ME-233 (MARV104)

ME-233 Metsävarojen inventointi (5 op)

  • Kandiopinnot, kurssi kuuluu metsävarojen hallinnan ja käytön opintokokonaisuuteen.
  • 3. periodi. Järjestetään parittomina vuosina.
  • Edeltävät opinnot: ME-205, ME-232, ME-004, ME-005

Tavoite

Kurssin tavoitteena on metsien inventoinnin teoriaan ja metodiikkaan tutustuminen.

Sisältö

Kurssilla käsitellään metsävarojen inventoinnin tilastotieteellisiä perusteita, käytännön inventointimenetelmiä, kaukokartoitustiedon käyttöä monilähteisessä metsien inventoinnissa ja seurannassa, erityistilanteisiin soveltuvaa metodiikkaa sekä inventointiin liittyvää puiden ja puuston mallintamista. Kurssi käsittää luentoja ja osittain pakollisia harjoitustehtäviä.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Kirjallisuus ilmoitetaan luennoilla.

Suoritustavat

K28 – H14 – R0 – I100

Arviointi

0-5. Luentokuulustelu/tentti & harjoitukset.

Vastuuhenkilö

Yliopistonlehtori Ilkka Korpela

Lisätiedot

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Linkki ilmoittautumiseen

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?OpinKohd=117516980