava materiaali.

Suoritustavat

Opintojakso on yhteinen metsien ekologian ja käytön sekä metsäekonomian ja markkinoinnin pääaineopiskelijoille. Opetus toteutetaan kenttäkurssina Hyytiälän metsäasemalla.

Työtapoina ovat projektityöt ja harjoituskokonaisuudet, joilla kehitetään opiskelijoiden ongelmien ratkaisukykyä joko yksilöinä tai osana ryhmää.

Arviointi

Arvioidaan asteikolla 0–5.

Vastuuhenkilö

Yliopistonlehtori Ilkka Korpela.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Osa metsätieteiden kenttäkurssia ME-013.

Lisätiedot

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Linkki ilmoittautumiseen

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?OpinKohd=117433405